مجاهدین مشغول استخدام مزدور از میان جداشدگان

طی هفته های اخیر اعضای بالای سازمان مجاهدین خلق اقدام به تماس با تعدادی از افراد جداشده از این سازمان که از کمپ تحت کنترل آمریکایی ها توانسته اند خود را به جهان آزاد برسانند کرده است آنها به نقل از سازمان اظهار داشته اند که برای حل مشکلات مادی و حقوقی این افراد هر کمکی خواهند کردمشروط به اینکه فرد کمک گیرنده دست کسانی که در کمپ میشناختید و هم اکنون در جهان آزاد مشغول به افشاگری علیه سازمان هستند را به اطظلاح خود سازمان رو کنند، آنها گفته اند که اطلاعات لازم را هم ما به شما خواهیم داد، سازمان مجاهدین روی ضعف مالی و حقوقی و نیز ضعف روحی این افراد حساب باز کرده که بتواند آنها را به خدمت در آورد، آنها در یک جمعبندی درونی به این نتیجه رسیده اند که با کمک به کسانی که تا به حال دست به افشاگری نزده اند میتوان آنها را به نقطه شرمساری رساند و علیه دیگر جداشدگان به کار گرفت، البته این درخواست مجاهدین در کشورهای دانمارک و ایتالیا و سویس با برخی از این جدا شده ها در میان گذاشته شده که اغلب با پاسخ دندان شکن فرد جدا شده مواجه گردیده است؛ چند نفر هم در سویس به مسئولین سازمان گفته اند که میخواهند دنبال زندگی شخصی خودشان باشند و کاری با هیچ کس ندارند و قصد افشاگری یا فعالیت علیه سازمان را هم ندارند، در بحثهای داخلی سازمان داوطلب شدن یکی دونفر از این افراد برای همکاری با سازمان را نشانه جواب دادن این خط کار ذکر کرده اند. هموطنان! با کمک به پناهجویانی که از سازمان جداشده اند مانع سوءاستفاده سازمان،و عضوگیری مجدد آنها برای فعالیت های جاسوسی و توطئه گرانه توسط این فرقه تروریستی شویم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا