شورای بی محتوا رجوی ها

اخیرا اطلاعیه ای توسط دبیرخانه به اصطلاح شورای ملی مقاومت صادر شد که این شورا در اجلاس دو روزه خود به تاریخ 23و 24 دی ماه 1387 بحث هایی از تحولات داخلی و منطقه ای و بین المللی پرداخته است و بیش از پیش نا کار آمدی و بی برنامگی این شورای دست ساز را نمایان کرده است.

ولی آن چه که تو جه هر خواننده بر می انگیزد، این که چرا مریم رجوی و اعوان و انصار شورایی اش از مسئله اصلی و روز فرقه که همان برچیده شدن قرارگاه اشرف و اخراج اعضای آن توسط دولت عراق می باشد، گذشتند و فقط با چند تحریف و تمجید از بیچاره گان اشرف به آن پرداختند و هیچ راه کار عملی را برای خروج یا تعین تکلیف نفرات خود ندادند؟

آیا اعضای شورا پذیرفته اند که ایستگاه شرف و مقاومت آنان برچیده شود؟

آیا فتیله شرف رجوی و مریم بدلیل قطع شدن پول نفت پدر معدوم شان سوخته است و دیگر کورسویی هم نخواهد داشت؟.

آیا نپرداختن به مسئله بود و نبود بازوی اجرائی شورا!!! و مسکوت گذاشتن آن به منزله قبول مرگ تدریجی و تائید نفس های آخر استراتژی ارتش آزادیبخش آنان نمی باشد؟

با بر چیده شدن بازوی اجرائی شما، شورا ی دست ساز تان چه رسمیت و یا حتی موضوعیتی وجودی خواهد داشت.؟

آیا این یک شکست و عقب گرد 30 ساله استراتژی جنگ مسلحانه نمی باشد؟

پس چه کسی پاسخگو ی خون های ریخته شده فرزندان خلقی می شود که با حیله و فریب شماها که در راه های پوچ و بی نتیجه در نقاط مختلف ایران و عراق با شعار ارتش آزادیبخش جان خود را از دست داده اند؟

اگر چنین نیست، آیا رجوی پاسخی برای همه این سئوالات دارد؟

– این جلسه که با حضور تعداد معدودی افراد سر افکنده!! از اعضای 560 نفری شورا که غالبا از اعضای به اصطلاح مجاهد شورا بودند، بر گزار شد که البته جمعیت حاضر هیچ تناسبی هم با مصوبه خود اجلاس مبنی بر حضور یک سوم اعضا برای برگزاری رسمی شورا دست ساز نداشت، به بررسی پوچ و بی محتوای مسائل داخلی پرداخته است و بدلیل عدم حضور در داخل کشور و در اختیار نداشتن اخبار سیاسی و اجتمایی کافی، با سر هم کردن مسائلی همچون بحران جهانی و پائین آمدن قیمت نفت و در راه بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران و مسئله غزه و نتیجه انتخابات آمریکا و انتخاب اوباما معجون درست کرده تا نسخه ای برای اندک حامیان خارج کشور و چشم انتظاران قرارگاه اشرفش پیچیده تا مقداری از تب و بی قراری آنان از به زباله دانی تاریخ رفتن " آرتش آزادیبخش مسعود و مریم" بکاهد.

– آنان در این جلسه در بررسی های منطقه ای نیز بالاخره توانستند این جرات را به خود بدهند که تقریبا بعد از تعیین و نتیجه نهائی جنگ نابرابر و نسل کشی و هولو کاست غزه که توسط همه آزادی خواهان دنیا حتی از یهودیان و مردم غیر مسلمان در کشور های مختلف دنیا و غرب محکوم و از همان اولین روز های جنگ دست به تظاهرات و اعتراض زدند و تا کنون نیز ادامه دارد، را در 24 دی [ یعنی در روزهای پایانی جنگ و حتمی شدن شکست ارتش اسرائیل ] آن را محکوم کنند و همسو با سایر محافل صهیونیستی و بعضی از سران مرتجع عربی در این اجلاس آن را به ایران ربط دهند و آن را مداخلات جنگ افروزانه جمهوری اسلامی بخوانند تا مبادا اربابان و پارلمانتر های اروپا و بخصوص آمریکا جیره و مواجب تصویبی سالانه آنان را قطع کنند.

– در محور دیگر کار، شورا به بررسی موقعیت مقاومت و پایداری حماسی رزمندگان اشرف و ایستادگی حامیان آنان در ژنو و نیویورک و واشنگتن پرداخته و تلاش داشتند تا به رزمندگان خود در اشرف بقبولانند که آنان و هواداران شان در خارجه توانستند تضمین هایی برای حفاظت آنان بگیرند. ولی حقیقت تلاش های شش ماهه فرقه تروریست رجوی همان طوری که د ر اطلاعیه شورا به آنان ذکر شده است، تجمع تعداد انگشت شمار اعضا و هواداران و حتی خارجی های اجیر شده بوده است،که بعضا بدلیل شلوغ نمودن محل تجمع با پارچه و تراکت و پرچم نفرات متحصن هم قابل مشاهده نبودند.

در طول این مدت نیز به جز تعداد معدودی از عناصر بازنشسته و اجیر شده خارجی هیچ مقام مسئولی از مجامع بین المللی توجه خاصی به آنان نداشته و در نهایت نیز علی رقم تلاشها و باج دادن های نقدی و غیر نقدی به سناتورها و شخصیت های بازنسشته و یا خوش خدمتی های اطلاعاتی به دول غرب و آمریکاو اسرائیل، توسط همین عناصر خود فروخته شورائی، در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا خانم رایس برای بار دیگر دستور به ابقای نام مجاهدین و شورا در لیست تروریستی داده است. البته قبل از آن نیز رجوی از مخفی گاه خود برای جلوگیری از رسوائی و بی حاصل بودن این تحصن ها با دادن پیامی به هواداران و خارجیان اجیر شده خود این افتضاح را به آنان تبریک و آن را یک موفقیت بزرگ اعلام نمود تا در آستانه برچیده شدن و اخراج اشرفیان از عراق قوت قلبی برای رزمندگان وارفته شان باشد.

– آنچه که از اطلاعیه بر می آید این نشست نیز همانند سایر اجلاس قبلی شورا اعضا به لفاظی های غلو آمیز و پیروزی های خیالی مریم عضدانلو گوش فرا دادند توان هیچ موضع گیری و تصمیم مشخصی در رابطه راه کارهای مقاومت و سرنگونی نظام حاکمه ایران نداشتند.

بر اساس اخبار رسیده از داخل این جلسه بخشی از این جلسه نیز به تاثیرات و افشاگر اعضای بازگشته به پاریس و سایر جدا شدگان ظاهر و پنهان!! از شورا بوده است که در این اطلاعیه نیز نتوانستند تاثیرات این افشاگری را پنهان کنند و از سر سوزش این افشاگری، از گفتار و رفتار مخالفین نالیدند و آنان را جاده صاف کن رژیم نامیدند، که البته این نالیدن عضدانلو(مریم) در آستانه فرو پاشی ارتش رهایی اش برای همگان قابل فهم است.

– از دیگر نکات برجسته این اجلاس میان دوره ای ناامیدی اعضای شورا از به اصطلاح مقاومت مردمی و برچیده شدن اشرف در عراق و در هم شکستن ارتش آزادیبخش رجوی می باشد، به همین دلیل با دخیل بستن عاجزانه از مجالس دول های اروپایی و آمریکایی برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران سعی دارند تا کشور ها را ترغیب به موضع گیری خصمانه علیه مردم ایران نمایند.

از طرف دیگر آنان همانند گذشته برای به قدرت رسیدن که حاضر به هرگونه خیانت و وطن فروشی بودند امروز نیز تلاش دارند تا با دادن هرگونه اخبار و اطلاعات از پیشرفت مردم میهن مان به دول غربی خوش رقصی خود را ثابت کنند تا آنان را وادار کنند که فرقه را از لیست تروریستی خارج تا در دنیای خیالی خود بعنوان آلترناتیو شناخته شوند تا به دیرینه خود برسند.

البته برای همه اعضای شورا نیز قابل فهم است که ملتی که 30 سال با گرم و سردی انقلاب و تحولات آن دست و پنجه نرم کرده است خوب درک می کند که حامیان سابق صدام و رجوی چرا آنان را در لیست تروریستی قرار داده و چرا امروز مجددا از آنان حمایت می کند و…..

بنا بر این تشخیص سره از ناسره برای مردم ایران چندان غیر قابل فهم و سخت نمی باشد و به همین دلیل در لیست بودن و یا خارج شدن تان از لیست تروریستی دول غربی برایشان فرقی ندارد و این تغیراتاز ماهیت تروریستی آنها نمی کاهد، آنها خوب می دانند که استثمار گران غربی چگونه با مهره های خود در سر فصل ها برای چپاول ملت ها بازی می کنند!!!.

– هرچند دبیر خانه شورا تمامی اتفاقات و بحث های این اجلاس را به دلایل خاص امنیتی و… در این اطلاعیه نیاورده است!! ولی در پایان از مهم ترین تصمیم و اقدام عملی پهلوان ترین!! عضو شورا که پیشنهاد داده است برای فاتحه روح ارتش آزادیبخش و حامیانشان کف بزنند، به اطلاع هموطنان رسانده است.

در انتها نیز مبارز و عضو دیگری از شورا در یک مقاومت سخت طاقت فرسا موفق به خلق تابلو نقاشی تخیلی از سر نگونی ر‍‍‍ژیم در پاریس شده است را به رئیس جمهور مادام العمر زیبای مقاومت خانم قجر عضدانلو اهدا کرده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا