حذف مجاهدین از ليست تروريست ها نقض قوانين

"نبيل العتوم" کارشناس سياسي اردني گفت: حذف نام گروه تروريستي مجاهدین از ليست تروريست ها توسط اتحاديه اروپا، نقض خطرناک قانون بين المللي است.

وي در امان پايتخت اردن افزود: اقدام کشورهاي غربي به حذف نام اين گروه تروريستي از اين ليست، ديگر تروريست هاي جهان را به کارهاي جنايي تشويق مي کند. چرا که اين گروه، عمليات تروريستي عليه افراد بي گناه وغير نظامي انجام داده است .

اين استاد علوم سياسي دانشگاه هاي اردن، افزود: جامعه بين المللي بايد در برابر اين تصميم غربي ها به مسووليت هاي خويش عمل کند. زيرا حمايت کشورهاي غربي از اين گروه تروريستي سووال هايي را درباره علت و هدف از اين اقدام بر مي انگيزد .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.