گزارش سال 2008 استان وست فالن آلمان درباره مجاهدین

گزارش سال جاری «اداره حراست از قانون اساسی» استان وست فالن در واقع تغییری زیادی نسبت به سال گذشته نکرده ودر بخش های متفاوت در دو صفحه درباره مجاهدین آورده شده است در این گزارش مانند تمامی سالهای گذشته تعداد هواداران در سراسر آلمان را حدود نهصد ودر استان وست فالن را تقریبا چهارصد نفر برآورد کرده است وروزنامه ارگان آنها را مجاهدین وتلویزیون آنها را ایران ان تی وی در لندن وهمچنین فعالیتهای اینترنتی آنها را در چند زبانی گزارش کرده است.بعد در زمینه تاسیس سازمان مجاهدین خلق وهمچنین «شورای ملی مقاومت» را بطور مختصر بیان کرده و هدف مجاهدین را سرنگونی رژیم ایران بیان کرده است که در این رابطه دارای یک «ارتش آزادی بخش» در عراق میباشند که به عنوان بازوی نظامی این سازمان عمل میکند. ومینویسد که بدین شکل تلاش هایی میشود که بوسیله استفاده از خشونت ویا فراهم آوری برای آن منافع خارجی آلمان را تهدید میکند(پارگراف یک شماره سه قانون حفاظت از قانون اساسی).

مجاهدین خلق یک نیروی قدرتمند خشونت گرای گروه اپوزیسیون ایرانی است و این را مدعی مباشد که «تنها آلترناتیو دمکراتیک» درمقابل رِژِیم ایران است.این جریان یک ساختار هرمی شدید با ریشه انقلابی مارکسیستی ترکیب شده با شیعه اسلام گرایی است. در ادامه در مورد درگیری با رژیم خمینی گزارش میدهد و انتخاب مریم رجوی به عنوان «رئیس جمهور مقاومت».در ادامه آمده است که در اواسط سال دوهزار ودو مجاهدین خلق در لیست ترور اتحادیه اروپا قرار گرفت وبازوی سیاسی آنها شامل این تدبیر نشد. در دوازدهم دسامبر سال دوهزا ر وشش دادگاه اتحادیه اروپا بنا به شکایت مجاهدین خلق تصمیم اتحادیه اروپا را مبنی بر گذاشتن مجاهدین در لیست را بی اعتبار خواند. علت نیز از جمله عدم استماع مجاهدین خلق بود.امید های مجاهدین خلق برای حذف شدن از لیست ترور برآورده نشد ودر بیست ونهم ژوئن دوهزار وهفت شورای اتحادیه اروپا بعداز استماع مجاهدین خلق-که به یک تصمیم بطور ویژه علیه اشخاص مشخص و سازمانها تدابیر سخت علیه تررویسم بود اتخاذ نمود که همچنان شامل مجاهدین خلق و «ارتش آزادی بخش» بعنوان سازمانهای تروریستی بود گشت.

در مبارزه علیه رژیم ایران مجاهدین خلق دو استراتژی را دنبال میکند:در کنار تحریکات سیاسی و بدست آوردن پول نیروهای نظامی این سازمان -«ارتش آزادی بخش در زمان صدام حسین از قلمرو عراق فعالیتهای نظامی علیه موسسات ایرانی و نمایندگان دولتی انجام میداد. درکادر سیاسی سازمان مجاهدین خلق همچنین شورای ملی مقاومت سالهاست که کوشش میکند که رهبران ایران در خارج را بی اعتبار کند.این سازمان فعالیتهای خشونت آمیز بویژه دردیدارهای مقامات دولتی ایران بعنوان یک وسیله مشروع در آلمان استفاده میکند.

ساختار

در استان وست فالن آلمان نمایندگی خود را از کلن به برلین انتقال داده است ولی همچنا ن مرکز لجیستکی اش در کلن قرار دارد. در محدوده استان وست فالن تعداد زیادی انجمنها ی تاسیس شده است که رابطه ایدئولژیک با شورای ملی مقاومت را نشان میدهند وبا کار علنی و تبلیغات وهمچنین جمع آوری صدقه مشهور میباشند. در این رابطه -انجمن ایرانیان وپرتال، سمپاتی زانهای شورای ملی مقاومت در وپرتال -حمایت از حقوق بشر ایران در دورتموند-انجمن حقوق بشر مهاجرین در آخن-حقوق بشر برای ایرانیان تبعیدی در دوسلدورانجمن عدالت در کلن.

منابع مالی در وست فالن

این انجمنها در محدوده استان وست فالن سالهاست که فعالیتهای مالی انجام میدهند واین را با استدلال کمک های انسانی به پیش میبرند.همچنین درسال دوهزار هفت مانند سال قبل از ان بطور قوی در سطح آلمان جمع آوری صدقه خیابانی انجام گرفت وبیش از همه توسط انجمنهایی که در آخن، دورتموند ودوسلدورف به ثبت رسیده اند.همچنین مجاهدین از فروش مجاهد ارگان خود به کسب درآمد میپردازد.

وضعیت روز

از زمان پایان یافتن جنگ در سال دوهزار وسه حدود چهار هزار نفر از افراد ارتش آزادی بخش خلع سلاح شده اند ودر تنها کمپ اشرف در نزدیکی بغداد تحت نظارت آمریکا قرار دارند.به این افراد توسط ارتش های ائتلاف «افرا د حفاظت شده» طبق قوانین کنوانسیون ژنو داده شده است. این بدین معنی در نتیجه است که استراداد این افراد به ایران غیر ممکن شناخته شده است. در گذشته بطور مکرر از افراد ی که از افراد ارتش آزادی بخش که داوطلبانه به ایران باز گشته اند گزارش شده است. که در رده اول تحت عنوان پیوند خانواده ها انجام میگیرد. در سال دو هزار وهفت نخست وزیر عراق دوباره در مورد اقامت مجاهدین خلق در عراق انتقاد کرده وموضوع ممنوعیت فعالیت این سازمان را مطرح کرد وهمچنین استرداد افرادی که در این کمپ از ارتش آزادی بخش باقی مانده اند. این اعلانات از وضعیت بد شدن اوضاع سیاسی عراق درمجموع اگر صرفنظر کنیم در محافل شورای ملی مقاومت باعث نا اطمینان شد.در شانزدهم ژوئیه سال دوهزار وشش دادگاه پاریس محدودیتهای سفر و ارتباط برای افراد بالای مجاهدین از جمله مریم رجوی را بطور گسترده ای لغو کرد اما نه میلیون دلار ضبط شده در آکسیون پلیس فرانسه همچنان باقی مانده است.

فعالیتها

خواسته حذف نام مجاهدین خلق وارتش آزادی بخش از لیست تروراعتراضات علیه امکان اخراج افراد باقی مانده مجاهدین در کمپ اشرف در عراق باصطلاح افشای برنامه های اتمی ایران انتقاد به ادامه نقض حقوق بشر در ایران که در اینجا به چند تاریخ اکسیونها اشاره داشته است رسانه ها: که دراینجا به تلویزیون مجاهدین که به زبانهای مختلف میباشد اشاره دارد.

ارزیابی

شورای ملی مقاومت وهمچنین مجاهدین خلق همچنان در یک اوضاع نااطمینانی قرار دارند. ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی مسلح مجاهدین توسط نظارت آمریکائیان خنثی شده است.طبقه بندی شدن شورای ملی مقاومت بعنوان یک ارگان تروریستی در آمریکا وهمچنین تدابیر خاص علیه مرکز شورای ملی مقاومت در فرانسه در سال دوهزار وسه بطور شدیدی شورای ملی مقاومت را ضعیف واز نظر مالی بی بنیه کرده است.لغو ممنوعیت سفر و ارتباطات رهبری شورای ملی مقاومت در اواسط سال دوهزار وشش در فرانسه نیز اساسا تغیری در این مساله نداشته است.

شورای ملی مقاومت عمیقا ضربه سنگیی را از تصمیم شورای اتحادیه اروپا خورد که سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش را بر خلاف تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا همچنان در لیست قرار داد.در مورد ادامه اقامت افراد باقیمانده در کمپ « اشرف» در عراق همچنان یک تصمیم گیری پایانی انجام نشده است. شورای ملی مقاومت تمامی تلاش خود را میکند که خود را به عنوان تنها آلترناتیو به نظر او تغیررژیم در ایران عرضه کند. ودر این رابطه شورای ملی مقاومت گفته های رئیس جمهور ایران علیه اسرائیل و مساله اتمی را مورد استفاده قرار میدهد وهمچنین از اعدامهای علنی و مجازاتهای بدنی که در برنامه های علنی خود استفاده میکند تا بتواند گوش شنوای مثبت پیدا کند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا