شعار باید انعطاف داشته باشد خانم رجوی

داشتم نشریه الکترونیکی مجاهدین را میخواندم چشمم به شعار آخرصفحه خورد:

"زنده باد ارتش آزادی بخش ملی بازوی استوار و پر اقتدار خلق قهرمان ایران "

اگر اشرف را «شهر »بنامیم همانگونه که فرقه رجوی بنا به جهت باد آنرا یک روز «مقر » یک روز دیگر «قرارگاه» مینامند یعنی علی رغم شعارهایشان در مورد «امید وبازوی استراتژیک خلق» خواندن اشرف زمانی که با تغییر یافتن جهت باد قدرت از صدام به سوی کاخ سفید از«قرارگاه» با یک جهت عوض کردن وزش باد قدرت در عراق تبدیل به «شهر »ش میکنند بایستی که گفت یک استراتژی که بر مبنی آن در سیاست فرقه رجوی نقش بسته بود مرده است. همانگونه زمانی که از استرتژی «جنگ چریکی شهری» به گفته خودشان به «جنگ آزادی بخش »روی آوردند این بدین معنی بود که آن استراتژی دیگر جواب نداده است وباید خاکش کرد.امروز هم با تغییر نام «قرار گاه »به «شهر » اشرف دقیقا ندای مرگ یک استراتژی خود را اعلام کردند یعنی استراتژِی «جنگ آزادی بخش».اگر این را در کنار پذیرش «رفراندوم » توسط فرقه رجوی واعلام آن توسط خانم مریم قجر عضدانلوبشویم این نقش بیشتر مبرز میشود البته نباید فراموش کرد که مجاهدین در دادگاه انگلیس نیز با تکیه بر اینکه از سال دوهزار دیگر دست به عملیات مسلحانه نبرده اند دقیقا یک بار دیگر بر این مساله تاکید کرده اند که دیگر آن استراتژی را خاک کرده اند وبرای همین نیز «قرار گاه » به «شهر » تغییر پیدا میکند

خانم مریم قجر عضدانلو این شعار باعث تمسخر شده تو کمپ تیف که بودیم جیره خواران رجوی میگفتن اگه تو هر ارتش دیگه ای بودیم این استوار تا حالا صد بار درجه گرفته بود و الان بایستی مینوشتید

زنده بادارتش آزادی بخش بازوی سرهنگ یکم خلق قهرمان ایران

اما این هم خوب نیست باید بنویسید زنده باد ارتش آزادیبخش ملی

بازوی بازنشسته های خلق قهرمان ایران

خانم قجر عضدانلو تازه بعدش این ارتش نه ملیه نه اصلا ارتشه و نه خلق قهرمان تحویلش میگیره نمدانم شاید تویله شان پر شده

مگه این خلق قهرمان تا حالا به غیراز فحش چیز دیگه ای به شما و شوهرتان داده اند؟؟؟؟؟؟؟

خانم قجر عضدانلو اصلا بازوش چرا پیش شما و شوهرتان باشه؟؟؟؟

خانم قجر عضدانلوباور کنید این شعار دیگه خیلی ضایع است به جاش

بنویسید زنده باد ریئس جمهور خود برگزیده ایران زن فعلی مسعود رجوی که هر وقت جا به جای صورت گرفت خب کاری نداره این شعار انعطاف داره فعلی میشه سابق

شعار باید انعطاف داشته باشه.

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا