ترور و خشونت وجه اجتناب ناپذیر مجاهدین

"تروریسم عبارت است از هر نوع استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیرقانونی به منظور ایجاد جو رعب و وحشت برای تحت تأثیر قرار دادن یا تسلط بر فرد، مجموعه‌ای از افراد یا کل جامعه. این کار برای دستیابی به هدف مشخصی است که شخص اعمال‌کننده خشونت در نظر دارد" (تعریف ساده از تروریسم)

انتخابات اخیر آمریکا رویاها و تحلیل های دوسال گذشته مسعود رجوی را نقش بر آب کرد. رهبران فرقه مجاهدین که امید به حمله به کشور ایران و ایجاد بحرانی جدید در منطقه خاورمیانه بسته بودند بعد از به بن بست رسیدن تحلیل هایشان اقداماتی را در سطح پارلمان ها و دول غربی آغاز نموده تا فضا و بستر مناسبی را در غرب ایجاد کنند که بتوانند از این طریق آزادانه به فعالیت های خود ادامه دهند.

اقدامات اخیررهبران سازمان مجاهدین تفسیر هایی را دال بر تغییر رویه سازمان مجاهدین و دوری جستن این سازمان از اقدامات خشونت طلبانه (تروریسم) به دنبال داشت.

از آنجا که سازمان مجاهدین طی دو دهه اخیر تبدیل به یک فرقه مذهبی کامل شده است نمی توان متصور بود که در درون خود دست به تغییرات اساسی زده و تبدیل به یک گروه سیاسی با تعاریف واقعی آن شود.

خشونت و ترور در سرلوحه استراتژی سازمان مجاهدین قرار گرفته و از اصول تخطی ناپذیر آنان محسوب میشود. در واقع نمی توان با چند حرکت تاکتیکی رهبران این گروه، چنین نمایشاتی را دال بر دگرگونی یا احتمال تغییرات بنیادی در درون سازمان قلمداد کرد.

منتفی دانستن اقدامات تروریستی و اعمال خشونت آمیزتوسط سازمان مجاهدین از طرف دول غربی تنها می تواند منجر به فاجعه ایی مانند خودسوزی های دلخراش ژوئن 2003 یا اعمالی مشابه با آن گردد.

در حقیقت رهبران فرقه مجاهدین در عکس العمل اخیر خود نسبت به "کنفرانس از اشرف تا اور" که درروز 21 نوامبر 2008 در حومه پاریس برگزار شد، نشان داده اند که تا چه حد صدای مخالفان خود را بر نمی تابند و حتی برای حذف کردن آنان حاضر به اقدامات خشونت آمیز هستند.(تهدید مسئولین انجمن آریا و پخش اطلاعیه هایی در راستای ترور شخصیت این افرادبرای بر هم زدن این برنامه)

این مسئله حاکی از آن است که اگر این سازمان در تگنا قرار گیرد از تمامی پتانسیل تروریستی خود استفاده نموده و مانند گذشته حاضر به خشونت عریان (حذف مخالفین و عملیات مسلحانه) نیز می باشند.

انتظار تغییردر مشی و ساختارسیاسی سازمانی که بیش از 4 دهه بر پایه خشونت و اعمال تروریستی پایه گذاری شده ولو اینکه بدلیل شرایط موجود مجبور به ترک موقتی خشونت باشد، انتظار و تحلیلی دور از واقعیت در مورد این فرقه است.

از نگاه سایت آوا:

تغییرات استراتژیکی دردرون سازمانی که مرزهای غیر قابل برگشت از خشونت و تروریسم را پشت سر گذارده غیر متصور می باشد و حتی در فرض محال اگر این فرقه مذهبی دست به تغییرات بنیادی در درون خود بزند به ناچار باید از تمامی روش های فرقه گرایانه خود دست برداشته که این امر روند فروپاشی اجتناب ناپذیر آنان راکه بعد از به پایان رسیدن تعهد دو ساله آغاز شده را تسریع می نماید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا