دروغ بزرگ فرقه مجاهدین در مورد قطعنامه پارلمان اروپا

سایت های فرقه مجاهدین دیروز 15 ژانویه به مدت چند ساعت با تبلیغ و آماده باش جهت اعلام خبر جدید و مهم چند ساعتی هواداران ساده لوح خود را بدنبال یک پیروزی چشمگیر دیگر کشاندند.

پارلمان اروپا نه تنها قطعنامه ای بطور خاص درمورد مجاهدین صادر نکرده بلکه تنها گزارش کاری چهارساله در مورد وضعیت حقوق بنیادین در اتحادیه اروپا بوده است. حالا چگونه مجاهدین این خبر مشخص را با تیتر " قطعنامه پارلمان اروپا- محکومیت شورای وزیران بخاطر سرپیچی از احکام دادگاه " بدروغ تبلیغ می کنند تنها از مغز بیمار رجوی می تواند ساطع شود.صبح امروز تمامی دستگاه های تبلیغاتی مجاهدین خبر قطعنامه پارلمان اروپا را در مورد سازمان مجاهدین را با آب و تاب منتشر نمود.

موضوع اصلی اینست که پارلمان اروپا در جلسه روز 14 ژانویه در استراسبورگ گزارش مربوط به وضعیت حقوق بنیادین در اتحادیه اروپا از 2004 الی 2008 را در 168 ماده منتشرنمود. ماده 31 این گزارش بقرار زیراست:

"(پارلمان اروپا) متاسف است که اتحادیه اروپا حکم دادگاه بدوی مربوط به تاریخ 12 دسامبر 2006 و 4 و 17 دسامبر 2008 و همچنین حکم دادگاه استیناف انگلیس به تاریخ 7 مه 2008 به نفع سازمان مجاهدین خلق ایران را در نظر نگرفته است."

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0019+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE

همانطوری که در بالا مشاهده می شود پارلمان اروپا نه تنها قطعنامه ای بطور خاص درمورد مجاهدین صادر نکرده بلکه تنها گزارش کاری چهارساله در مورد وضعیت حقوق بنیادین در اتحادیه اروپا بوده است. حالا چگونه مجاهدین این خبر مشخص را با تیتر " قطعنامه پارلمان اروپا- محکومیت شورای وزیران بخاطر سرپیچی از احکام دادگاه " بدروغ تبلیغ می کنند تنها از مغز بیمار رجوی می تواند ساطع شود.

در مورد ماده 31 بالا نیز لازم به توضیح است که احکام دادگاه بدوی اروپا مبنی بر این می باشد که اتحادیه اروپا مدارک مبنی بر تروریست بودن سازمان مجاهدین را باید به دادگاه ارائه دهد تا به این وسیله دادگاه بتواند در مورد مجاهدین اظهار نظر نماید.

ولی اکنون مجاهدین در تبلیغات دروغین توسط پادوهای پارلمانی خویش اینگونه نمایش می دهند که گویا دادگاههای اروپایی رای برخروج آنان از لیست تروریستی صادر نموده اند.

از نگاه سایت آوا:

سلسله پیروزی های اعلام شده از طرف مجاهدین فقط جهت سرگرمی اعضاء و هواداران و اسرای قرارگاه اشرف می باشد. که این خود نشانه شکست تحلیل های نادرست رهبری این سازمان است واین روند تا فروپاشی کامل این تشکیلات ضد انسانی ادامه خواهد داشت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا