انتخاب اوباما مهر شکست بر آرزوهای مجاهدین

در انتخاب اخیر ریاست جمهوری امریکا و انتخاب آقای اوباما بار دیگر در پرونده ننگین و پر از خیانت رهبران خود انتصابی مجاهدین رقم خورد. انان بعد از سرنگونی و برچیده شدن بساط پدرخوانده خود یعنی صدام حسین و اشغال آن توسط نیروهای آمریکایی نوکر و دستمال به دست مقامات آمریکایی شدند و با چاپلوسی و فروختن اطلاعات منابع ملی و زیر زمینی کشورمان به بیگانگان سعی میکردند تا از این طریق موقعیت سوء استفاده کنند و از آب گل آلود ماهی بگیرند و می کوشیدند تا با حمایت از جنگ و خون ریزی و نشر اخبار و اکاذیب دروغین خود که شگرد رهبری مفقود الاثر شده این فرقه ضد ایرانی است صحنه و میدان اصلی جنگ و خونریزی را متوجه مردم کشورمان بکنند.

زیرا این رسم دیرینه رهبری سازمان است که از همان ابتدا برروی خون رشیدترین جوانان ایران سوار شده و آنها نه تنها از غارت و چپاول بلکه از نابودی ملت و علی الخصوص جوانان ایرانی لذت می بردند و برخود میبالند.

در ایام قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا زمانی که مکین کاندیدای خشونت طلب و جمهوری خواه آمریکایی از وقوع جنگ و خشونت در ایران سخن می گفت به آسانی میشد لبخند رضایت و شادمانی را در چهره خونخوار و ضد ایرانی رهبران مجاهدین مشاهده کرد. سازمان مجاهدین این بار حمایت از مکین دشمن قسم خورده ملت ایران چهره واقعی و خشونت طلبانه خود را نشان داد ولی با شکست این کاندیدای افراطی و انتخاب شدن اوباما و روی کار آمدن جناح دمکراتها در امریکا و توطئه دیرینه رهبران سازمان که همان جنگ و خونریزی و آوارگری برای مردم ایران بود بازهم نقش بر آب شد.

در پایان حرف من به عنوان یک جوان ایرانی به رهبری فرقه مجاهدین این است که در تاریخ و سوابق هیچ کشوری هنوز به ثبت نرسیده است که کسی برای نابودی و ویرانی در کشورش این چنین واضح و آشکار دست به هر خیانتی بزند و آزومند جنگ و خونریزی برای مردمش باشد ولی شما کورخوانده اید چونکه دنیا قانونمند است و همه دنیا بر این عقیده و باورند که سازمان شما یک سازمان قرون وسطایی و نامشروع است و رسیدن به قدرت و سلطه و نشستن بر تاج و تخت چشم شما را در مقابل واقعیت ها کور و قلبتان را به سنگ تبدیل کرده است و خاضرید برای رسیدن به ارزوی های دست نیافتنی و نامشروع خود دست به هر خیانت و جنایتی بزنید.

برای شما و سرنوشت ایران و ایرانی اصلا مهم نبوده و نیست چونکه ما در مناسبات و تشکیلات پوسیده شما دیدیم باما که فرزندان ملت ایران بودیم چه کردید…

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن