مقاومت غزه و رو سیاهی فرقه رجوی

مقاومت 60 ساله مردم مظلوم فلسطین در مقابل رژیم اسرائیل، تا کنون هزاران شهید و اسیر و زندانی را، فدای آرمان و مقاومت در مقابل ددمنشان کرده اند، بر کسی پوشیده نیست.

تاخت و تاز یزید گونه رهبران صهیونیست بر ملک و جان و مال و ناموس مردم فلسطین در نیم قرن گذشته و مقاومت و فداکاری و جان بازی مردم این آب و خاک بخشی از اخبار روزانه رسانه های جهانی می باشد.

چگونگی مقاومت و جنگ دلاورانه آنان در طول سالیان در مقابل متجاوزان اسرائیلی که زبان زد خاص و عام می باشد، منشاء تاکتیک های مبارزاتی گروه ها و جنبش های زیادی در دنیا بوده است.که سازمان مجاهدین خلق از بدو تشکیل تحت تاثیر شیوه های رزم سازمان هایی چون الفتح و… تعدادی از اعضای خود را جهت کسب تجربه به اردوگاه های این جنبش اعزام نمود تا تاکتیک های کافی در جنگ علیه رژیم شاهنشاهی بدست آورد!!

ولی طولانی شدن مبارزه و به فراموشی سپردن خدا و خلق توسط بعضی از رهبران این جنبش ها و استحاله شدن آنان در بازی های سیاسی منطقه ای و قدرت طلبی شان باعث شده است تا آنان از مسیر اصلی مبارزه خارج شده و اقداماتی را پیشه نمایند که منجر به رسمیت شناختن دشمنان خلق که نهایتا راه به محو تدریجی ملت فلسطین خواهد برد.

رجوی نیز که روزی افتخار می کرد که در کنار رهبران فلسطینی بر علیه امپریالیسم و دست نشاندگان شان در منطقه می جنگد، امروز مقاومت دلاورانه مردم غزه را در یک جنگ نابرابر در مقابل بزرگترین ارتش تا بن دندان مسلح دنیا، که به قصد تجاوز و اشغال سرزمین پدری شان می باشند، را فقط یک ناآرامی و هرج و مرج اعلام می کند و با اطلاعیه چند خطی که آن هم از طرف خوش نشینان اروپایی به اصطلاح شورای ملی مقاومت بسنده می کندو نعل وارونه می کوبد!.

رجوی در این اطلاعیه نیز به نوعی غیر مستقیم مقاومت مردم غزه را محکوم می کند و آن را ساخته و پرداخته نظام جمهوری اسلامی ایران می داند!!.

در این راستا آقای علیرضا جعفرزاده از مسئولین سیاسی فرقه در آمریکا طی گفتگو با فکس نیوز (تلویزیون جناح جنگ طلبان) جنگ نابرابر و نسل کسی صهیونیستها را در حد یک ناآرامی و هرج و مرج وانمود می کند و در ادامه مسبب اصلی این جنگ را جمهوری اسلامی می داند.

ولی این خود فروخته به جناح نو محافظه کار جنگ طلب با توجه به مقاومت طولانی و پیروزمندانه مردم و دولت مردمی حماس او، نتوانسته حقیقت موجود را پنهان کند و بلافاصله عاجزانه می گوید “با توجه به فشار تهاجم زمینی چرا نباید حماس عقب بکشد آنها از عقب کشیدن سرباز می زنند!!؟.”

واقعیت این است که رژیم دست نشانده اسرائیل با نسل کشی و تجاوز عریان و با ایجاد هولوکاست مردم غزه، نفرت و انزجار تمامی مردم آزاده جهان را برانگیخته بطوری که در اکثر کشورهاو آزادی خواهان جهان اقدام به تظاهرات ضد اسرائیلی ضد آمریکایی نموده و خشم و انزجار خود را نسبت به رهبران و حامیان اسرائیل اعلام داشتند.

حالا این که چرا سازمان مجاهدین خلق علی رقم عملکردها و ادعاها ی گذشته مبنی بر همراهی و همدردی با مردم و جنبش های فلسطینی و ادعا ی مبارزه ضد امپریالیستی و دست نشانده گان آنان در منطقه به چنین روز فلاکت باری رسیده است،که در همسویی با متجاوزین و حامیان شان علنا به حمایت از کشتار مردم غزه و محکوم نمودن مقاومت دولت حماس در غزه پرداخته است و در تلاش است تا افکار عمومی جهان را که معطوف به کشتار مردم بی دفاع شهر غزه می باشد را به سوی ایران بکشاند، جای تامل و سئوال است.

آیا در شرایطی که تمامی آزادگان و مردم بیدار در سراسر جهان به حمایت جانی و مالی و تبلیغاتی از مردان و زنان و کودکان بی دفاع زیر بمب باران غزه پرداختند، محکوم نمودن دولت مردمی حماس و زیر فشار قرار دادن او مبنی بر پذیرش عقب نشینی و تسلیم در مقابل خواسته های اسرائیل همسوئی و همکاری مستقیم با دولت آنان نمی باشد؟

آیا این عمل نوعی پشتیبانی تبلیغاتی از متجاوزان اسرائیلی به غزه نمی باشد؟

آیا این برای خوش خدمتی به امپریالیسم و دست نشانده گان منطقه ایش نمی باشد؟

چه هدفی پشت این موضع گیری کج دار مریض شما نهفته است؟

البته خیلی بعید نیست موضع گیری خصمانه فرقه علیه مردم مظلوم فلسطین، چرا که چندی قبل مریم عضدانلو با حضور در آلمان و بازدید از سمبل هولوکاست مجهول لابد نمی دانست که هولوکاست واقعی در غزه در راه است. طبیعی است سران فرقه همگام و هم صدا با آمریکا مردم مظلوم فلسطین و مبارزان مقاومت و حامیان آن ها را مقصر بداند

البته خیلی بعید نیست موضع گیری خصمانه فرقه علیه مردم مظلوم فلسطین، چرا که چندی قبل مریم عضدانلو با حضور در آلمان و بازدید از سمبل هولوکاست مجهول لابد نمی دانست که هولوکاست واقعی در غزه در راه است. طبیعی است سران فرقه همگام و هم صدا با آمریکا مردم مظلوم فلسطین و مبارزان مقاومت و حامیان آن ها را مقصر بداند!!.

بدیهی است فرقه ای که در نسل کشی کردها در عراق دست داشته حامی دولت جنایت کار صهیونیستی خواهد بود که در حال نسل کشی مردم مظلوم غزه است.بدیهی است فرقه ای که در نسل کشی کردها در عراق دست داشته حامی دولت جنایت کار صهیونیستی خواهد بود که در حال نسل کشی مردم مظلوم غزه است.

رجوی در همه سرفصل ها که می بایست پاسخ و موضع مشخصی نسبت به قضایا داشته ولی خود را به نفهمی زده و سکوت اختیار می کند و در صورت لزوم هم معمولا از زبان شورای دست ساز خود یا افراد معلوم الحال و نوکر صفت خود به موضع گیری کج دار و مریض و چند پهلو می پردازد تا ماهیت واقعی او پنهان بماند.

البته بدنبال تهاجم اسرائیل به غزه خیلی از معادلات سیاسی پشت پرده و… برای تمام مردم دنیا روشن شده است و دست خیلی از سرمداران و سیاست مداران دنیا و منطقه ای که خطی جدا از مردم و ملت خود پی می گیرند رو شده است.

همسویی در موضع گیری فرقه رجوی نسبت به تهاجم اخیر ارتش اسرائیل به غزه با مسئولان وزارت خارجه آمریکا و اسرائیل و حامیان اروپائی شان گویای این واقعیت است که فراموش کردن خدا و خلق و ملت و پشت کردن به آنان نتیجه ای جز به ورطه سقوط سیاسی و ایدئولوژیک نخواهد داشت، همانطوری که بعضی از رهبران سازمان ها و جنبش های فلسطینی چنین راهی را در پیش گرفته، هم نشینان دشمنان خود شده علیه مردم معترض خود آتش گشودند.

متاسفانه امروز شاهد آن هستیم، رجوی که مدعی سردمداری مبارزات ضد امپربالیستی و ضد صهیونیستی در ایران بوده است چگونه به ناکجا آباد آمریکا و اروپا خزیده و کاتولیک تر از پاپ شده است و اکنون آب به آسیاب دشمنان ملت ایران و مردم منطقه می ریزد و این گونه خوار و ذلیل شده است!!!

بعنوان اعضای سابق و جدا شده به رجوی می گوئیم، مردمی بودن و با رزمندگان و خلق در مقابل دشمن جنگیدن را باید از حماس و رهبران آنان بیاموزد و مقاومت و حمایت یک خلق از یک جریان انقلابی را از مردم غزه یاد بگیرد که چگونه بعد از ماه ها محاصره شهر غزه را به گورستان ارتش اسرائیل تبدیل کردند.!!!

ولی تو در مقابل اولین گلوله نیرو های آمریکایی پرچم سفید و تسلیم برافراشته و راه فرار در پیش گرفته و مانند پدر خوانده خود صدام در سوراخی خزیده و کلیه نیروها را رها کرده و در کمال پررویی و شقاوت باز هم علت سرنگون نشدن نظام جمهوری اسلامی را قصور نیروها و اعضای رزمنده دانستید.

و… متاسفانه امروز شما هم مانند رهبران مرتجع اغلب کشورهای عربی چشم به حقایق این جهان بسته و دست در دست اسرائیل به بهانه همکاری جمهوری اسلامی با رهبران حماس به دشمنی برخاسته و کمر به نابودی مردم شهر غزه بسته اید و حالا هر چقدر می توانید از راه های مختلف به آستان بوسی امپریالیسم و اسرائیل بپردازید ولی بدان خلقی مسلمان با تاسی از قیام خونین سرور آزادگان عالم حسین بن علی (ع) در این ایام عاشورائی، اراده کرده است که آزاد زندگی کند، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!!!

حامیان کشتار غزه هم پیمانان جدید مجاهدین

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا