آیا شما یک تشکیلات دموکراتیک هستید؟

رئیس جمهور خود خوانده شواری به اصطلاح ملی مقاومت که بازوی سیاسی و اسم شسته و رفته و فرنگ پسند همان مجاهدین خلق است اما بدون سلاح و قلم بدست و شیک پوش همین چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه متروی ایتالیا در جواب سئوال این خبرنگار که راه حل مسئله ایران را پرسیده بود، فرموده اند:

" حمایت از تغییر در داخل ایران و توسط مردم ایران، ما معتقدیم که این، تنها راه رسیدن به دموکراسی است، رأی آزاد و احترام به حقوق اقلیتها. ما یک تشکیلات دموکراتیک هستیم."(به نقل سایت اصلی فرقه تروریستی رجوی)

تا آنجایی که به مردم برمیگردد که بارها آزادانه و در برابر دید رسانه های تیزبین و نکته بین و رنگارنگ غربی انتخاب خود را نموده اند و مسلما بازهم خواهند کرد هر زمان که لازم باشد.

در مورد اقلیت ها نیز که در درون تشکیلات به اندازه کافی دیده ایم که چگونه اندک پیروان سایر ادیان مجبور می شدند که تغییر ایدئولوژی بدهند که نمونه هایی قبلا توسط آقای ادوار ترمادو نقل شده و نیاز به بازگویی ندارد.

اما در مورد اینکه فرموده اید "یک تشکیلات دموکراتیک هستیم" جای مختصری برای سئوال است چون ما که خودمان آنجا بوده ایم و زندگی یا چه عرض کنم بهتر است بگوییم که بردگی کرده ایم حالیمان نمی شود. که منظور شما از دموکراتیک چیست؟

اینکه تعهدنامه هایی به زور از ما می گرفتید یا مجبور می کردید که در نشست های طولانی مغزشویی شرکت کنیم یا نشست های غسل هفتگی و وادار کردن آدم ها برای توهین و پرخاش به یکدیگر یا مورد ضرب و شتم قر ار دادن مخالفین و یا نارضیان و یا آنکسانی که به قول معروف بحث ها را نگرفته بودند و یا آنکسانی که در زندان های اشرف عمرشان تلف و در اثر فشار موهایشان یکباره سفید می شد و یا در زیر شکنجه تمام می کردند یا آن کسانی که در مخالفت بلند شدند و توسط جوخه های ترور به قتل رسیدند و البته بعد برای آنها مراسم هم گرفتید که بله اینها در اثر بیماری فوت شده اند و یا گفته ها و شنیده های صدها جدا شده در مجامع مختلف بین المللی که آسایش را از این فرقه تروریستی برگرفته است و همچنان ادامه دارد یا جدا کردن اجباری کودکان از مادرانشان و یا طلاق های اجباری برای انهدام واحد خانواده و البته برای وصل خالص و تمام عیار به "رهبری عقیدتی" و یا دستور خارج کردن رحم برخی از زنان اسیر در فرقه در کمپ اشرف. نکند عدم اجازه برای ولو یک تماس کوچک توسط افراد مستقر در همان اشرف که به قول شما وفاداران شما هستند با خانواده هایشان منظور می باشد. یا اینکه هیچ ارتباطی با خانواده نبایستی برقرار باشد و هرچه هست و باید باشد تماما ارتباط و تماس با رهبری که بگذریم اکنون این رهبری هم که آنجا حضور ندارد نه "خواهر مریمی" و نه "برادر مسعودی" یعنی الان معلوم نیست این بندگان خدا به کی وصل هستند. در هر صورت خوشحال می شویم که منظور خود را بطور واضح و روشن و مستدل و مستند از "ما یک تشکیلات دموکراتیک هستیم" را نه برای ما که مفهوم آن را با گوشت و پوست خود لمس کرده ایم خیر برای همان دوستان و حامیان و اطرافیان و کجاوه دارن و حاملان آن در غرب توضیح دهید. و البته صادقانه فقط برای یکبار.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا