تصمیم اتحادیه اروپا و فروپاشی مجاهدین

اتحادیه اروپا روز دوشنبه نام “فرقه ی مجاهدین خلق ایران” را از فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه خارج ساخت. این تصمیم اتحادیه اروپا که به تبعیت از رای دادگاه اروپا صورت گرفت، اختلاف نظرهائی را در میان خود کشورهای عضو اتحادیه به وجود آورده است. به دنبال بروز این اختلافات، “برنارد کوشنر ” وزیر امور خارجه فرانسه عازم بروکسل مقر اتحادیه اروپا گردید. فیگارو روزنامه صبح پاریس در شماره امروز خود گزارشی دارد در باره تصمیم اتحادیه اروپا و نظر وزارت امور خارجه فرانسه. فیگارو می نویسد از نظر دولتهای فرانسه،آلمان و بلژیک که عضو اتحادیه هستند سازمان مجاهدین خلق ایران همچنان یک سازمان تروریستی به شمار می رود که عملیات خود را از” Auvers sur Oise

رهبران فرقه ی مجاهدین به خوبی واقفند که ناگزیرند علیرغم میل باطنی خود، بین دو انتخاب بدتر و بدترین، بدترین راه و مسیر را انتخاب کنند. خارج شدن نام مجاهدین از فهرست سازمان های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا انتخاب بدترین راه را برای رهبری مجاهدین تحمیل کرده است. چرا که قرارگاه اشرف برای دارودسته ی رجوی به مثابه ی ظرف استراتژیک و ایدئولوژیک قلمداد می شد و در نهایت برچیده شدن قرارگاه اشرف، چشم اندازی جز ریزش نیروها و تلاشی و اضمحلال فرقه ی مجاهدین را برای رهبران آن متصور نیست.دارودسته ی رجوی در شرایط کنونی در وضعیتی متزلزل و آشفته قرار دارند. رهبران فرقه ی مجاهدین به خوبی واقفند که ناگزیرند علیرغم میل باطنی خود، بین دو انتخاب بدتر و بدترین، بدترین راه و مسیر را انتخاب کنند. خارج شدن نام مجاهدین از فهرست سازمان های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا انتخاب بدترین راه را برای رهبری مجاهدین تحمیل کرده است. چرا که قرارگاه اشرف برای دارودسته ی رجوی به مثابه ی ظرف استراتژیک و ایدئولوژیک قلمداد می شد و در نهایت برچیده شدن قرارگاه اشرف، چشم اندازی جز ریزش نیروها و تلاشی و اضمحلال فرقه ی مجاهدین را برای رهبران آن متصور نیست.

تحولات اخیر و رویدادهای پر شتاب سیاسی در سطح منطقه و اشل جهانی نشان از همزیستی قطب های متخاصم قدرت و نظام های سیاسی رقیب را در پی دارد. در چنین شرایطی بهره گیری از مهره های سوخته ای چون مجاهدین برای اهرم فشار قرار دادن رقبای سیاسی موضوعیت خود را از دست داده است.

به نظر می رسد سمت و سوی تحولات سیاسی اخیر به خصوص خارج شدن مجاهدین از فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا نتیجه ی هماهنگی دولت امریکا، عراق و اتحادیه اروپا برای تعیین تکلیف نهائی نیروهای مستقر در قرارگاه اشرف و رفع موانع حقوقی و قضایی برای انتقال دارودسته ی رجوی به صورت پراکنده به کمپ های متعدد پناهندگی در کشورهای اروپایی و در حقیقت حکایت تلاشی فرقه ای ستیزه جو و تروریست است که بیش از دو دهه به کشتار و ترور انسانهای بیگناه دست زده است.

در شرایطی کنونی راه برگشت برای رهبران فرقه ی مجاهدین مفهوم خود را از دست داده است. آنان برای پروپاگاندا به جشن و پایکوبی می پردازند و سعی در حاشیه پردازی و کتمان حقایق می کنند. دارودسته ی رجوی به خوبی می دانند تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا در مورد آنان به منزله ی پایان سالها شستشوی مغزی نیروهای تشکیلاتی و در تنگنا قرار دادن آنان در قرارگاه اشرف است. زیرا که در دنیای مدرن و مناسبات توسعه یافته و پیشرفته ی کنونی جایی و فضایی و نیز مجالی برای تنفس رهبران فرقه ی مجاهدین نخواهد بود. زیرا مبانی تفکر مدرن و عقلانیت انتقادی رفتار مبتنی بر ترور و شستشوی ذهنی انسانها را امری نابخردانه می پندارد و دنیای مدرن با اندیشه ی تمامیت خواهانه ایدئولوژیک و فرقه ای رهبری عقیدتی مجاهدین همخوانی و سازگاری ندارد و آن را انکار می کند.

بی شبهه، انکار مفاهیم ایدئولوژیک و تفکر فاشیستی فرقه ی مجاهدین در جوامع توسعه یافته، بی ارزش و بی اهمیت نیست که امری حتمی و ضروری ست. تجربه ی عقلانی انسان دانایی ها را ترویج می کند و فرقه های ستیزه جوی و خشونت طلبی چون مجاهدین و القاعده را وادار می کند تا به گذرگاهی برسند که بازگشتی برای آنها متصور نیست. نحوه ی عبور از این گذرگاه بود و نبود فرقه ی مجاهدین را تعیین خواهد کرد.

آرش رضایی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا