نامه سرگشاده کانون آوا به صدراعظم آلمان

سرکار خانم دکتر آنگلا مرکل!

طبق اطلاع واصله از سایتهای اینترنتی مجاهدین خلق، خانم مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت و رهبر سازمان مجاهدین روز 24 نوامبر 2008 در جلسه ای در ساختمان مجلس آلمان حضوریافته است. در ادامه خبر آمده که حدود 150 نماینده پارلمان بایستی در جلسه مذکور شرکت کرده و بیانیه ی تهیه شده از طرف « کمیته همبستگی برای یک ایران آزاد » را امضاء نموده باشند.

ما اعضای انجمن آوا هشدار میدهیم که سازمان مجاهدین تا رمانی که حق دموکراتیک اعضایش را مورد تخطی قرارمیدهد، نباید بعنوان یک سازمان دموکراتیک تلقی شود.

بعنوان اعضای سابق مجاهدین هرگونه القاء ایدئولوژیکی و سرکوب را که توسط رهبری مجاهدین انجام می شد، با گوشت وپوست خود لمس کرده ایم. هرگونه انتقاد و کنکاش از رهبری در این سازمان ممنوع می باشند.

خانم رجوی در قلعه اش در اورسورواز در نزدیکی پاریس مثل یک ملکه زندگی می کند. پایگاه اصلی مجاهدین در آنجا با دیوارهای بلند و سیم خاردار از دنیای خارج بکلی جدا گردیده. اعضای این سازمان که در اور سور واز بسرمی برند، اصلا با دنیای بیرون رابطه ندارند ودر دنیای مجازی دیکته شده توسط مریم رجوی زندگی می کنند. بعضی از این افراد از سالیان متوالی پا بدنیای خارج از این قلعه نگذاشته اند.

تمامی فعالیتهایی که توسط خانواده های اعضای مجاهدین جهت ارتباط با فرزندانشان صورت می گیرد بشدت سرکوب می شوند. اگر هم ملاقاتی صورت بگیرد تنها در حضور مسئولین سازمان میسر می باشد.

هرگونه انتقاد به سازمان و انتشار مطلبی از جداشدگان به تبلیغات رژیم ایران نسبت داده می شود. انجمن هایی نظیر انجمن آوا که سازمان مجاهدین را در افکارعمومی افشاء می کنند، بعنوان »ماموران سرویس ایران« مورد بهتان قرارمی گیرند.

هرگونه دعوت به جلسات بحث با منتقدین و جداشدگان، نظیر آنچه که از طرف کمیته ایران پارلمان اروپا در تاریخ 9 سپتامبر 2008 پیشنهاد شده، توسط مجاهدین خلق مورد بی اعتنایی قرارگرفته است.

– سازمان مجاهدین سازمانی می باشد که اعضای آن از رهبرشان مریم رجوی اطاعت مطلق می کنند و در دادن جان خود برای وی درنگ ندارند همانطوریکه این کار را در خود سوزی های سال 2003 در پاریس نشان داده اند.

– سازمان مجاهدین سازمانی می باشد که هیچ ایرادی را نسبت به اساسنامه و محتوای خود نمی پذیرد.

– سازمان مجاهدین سازمانی می باشدکه با هدف ومنظورانسانها را از دنیای خارج جدا می کند وآنها را بخود وابسته می نماید.

همین سازمان خودش را « آلترناتیو دموکراتیک رژیم تروریستی تهران » معرفی میکند واز نمایندگان دموکراتیک آلمان درخواست همیاری دارد.

اخیرا نیز رهبر این سازمان مریم رجوی با دیدار از مجلس آلمان در روز 24 نوامبر 2008 و نثار گل بر تمثال قربانیان هولوکاوست در حضور برخی از نمایندگان مجلس آلمان در روز 25 نوامبر 2008 سعی دارد بعنوان یک سازمان دموکراتیک مورد پذیرش قرار بگیرد و میخواهد همه را از ماهیت واقعیش بدورنگه بدارد.

ما هشدارمی دهیم که سازمان مجاهدین تا وقتی که به اصول دموکراسی عمل نکرده، بعنوان اپوزیسیون دموکراتیک مورد نظر واقع نشود.

ما هشدارمی دهیم که سازمانی مورد حمایت قراربگیرد که اساسنامه اش برپایه اصول دموکراسی آلمان ما باشد.

ما هشدارمی دهیم نسبت به خطراتی که از جانب سازمانی متوجه مامی باشد که اعضایش مثل بمبی درکمین هرلحظه آماده هستند زندگی شان را جهت انجام کارشان فداکنند و دیگران را نیز باخودشان بکشتن بدهند.

سازمان مجاهدین خلق ایران خطری می باشد که نباید آنرا دست کم گرفت!

مهندس علی اکبر راستگو

کلن- آلمان

26 نوامبر 2008

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا