مجاهدین بازیچه ای برای غرب

معیارهای نصفه نیمه اتحادیه اروپا

«معیارهای نصفه نیمه اتحادیه اروپا به کار قربانیان واقعی مجاهدین درکمپ اشرف نمی آید»

پیش از این، کارشناسان امور مربوط به مجاهدین خلق اعلام کرده اند که مبالغ هنگفت مالی و منابع عظیم، به ویژه منابع انسانی این فرقه، طی هشت سال گذشته تنها صرف خارج کردن نام سازمان از فهرست های گوناگون تروریستی شده اند، درحالی که فهرست ها نسبت به تلاش های این گروه تروریستی هیچ تغییری نکرده اند. فهرست های تروریستی که دربهترین حالت خود، وسیله ای هستند برای « مبارزه با تروریسم و حمایت مالی آن » با فعالیت های مجاهدین خلق در کشورهای غربی مرتبط نبوده اند. درحقیقت دراین صورت، قرار داشتن در فهرست تروریستی هیچ هدف روشنی را دنبال نکرده است تا شأن « تهدیدی » این گروه را در مذاکرات با جمهوری اسلامی به طور مصنوعی افزایش دهد.

به عبارت واقعی تر، ارتباط گروه و قدرت و اقعی آن به عنوان یک اپوزیسیون به اصطلاح « دمکراتیک » و هم یک تهدید نظامی برای حکومت ایران از زمان آخرین تلاش شکست خورده گروه جهت براندازی رژیم ایران با توسل به زور در سال 1988، شدیداً تحلیل رفته است.

درعوض، مبارزه واقعی مجاهدین خلق طی بیست سال گذشته یعنی از شکست عظیمش در 1988، معطوف به براندازی خود رژیم نبوده است بلکه معطوف به حفظ شأن خود در مقابل قدرت های غربی بوده است هم از طریق نیروی شبه نظامی اش در عراق و هم از طریق پایگاه دومش از اورسوردواز که از آنجا فعالیت های مالی، نیروگیری، طراحی و برنامه ریزی و تبلیغاتی خود را هدایت می کند.

با این وجود، شأن مجاهدین برای حامیان غربی اش در پتانسیل آن برای حرکات نظامی خفته است. فعالیت نظامی تنها نقطه واحد فروش (vsp

دیگر مطالب:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا