پیام نوروزی یا هزیان گوئی مریم رجوی

هر روز که می گذرد به فروپاشی قلعه شیطانی اشرف نزدیک می شویم و با نزدیک شدن به این سرفصل مهم سران فرقه رجوی به مانند کسی که در حال غرق شدن باشد وبرای نجات دست به هر خس وخاشاکی می اندازند.

یک روز بهانه می آورند که ما سلاحمان را به امریکائیها داده ایم پس ما را به امریکا ببرید یک روز میگویند که ما پناهنده عراق هستیم وخلاصه کلام اینکه هر روز یک کارشکنی میکنند تا حتی یک روز دیرتر قلعه شیطانی فرو بریزد.

اما این سودگران مرگ و نیستی هنوز باور ندارند که پدرخوانده شان صدام حسین ساقط شده و الان دیگر صدامی وجود ندارد که به انها پول وامکانات وزندان برای سرکوب نیروهای داخلی سازمان بدهد.

شما بهتر است به جای نام بردن از ستار خان وباقر خان بگوئید که سرمشق شما برای شکنجه کردن چه کسی بوده وبگوئید که معلم شما برای شکنجه روحی ان هم به شیوه مدرن کی بوده و از کی یاد گرفتید که انسانها را از عواطف انسانی تهی کنید وارتباط انها را با دنیای بیرون قطع کنید معلم ایدئولوژی شما کی بوده که به شما اموزش داده که چطوری به اسم انقلاب ایدئولوژیک شخصیت انسانها را خورد کنید هویت انسانی را از افراد بگیریدمریم عضدانلو در اخرین پیامش گفته که همچون ستارخان وباقرخان مقاومت میکنیم واگر لازم باشد اشرفیان (رزمندگان دیروز) علف خواهند خورد

اولا اقای رجوی وخانم مریم عضدانلو شما را چه به ستارخان وباقرخان. ستارخان وباقر خان سمبل ازادی وجوانمردی وشجاعت مردم ایران هستنند ……..

وشما واین فرقه کثیف سمبل ناجوانمردی وسمبل خیانت به بهترین جوانان این مرز وبوم. شما حتی اگر خود را با اب هفت دریا هم بشوئید نمی توانید خود را با ستارخان وباقرخان مقایسه کنید چه برسد به اینکه بخواهید همچون باقر خان وستار خان بجنگید.

شما دهها ستارخان وباقرخان را در همین قرارگاه شیطانی اشرف کشته اید چطور نام ستار خان وباقرخان را می اورید ستارخان وباقر خانی که سمبل ایستادگی وشرافت انسانی بودند وشما سمبل انسان کشی و ………..

شما حق ندارید که حتی نام انها را به زبان بیاورید چه برسد به اینکه انها را سمبل خود خطاب کنید

ستارخان وباقرخان اسطوره های تاریخ ایران هستند وشما لکه سیاه تاریخ ایران زمین. در طول تاریخ ایران همچون شما وجود نداشته وندارد فرقه ای که چند نسل را به نابودی کشاند وفرقه ای که هرروز به یک لباس درامده وبرای رسیدن به قدرت در هر مرحله به دست بوس وپابوس بیگانگان رفته و……

تا زمانی که صدام حسین بود به دست بوس او رفتید وبعد که صدام سقوط کرد جای صدام را امریکا گرفت والان که امریکا دارد میرود ……….راستی دست به دامن چه کسی خواهید شد؟؟ برای شما فرقی نمی کند هر که می خواهد باشد.

شما ازمایش خود را پس داده اید هنگامی که مسعود رجوی در مهیب ترین بمباران تاریخی به قول خودتان پا به فرار گذاشت وغیب شد وشما هم که پیشقراول بودید زودتر عازم خط اول جنگ شدید یعنی فرانسه و……………

و تازه ما وقتی فهمیدیم که جنابعالی در فرانسه تشریف دارید که دستگیر شدید و بعد به ما گفتند که شما دستگیر شده اید ان هم با نزدیک به 10 میلیون دلار راستی خانم عضدانلو علف خوردن را برای چه کسی تجویز می کنید برای ان بیچارگانی که چون برده در اسارت شما هستند

اما به پایان این داستان داریم نزدیک ونزدیک تر می شویم پایانی برای بطلان تمام شگرد های دجالیت پایانی برای استراتژی پوشالی رجوی وپایانی برای انقلاب ایدئوژیک ضد انسانی فرقه و از همه مهمتر پایانی برای یک عمر اسارت در فرقه رجوی بافروپاشی این قلعه شیطانی و ازادی اسیران در فرقه بسیاری حقایق روشن تر وروشن تر خواهد شد ………..و روز پاسخ گوئی فراخواهد رسید

وباید رجوی پاسخ بدهد که بر این نسل چه کرد چگونه زندان درست کرد وشکنجه گر تربیت کرد چگونه به نام انقلابی گری جوانان را به قلعه شیطانی اورد و انجا یا انها را به زندان روانه کرد ویا تحت شکنجه قرار داذ ویا به قتل رساند

شما بهتر است به جای نام بردن از ستار خان وباقر خان بگوئید که سرمشق شما برای شکنجه کردن چه کسی بوده وبگوئید که معلم شما برای شکنجه روحی ان هم به شیوه مدرن کی بوده و از کی یاد گرفتید که انسانها را از عواطف انسانی تهی کنید وارتباط انها را با دنیای بیرون قطع کنید معلم ایدئولوژی شما کی بوده که به شما اموزش داده که چطوری به اسم انقلاب ایدئولوژیک شخصیت انسانها را خورد کنید هویت انسانی را از افراد بگیرید

مگه یادتون رفته مسعود رجوی همیشه در نشست ها می گفت تیر >تبر> تفنگ >تپانچه باید بالای سر شما باشه اینو قبله عالم اقای رجوی می گفت مگه نه ………این گفته سر دراز دارد باشد تا در وقت دگر………………………….

در پایان یاداوری کنم که حالا شما در حال چیدن محصولی هستید که خود کاشتید کسی که باد می کارد طوفان هم درو خواهد کرد

روز ازادی اسیران قلعه شیطانی اشرف نزدیک است به امید ان روز

منصور نظری قربانی فرقه رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا