خروج مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا، شکست یا پیروزی

شاید اینطور بنظر برسد که تلاش ها و هزینه های بی وقفه دیپلماسی مجاهدین در اروپا،اعتصاب ها و تظاهرات!بالاخره مقبول راهبران کشورهای اروپایی و مطلوب رهبری مجاهدین شده است.

خروج مجاهدین از لیست تروریستی نه تنها نتیجه تلاش های اعضاء و رهبری آن نبوده، بلکه اهرم فشاری برای معامله یا عدم معامله در برابر جمهوری اسلامی ایران نیز نیست! وجهه سیاسی و ایدئولوژیکی مجاهدین بیش از پیش و روشن تر از هر زمانی برای مردم،نهاد ها و دولتمردان اروپایی آشکار است.اگر چنین باشد، بدین معنی است که کشورهای اروپایی از معیارهای دموکراسی و سنجش ایدئولوژی محرک آنان کوتاه آمده، گذشته مجاهدین را قلم کشیده و با یک رویکرد تازه، سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی حذف میکنند.

در اینصورت یک معذرت خواهی اعلام نشده به طرف مجاهدین بایستی تحویل داده باشند!حق و حقوق ضایع شده آنان را در طی چند سال گذشته جبران کرده و ازاین پس بعنوان اپوزیسیون اصلی جمهوری اسلامی از آنان قدردانی کنند!

در چنین حالتی، مجاهدین اعلام پیروزی بزرگ کرده و پس از جشن های فراوان و بشارت به خلق قهرمان و با تشکر از راهبری مسعود و مریم رجوی اعلام فاز جدید کرده و جهانیان را در برابر حقانیت راه طی شده حقیر شمرده و آنان و جمهوری اسلامی و معاملات پنهانی و پشت پرده و… را شکست خورده می پندارند!

اما چنین نیست!

خروج مجاهدین از لیست تروریستی نه پیروزی استراتژیک مجاهدین و نه شکست تاکتیکی دولتمردان جمهوری اسلامی و اروپایی است.

با یک نگاه کلی به اخبار و رویدادهای ایران و جهان در چند ماه گذشته در می یابیم که؛

بوش و کاندولیزا رایس: کسی بدنبال تغییر یا براندازی جمهوری اسلامی نیست!

اخبار جهان: بوش از حمله اسرائیل به نیروگاه های هسته ای ایران حمایت نمی کند!

انتخابات آمریکا و اوباما: بدون قید و شرط با ایران وارد مذاکره خواهیم شد.

مجاهدین: چند ماه اعتصاب و تظاهرات برای حفظ پادگان اشرف در عراق.

اوباما: سیاست ما در قبال ایران مذاکره مستقیم است.

جنگ: تشدید جنگ و ناآرامی در افغانستان و عراق.

دولت عراق: مجاهدین از عراق اخراج می شوند.

سفارت آمریکا در عراق: دولت عراق مسئولیت پذیرفته است که اعضاء مجاهدین را به زور به ایران نفرستد!

غزه: اسرائیل به غزه و پایگاه های حماس حمله کرد.

غزه: تظاهرات مسلمانان در کشورهای اروپایی بر علیه حمله اسرائیل به غزه.

مجاهدین: پایان اعتصاب ها برای حفظ پادگان اشرف و اعلام پیروزی بزرگ توسط مجاهدین.مجاهدین اعلام کردند که پادگان اشرف حفظ شده و همچنان در عراق باقی خواهند ماند.

دولت عراق: مجاهدین طی دو ماه آینده از عراق اخراج می شوند.

مجاهدین: سکوت و پذیرش اخراج از عراق.

فرانسه: در کنار سیاست های آمریکا گام بر می داریم.

اوباما: پایان گوانتانامو

اخبار جهان: شایعه گفتگو با بن لادن.

اوباما: دیپلماسی گفتگو با ایران یا انتظار یک جنگ بزرگ!

اسرائیل: سکوت و انتظار.

اروپا: دعوت ایران به ادامه مذاکرات اتمی،تشدید تحریم ها و…

اتحادیه اروپا: بازنگری در باره لیست تروریستی، توافق اکثر کشورها حول خروج مجاهدین از لیست.

فرانسه: مخالفت فرانسه با خروج مجاهدین از لیست تروریستی.

گذر حوادث و تعیین سیاست های جدید بین المللی محدود به ایران نبوده و با شیوع بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی و بطور خاص در آمریکا، همچنین تجارب منفی سیاست های اعمال شده 2 دوره ریاست جمهوری آقای بوش در منطقه، الزامی گریز ناپذیر در تحول دیدگاه استراتژیک غرب نسبت به مسائل موجود در جهان را فراهم کرده است.

چرا که در اولین روز ریاست جمهوری اوباما،فرمان انسداد گوانتانامو صادر شده و دیدگاه جدیدی در مبارزه با تروریزم تدوین می شود.این یک پیام جدید است!

خط جدید این است؛از این پس با ریشه های تروریزم در جهان مبارزه خواهد شد!

بنابر این بخاطر منافع اقتصادی یا اداره مفید تر جهان تک قطبی،می توان استنباط کرد که نه تنها دوران سیاست های جنگ طلبانه به سر رسیده بلکه می توان ظرفیت دموکراسی را افزایش داده و با تروریست غیر مسلح سر میز مذاکره نشست، دیالوگ کرد و همزیستی مسالمت آمیز داشت.مشروط به اینکه رویکرد محتوایی جدیدی به ظهور رسیده باشد!

چرا که برای آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی، عملکرد پنهان تروریزم، خطرناک تر از رویکرد آشکار آنان است!

بنابر این خروج مجاهدین از لیست تروریستی نه تنها نتیجه تلاش های اعضاء و رهبری آن نبوده، بلکه اهرم فشاری برای معامله یا عدم معامله در برابر جمهوری اسلامی ایران نیز نیست!

وجهه سیاسی و ایدئولوژیکی مجاهدین بیش از پیش و روشن تر از هر زمانی برای مردم،نهاد ها و دولتمردان اروپایی آشکار است.پرونده های پول شویی،مالی و اعمال تروریستی و خشونت طلبانه آنان همچنان روی میز دادگاه های اروپایی قرار داشته و در زمان مناسب رسیدگی خواهد شد.

پیش بینی آینده نزدیک مجاهدین:

1. مجاهدین زمانی وارد لیست تروریستی شدند که در ماکزیمم قدرت (توپ،تانک،مسلسل و نیروی آموز دیده جنگی)،توانمندی نیرویی و پشتیبان قوی مانند صدام حسین داشتند.حال زمانی از لیست خارج می شوند که استراتژی جنگ آزادیبخش مسعود رجوی شکست خورده،نقطه ثقل و پرتاب (عراق)را از دست داده و با یک تشکیلات آواره و در بدر غیر جنگی و غیر مسلح و مسئله دار روبروست!

2. ضرورت بخشی از ثبات و امنیت عراق جدید، بسته شدن پادگان اشرف و خروج آنان از عراق است.دولت عراق، بزودی مجاهدین را از عراق اخراج خواهد نمود.تشکیلات مجاهدین منحل شده و افراد حقیقی طرف حساب قرار خواهند گرفت.

3. قریب به 3400 عضو مجاهد با سابقه 6 تا سی و اندی سال و آموزش دیده جنگی ولی خلع سلاح شده به ایران یا کشورهای ثالث انتقال خواهند یافت.

4. برخی محاکمه شده و پاسخگوی اعمال گذشته خود خواهند شد.

5. بر اساس آموزش های تشکیلاتی و پیام مسعود رجوی، هر عضو مجاهد می بایستی بمثابه یک سازمان مجاهدین عمل کرده و تا زمان مناسب خود و حیطه عمل خود را برای سازمان مادر(تشکیلات اروپایی مجاهدین در اوور سوراوواز)حفظ نماید.

6. با قرار گرفتن اعضاء مجاهدین در دنیای آزاد و بدون اهرم های تشکیلاتی، بسیاری از آنان گذشته خود و سازمان را نقد کرده، برخی به دنبال کار و زندگی خود خواهند رفت و برخی دیگر از مجاهدین انشعاب خواهند نمود.و برخی نیز به سازمان مادر خواهند پیوست.

7. مجاهدین غیر مسلح و بدون ارتش و پایگاهی چون عراق،به کار سیاسی با التزام های جدید بین المللی روی خواهند آورد.

8. نیروهای جداشده از مجاهدین افزایش یافته و مجاهدین در تداوم کار سیاسی با مشکلات فراوان مواجه خواهند شد.

9. ظهور یا عدم ظهور مسعود رجوی منوط به خروج مجاهدین از تمامی لیست های تروریستی خواهد بود.

10. مجاهدین با تمرکز نیرو در کشورهای اروپایی، هیچ وقت به قدرت سال 1360 نخواهند رسید.

تنش ها و چالش های سیاسی و دیپلوماتیک بین مجاهدین و جداشدگان، آنان را در موقعیت استراتژیکی بسیار ضعیف قرار خواهد داد.نه تنها توان جذب نیرو را از دست خواهند داد بلکه حفظ نیروی موجود به یک فریضه تشکیلاتی تبدیل خواهد شد و در چنین رویکردی بازتاب های ایدئولوژیکی درون تشکیلاتی نیز ضعیف شده و تشکیلات محدود شده در اروپا را به سمت پاشیدگی بزرگ خواهد برد.

پیام چیست!؟:

1. خروج مجاهدین از لیست تروریستی،پیروزی استراتژیک آنان نیست!

2. خروج مجاهدین از لیست تروریستی و پیآمد های آتی آن در اروپا، منجر به درهم شکستن تشکیلات آنان خواهد شد.چیزی که مسعود رجوی از 6 سال پیش آن را درک کرده اما با تحولات نوین جهانی،عدم کشش ایدئولوژیک و نداشتن ظرفیت های کیفی گذشته(وابسته و غیر وابسته) موفق به مهار آن نخواهد شد!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا