روزشمار معکوس آزادی اسیران فرقه رجوی

سرانجام کشتی همه تلاشهای پنهان وپیدای فرقه جنایتکاررجوی به گل نشست وهمانگونه که از پیش مشخص بود تا آخرسال 2008 اداره اردوگاه تروریستی این فرقه درعراق بگونه ای کامل تحت حاکمیت دولت وارتش عراق قرارخواهد گرفت.

دربررسی های پیش بدین نکته اشاره نمودم که گسیل خانواده قربانیان فرقه رجوی به عراق می تواند این فروپاشی را شدت بخشد و اکنون نیزچنین شد که در ملاقات خانواده اسیران اشرف با خانم وجدان میخائیل وزیرحقوق بشر دردولت عراق ایشان قول داد تا عید قربان این خانواده ها خواهند توانست در محیطی به دور از ارعاب وفشارماموران فرقه رجوی و درحضورنمایندگان صلیب سرخ با فرزندان وبستگان اسیر خود ملاقات نمایند….

خانم وجدان میخائیل درجمع پانزده خانواده ازاین اسیران گفت: من به شما وعده می دهم که شمابزودی دوعیدخواهید داشت هم عیدقربان وهم ملاقات با عزیزانتان.

ایشان هم چنین به دونکته بسیار مهم درباره آینده این اسیران و محل نگهداری انها گفت:

دردیدار با عزیزانتان یاد آوری کنید که سه گزینه انتخابی پیش روی آنها قراردارد

اول _ بازگشت به ایران

دوم _ خروج ازعراق وسفربه کشوری ثالث

سوم _ درصورت علاقمندی به ماندن درعراق تقاضای پناهندگی ازدولت عراق

ونکته بسیارمهمی که ایشان بعنوان یک وزیرکابینه دولت عراق بدان اشاره کردند این بود که:: درآینده پادگانی بنام اشرف درعراق وجودنخواهد داشت وبزودی این پادگان تحویل ارتش عراق خواهد گردید.

سرکرده گان فرقه رجوی ازحدود سه ماه پیش که تعین تکلیف نهایی این اسارتگاه دردستورکار دولت عراق قرارگرفت و نیروهای امریکایی با این تحول موافقت نمودند با تبلیغاتی سنگین وپرحجم وبابکارگیری چند نفراز تظاهرات چی های حرفه ای خود در اروپا وامریکا سعی کرد این دروغ را به افکارعمومی حقنه نماید که دولت عراق می خواهد اسارتگاه اشرف را تحویل دولت ایران بدهد ولذا خطرجانی این افراد را تهدید می کند! و با آه وناله وزاری وفغان وروضه خوانی و مضلوم نمایی والتماس از همه ایرانیان درخواست کرد که باتلاش خود جلوی این فاجعه! انسانی رابگیرند.

ولی دربین جامعه ایرانیان تنها اندکی که باشگردهای این فرقه آشنا نیستند به این درخواست هاولابه وزاری ها گوش نموده وتحت تاثیرقرارگرفتند که از این پانصدنفر ایرانی برخی نیز درنهان خود ازطرفداران این فرقه بوده و بخاطر ردگم کردن لباس عاریتی روشنفکران مستقل رابرتن خود نموده اند وبرخی هم از سرکم آگاهی و دلسوزی به این زاری نامه ها واکنش نشان دادند.

درحالیکه ملیونها ایرانی برون مرززندگی می کنند وجود حدود تنها پانصدنفر پشتیبان نشان ازاوج انزوا وبیزاری جامعه ایرانیان ازاین فرقه مزدور وتروریستی وبدنام ومتعفن می دهد.

تبلیغات چی های فرقه رجوی دراین سه ماه با یاس ونا امیدی ازایرانیان چشم به دست ودهان چند نماینده بازنشسته پارلمان های اروپایی و امریکا دوختند تا برای خواست های غیرقانونی خود محفل سازی نمایند ولی همه این تلاشهای رنگارنگ تبلیغی اثری نداشت چراکه وجود اسیران اشرف و پادگان تروریستی انها درعراق غیرقانونی بود وازنظردولت عراق آنها پناهنده به حساب نمی آمدند وبهمین خاطر مفاد وبندهای کنوانسیون ژنو شامل حال آنها نمی گردید.

نکته جالب وقابل تامل دراین تلاشها این بود که سازمان عفو بین الملل طی نامه ای ازدولت عراق خواست چون ممکن است اخراج و انتقال این افراد به ایران آنها را بامشکلاتی روبرو کند لذا ازاین کارخودداری نماید _ که البته مسلم بود که دولت عراق ازهمان ابتدا اعلام نمود که قصدخراج انها وتحویل به ایران را ندارد.

بهرروی هم اکنون اسارتگاه مسعود رجوی دژخیم و جلادانش درعراق تعین تکلیف شده واسیران فرقه خیلی زودآزاد خواهند شد ولی این پایان کارنیست بلکه تحت پیگرد قراردادن سرکرده فرقه وجلادان وغلامان وچاکرانش اقدام مهمی است که باجدیت باید درعراق دنبال شود ونتیجه این پیکارعلیه فرقه تروریستی رجوی وقتی کامل خواهد شد که سرکردگان این فرقه به پای میز محاکمه کشیده شده وپاسخگوی بیش ازدودهه جنایت وخیانت وسرسپردگی ومزدوری برای دشمن ایران باشند.

برای آگاهی بیشترازملاقات خانواده اسیران با خانم وجدان میخائیل ومستندات مورد اشاره به لینک زیر رجوع نمائید… باتشکرازبنیاد خانوادگی سحر و انجمن نجات و مدیر سایت پرواز

https://www.nejatngo.org/fa/posts/7289

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا