چهارشنبه سوری و باز مجاهدین

مجاهدین که میدانند که احتمال یک شادی اعتراضی هرساله در چهارشنبه سوریها وجود دارد هرساله چند روز قبل از آن با شعار «سنگ مفت گنجشگ هم مفت»اطلاعیه میدهند که مردم را به سرنگونی ویا راه حل سوم ورشکسته رجوی ترغیب کنند. این داستان چند سالی است که تکرار میشود ولی باز امثال هم مجاهدین خلق از این مقوله سنگ مفت گنجشگ مفت هم میخواهند استفاده کنند ولی این بار یک مشت شعارهای وارفته دیگر هم اضافه کرده اند. در حالیکه گلوگاه خودشان در عراق گیر است ودرواقع بعد از بوش پدر دوم خود که بعد از صدام را از دست داده اند باز معتقدند که رژیم «گلوگاه استراتژیک » وراه نفسش بند آمده است. این بار البته به گرسنگی وبیکاری اشاره کرده است ولی نمیگوید زمانی که خود سرش وبندش به بازار جهانی وصل است چگونه میخواهد این معضل ها را حل کند. در عین حال باید گفت مردم ایران با ماهیت ضد دمکراتیک و وابسته شما کاملا آشنایی دارند وبا این نوع مرده خوری ها ی فرصت طلبانه بهیچ روی نمیتوانید برای خود نمدی درست کنید شما هرگز به نیروی مردمی اعتقادی نداشته اید وبرای همین یک روز بند خود را به صدام ویک روز دیگر به بوش جنگ طلب وصل کرده اید حال که دستگاه ارتش تان شکست خورده است میخواهید از مبارزات مردم ایران میخواهید بهره برداری کنید. جواب شما بارها داده شده است اهداف آزادی خواهانه مردم ایران با اهداف یک سکت مافیایی هیچ مقاربتی ندارد. این نوع مرده خوری های سیاسی هم برای شما چیزی بدست نمیدهد وباز هم یک نوع بوری را خواهید دید. چون اهداف دانشجویان مطمئنا با اهداف کسانی که در درون خود انواع واقسام سرکوب وبابیرون از خود برخوردی ضد آزادی وسرکوبگرانه دارد نزدیکی ندارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا