فرقه هر شکست را پیروزی قلمداد می کند

فرقه رجوی هر روز که می گذرد درسراشیب سقوط محتوم خود گام برمی دارد اما این فرقه باز هم از همان شگرد سوخته وهمیشگی اش استفاده می کند وهر شکست را وهر سقوط را تحت عنوان پیروزی قلمداد می کند وتظاهرات 13 نفره در امریکا را اینگونه قلمداد میکند (تظاهرات حامیان مقاومت درامریکا در حمایت از اشرف).

البته حکایت این فرقه داستان ان تاجر باروت است که وقتی دستگیرش کردند وسوال کردند که این ها چیست که برگشت وگفت اینها سیاه دانه است ماموران گفتند که سیاه دانه که اینطوری نیست تاجر باروت باز هم اصرار کرد که اینها سیاه دانه است بالاخره ماموران باروت ها را زیر ریش تاجر گرفتند واتش زدند وریش تاجر باروت سوخت وبعد تاجر باروت برگشت وگفت من که گفتم سیاه دانه است.

چند روز پیش این فرقه اطلاعیه داده که پیروزی مقاومت درادامه ماندگاری پادگان اشرف اخر این چه پیروزی است که دولت عراق حکم اخراج این فرقه را داده ودر صدد اجرای این حکم است وسران این فرقه هیا هو میکنند که مقاومت پیروز شده است.

البته این شگردها دردنیای امروز کهنه شده وفقط به درد خودشان می خورد تا اسیران اشرف را کمی دلگرمی بدهند که ما پیروز شده ایم وبگویند که حامیان مقاومت در امریکا برای شما تظاهرات کرده اند منظورشان همان 13 نفری هستند که در امریکا جمع شده اند تازه معلوم نیست که از این 13 نفر چند نفرشان از بیکارانی هستند که بابت امدن به این تجمع دستمزد هم گرفته اند

بله این است نمای واقعی فرقه ای که خود را پرچمدار میداند که هنرش اوردن 13 نفر در امریکا است.

البته این فرجام نهائی برای این فرقه نیست فرجام این فرقه نزدیک می شود وقتی که درب اشرف باز شده واسیران اشرف وارد دنیای ازاد شوند وان وقت است که درد های سالیان بردلهاشان باز می شود وپاسخ خواهند خواست از ظلم وستم ها ئی که سران این فرقه بر سرشان وبرسرما اوردند بی جهت نیست که اقای مسعود رجوی وخانم مریم عضدانلو تلاش میکنند به هر ترتیب درب اشرف بسته بماند چون خوب می دانند که در فردای اشرف چه خواهد شد.

انانی که روزگاری برما اسیران این فرقه چاه میکردند امروز در ته چاه گرفتار امده ند روزگارانی هر چه می خواستند وهر چه می توانستند برسرما اوردند دشمن خارجی چه می توانست بر سرما بیاورد که فرقه رجوی برسرما نیاورد.

ما اسیران اشرف نزدیک به 20 سال از مهر ومحبت خانوادگی دور بودیم حق هیچ تماسی با خانوادهایمان را نداشتیم وروزانه تحت عناوین مختلف زیر شکنجه روحی بودیم وجالب اینجاست که الان فرقه رجوی داعیه مهربانتر ازمادر شده و در تبلیغات خودش می گوید.

اهای دنیا دولت عراق مانع دیدار خانواده ها با فرزندانشان می شود مثل ان دزدی است که برای در امان ماندن ازکاری که کرده ای دزد ای دزد میکند و خوب باز هم این فرقه در اوج همه خیانت هایش خواهد گفت که من گفتم که سیاه دانه است.

وباشد تا روزی که همچون بسیاری خائنین وخیانتکاران ووطن فروشان در یک دادگاه بین المللی به هر انچه که به نام مردم کردند وبه نام انقلاب پاسخ بدهند.

به امید چنین روزی

منصور نظری قربانی فرقه رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا