دروغ پردازیهای مریم رجوی

داشتم تو سایت یوتوب کلیپها را نگاه میکردم که کلیپ خانم مریم قجر را دیدم با نام من یک آرزو دارم.

خانم قجرشما یک آرزو ندارید کلکسیون آرزو دارید.

1- مریم قجر یک آرزو دارد: ایرانی بدون اعدام و شکنجه. جرثقیلها برای ساختن آبادی باشد نه برای به دار آویختن انسان؟

جواب به خانم مریم قجر عضدانلو

خانم مریم قجر خائن اول بیانیه حکم اعدام جداشدگان و منتقدان خودتان را توسط رهبری خائن فرقه صادر شده را لغو کنید. فرقه رجوی با اضافه کردن یک پسوند به اعدام ترورهایی را که تا به حال انجام داده است، اعدام انقلابی می نامد چه تفاوتی دارد وقتی هر 2 حکم مرگ انسانها را صادر می کنید.

خانم قجر عضدانلو مگرشما و شوهرتان حکم اعدام من را صادر نکردید که به دست مهدی ابرشم چی 2 بار اعدام مثنوعی شدم.

خانم قجر عضدانلو سال 76 جلوی چشمانم نفر را شکنجه کردید در زندانهای اشرف که کتف نفر شکست و سر صورتش خون مالی بود.

خانم قجر عضدانلو خود من را کم شکنجه کردید و آثار شکنجه جسمی و روحی هنوز در جسم من مانده چه کسی دستور این شکنجه ها را می داد.

خانم قجرعضدانلو چرا باید با دشمن مردم ایران صدام حسین دست دوستی و اتحاد دادید و اشتراکا زندانهای انفرادی در قرارگاه اشرف و زندان ابوغریب عراق بر پا کردید خانم مریم قجر سرنوشت امانتیهای سازمان در ابوغریب چه شد.

خانم قجر در یک نشت شوهرتان مسعود رجوی گفت هر کس بخواهد جدا شود 2 سال زندان انفرادی 8 سال زندان ابوغریب باید برود.

خانم قجر عضدانلو در نشت مسعود رجوی، مهدی ابریشم چی گفت: کسی که 2 سال زندان انفرادی در سازمان باشد و 8 سال  زندان ابوغریب برود در واقع یک تفاله و روانی تهویل جامعه ایران دادیم.

2- مریم قجر عضدانلو یک آرزو دارد: کشوری که سنگسار و دست پا بریدن به افسانه ها پیوسته باشد نه روش جاری روزانه مردم. حاکم شهر و دادگاه های ضربتی در آن جا نداشته باشد. عشق، دوستی و بردباری جای کینه و بی اعتمادی را گرفته باشد.

جواب

خانم مریم قجر بگوید دستور باز داشت بیش از 500 نفر از اعضای سازمان در سال 73 را کدام قاضی صادر کرد و سال 76 و 80 را قربانیانی در سلول بر اثر شکنجه جلادان فرقه جان سپردن چرا تا به حال در این مورد سکوت کرده اید.

در زندانهایی که فرقه شما درست کرده بود زندانی از کمترین حقی بر خوردار نبود نه هوا خوری نه دارو نه بهداشت و نه غیره….. هر روز شب شکنجه روحی و جسمی

خانم قجر عضدانلو چرا در سازمان زنان را عقیم میکردید ورحم زنان را در می آوردید

خانم مریم قجر چرا در فرقه دوست داشتن یک شاعر ایران (شهریار) 6 ماه زندان انفرادی دارد

خانم مریم قجر چرا در فرقه در نشت 300 نفر تف کنند روی سوژه که لباسهایش خیس شود

خانم مریم قجر چرادر فرقه نفر دست به خود سوزی و خود کشی میزند

خانم مریم قجر چرادر فرقه انسانها به همین راحتی به قتل میرسند کسی جواب گوی آن نیست

خانم مریم قجر چرادر فرقه فکر کردن به چیزی جز سازمان و رهبری آن حرام و گناه است

خانم مریم قجر چرا در پادگان اشرف که شما و شوهرتان بعد از سرنگونی صدام حسین آن را از ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش و قرارگاه مرکزی و پادگان اشرف به شهر تغییر نام داده اید.. ازدواج ممنوع است؟؟؟؟؟؟؟؟

خانم مریم قجر چرادر فرقه فرد در 62 سالگی هنوز قربانی شیوه های فرقه گرایانه باشد و هنوز نتوانسته باشد که ازدواج کند

خانم مریم قجر چرادر تشکیلات فرقه 2 نفر به راحتی نمی توانند با هم حرف بزنند

خانم مریم قجر چرادر فرقه نفر به زبان مادری نمیتواند حرف بزند و جرمش زندان انفرادی است

3-خانم مریم قجر عضدانلو یک آرزو دارد: ایرانی آزاد و دمکراتیک، کشوری که همه مردم از حق آزادی. حق زندگی. حق امنیت به طور مساوات بر خوردار باشد. هر کس آزاد باشد تا عقاید و خواسته هاش را بیان کند. هرکس آزادانه اعتراض کند. هرکس آزاد باشد که پوشش و راه رسم زندگیشو خودش انتخاب کند و زنان در همه عموم از جمله رهبری جامعه از حقوق برابر با مردم برابر باشه؟؟؟؟؟

جواب

خانم مریم قجر اگر راست میگوید چرا در مناسبات خودتان هر شب و هر روز تحت عناوین مختلف نشست میگذارید و عقاید مخالف خودتان را با بدترین شیوه سرکوب میکنید

چرا در مناسبات فرقه گرایانه خودتان افراد حق تماشای تلوزیون و کانالهای دیگر به جز کانال تلویزیون خودتان را ندارد

خانم مریم قجر چرا هر دفعه که میخواستم به دنبال زندگیم بروم باید سر از زندانهای سازمان در می آوردم و شکنجه می شدم

خانم مریم قجر چرا در فرقه تناقض گفتن سر شورای رهبری چندین ماه شکنجه و زندان انفرادی دارد

خانم مریم قجر چرا اعضای در بند حق تماس با خانواده خود را ندارند نمیتوانند به بیرون از پادگان تردد کنند چرا حق انتخاب آزادانه زندگی خود را ندارند و شما هر آنچه تعیین میکنید باید آن را انجام دهند.

آیا این آرزوها که می گویید شامل حال اعضاء خودتان هم میشود و یا نه؟؟؟؟؟؟؟

4- خانم مریم قجر عضدانلو یک آرزو دارد: ایرانی سرشار از بردباری و مسالمت و همچنین کشوری باشد که در آن انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون در کنار هم به طور برابر بتوانند زندگی کنند. هیچ دینی ممنوع نباشد و هیچ دینی بر دین دیگر هیچ امتیازی نداشته باشد.تفتیش عقاید بر افتاده باشد و از صحنه جامعه ایران حذف بشه و تحت پیگر و آزار قرار نگیره.

جواب

خانم مریم قجر عضدانلو شما که مدعی حکومت جمهوری دمکراتیک اسلامی هستید. در فرقه چند نفر لائیک را در مناسبات جمعی خودتان نتوانستید تحمل کنید و آنها را جدا کردید حتما در ایران فردا همین شیوه میخواهید عمل کنید.

شماو شوهرتان به نفرات یگان مستقل می گفتید بو گیر توالت

خانم مریم قجر در فرقه جنگ داشتید با نفرات اهل تسنن به خاطر نماز خواندنشان به شیوه خودشان و زیر تیغ شما بودند.

5- خانم مریم قجر عضدانلو یک آرزو دارد: هیچ چیز نمی تواند مانع طلوع افتاب آزادی برای مردم ایران بشه و هیچ چیزی نمیتونه مانع تحقق آزادی در ایران بشود.

و در این لحظه صدای مردم ایران را می شنوم ما پیروز میشویم و میهن ما آزاد میشود و من همه شما را دوستانه آزاد همیاری با مردم و مقاومت ایران برای آزادی میخوانم.

جواب

خانم مریم قجر عضدانلو صدای مردم ایران را نمی شنوی این صدای جداشدگان است که می شنوی که چهره واقعی شما را رو میکنند

خانم مریم قجر هیچ کس به خائنینی مثل شما و شوهرتان کمک نمی کند و ما جدا شدگان هم با خائنینی مثل شما و شوهرتان که در هر سر فصلی خیانت کردید به صداقت و فدای یارانشان و فرار کردید. مرز بندی شدیدی داریم.

خانم مریم قجر با بازگشت به خویشتن و با اندکی تآمل در سرنوشت و احساس زنانه تان نسبت به وضعیت و شرایط تراژدی که برای اعضای حاضر در زندان اشرف به وجود آورده اید نیندیشید و در اعماق وجود زنانه تان به سر نوشت غم انگیز انسانهای تحت فشار در قرارگاه که با دسیسه شما و شوهرتان به ابتذال روزمرگی دچار شده اند فکر کنید

خانم مریم قجر آیا تاکنون در رابطه با مفهوم انسانی حق انتخاب همه افراد تشکیلاتی فارغ از هر گونه تفکر و اندیشه و رفتار سیاسی و مهمتر از آن با دغدغه ها آرزوها و رویاهایشان برای نحوه زندگی کردن و نیز به رسمیت شناختن حقوق انسانی و ذاتی همه معترضان و منتقدان و نفرات مستقر در قرارگاه اشرف و خارج از آن اندکی تامل نموده اید.

خانم مریم قجر عضدانلو خود را از اسارت ذهنی که خطرناکترین نوع خودسوزی است برهانید

خانم مریم قجر عضدانلو هزاران انسان در زندان اشرف وجود دارند و سالیان سال است حتی یک ساعت هم که شده در یک شهر و پارک قدم نزده و در شرایط معیشتی و در آب و هوای وحشتناک بیابانهای عراق سر گردان می باشند و از کوچکترین آزادی های مدنی بر خوردار نبوده و سالهاست که حقوق اولیه انسانها توسط شما جنایتکاران فرقه پایمال شده است

شما و شوهرتان انقدر بی احساس و بی عاطفه بی رحم و خود خواه هستید تا آنجا که میتوانید از روی اجساد دیگران نیز به راحتی بگذرید و تا جای که خود سوزی هوادارانتان را نیز تحمل کنید و لذت ببرید و برای بقای خود دستور خود سوزی دسته جمعی صادر میکنید

خانم مریم قجر عضدانلو ما جدا شدگان شما و شوهرتان را همانند دیکتاتور پینوشه تا لب مرگ دنبالتان خواهیم کرد فقط به یک شرط یک آرزو کنید، دوباره راه خود را انتخاب کنید

شما هم فکر کنید و انتخاب کنید و از سر صدق فریاد بکش با صدای رسا بگو جدا شدگان عزیزانم هموطنانم خواهرانم و برادرانم من مثل شما قربانی شعبده بازی مقاومت هستم من هم از آغوش فرزندم که حال جوانی 20 ساله است همچون پدر و مادر ندا محرومم.

چون شوهر سیاسی و مصلحتی ام فرمود نباید مهر مادری داشته باشم و بار دیگر مادری خواهم شد که فرزندم را میگیرم و به صف آزاد اندیشان و مبارزان ایرانی می پیوندم.

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا