انتقال تعدادی از مجاهدین به امارات برای جاسوسی

نزديك به صد نفر از عناصر گروه تروريستي مجاهدين خلق با هماهنگي نيروهاي امنيتي امارات و سازمان جاسوسي آمريكا در دبي وارد خاك امارات شده اند تا در اين كشور عليه كاركنان سفارت ايران، كارگران و بازرگانان ايراني جاسوسي كنند.

عناصر گروه مجاهدين خلق كه با همكاري نيروهاي سازمان جاسوسي امارات فعاليت مي كنند، از عراق، اردن و كشورهاي اروپايي وارد امارات شده اند. در اين زمينه به صورت مشخص افسران اداره كننده شبكه اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) بعد از آن كه با تاسيس مركزي منطقه اي در دبي فعاليت بيشتري در اين كشور را آغاز كرده اند، با همكاري نيروهاي امنيتي امارات وارد عمل شده اند. برخي منابع آگاه در كشورهاي حوزه خليج فارس اعلام كردند: نزديك به صد نفر از عناصر گروه تروريستي مجاهدين خلق براي جاسوسي عليه اتباع ايراني در امارات از جمله جاسوسي عليه اعضاي سفارت ايران، تاجران و كارگران و گردشگران ايراني در اين كشور فعاليت مي كنند.

زمان ورود اين گروه به امارات مشخص نشده است، اما حضور آنها در اين كشور (حوزه خليج فارس) بر اساس توافقي ميان سركردگان اين گروه و نيروهاي امنيتي امارات براي عمليات جاسوسي عليه اتباع ايراني و مراقبت از تحركات آنان در اين كشور صورت گرفته است.

به گفته اين منابع، اطلاعات موجود ميان محافل ديپلماتيك در ابوظبي نشان مي دهند كه ورود عناصر مجاهدين خلق به امارات با هماهنگي نيروهاي امنيتي مسئول در اين زمينه و نيروهاي آمريكايي صورت گرفته است.

در اين زمينه به صورت مشخص افسران اداره كننده شبكه اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) بعد از آن كه با تاسيس مركزي منطقه اي در دبي فعاليت بيشتري در اين كشور را آغاز كرده اند، با همكاري نيروهاي امنيتي امارات وارد عمل شده اند.

عناصر گروه مجاهدين خلق كه با همكاري نيروهاي سازمان جاسوسي امارات فعاليت مي كنند، از عراق، اردن و كشورهاي اروپايي وارد امارات شده اند.

پيش از اين حضور اين گروه در عراق علاوه بر اين كه مورد رضايت رژيم سابق بعث عراق قرار گرفت، برخي كشورهاي منطقه نظير عربستان و اردن را كه از هر موضع ضد ايراني حمايت مي كردند، خرسند ساخت.

پارلمان عراق سال گذشته گروه مجاهدين خلق را گروهی تروريستي خوانده است و از مقامات مسوول خواسته تا اردوگاه اشرف را كه مقر اصلي استقرار نيروهاي مجاهدين خلق در عراق هستند ببندد و عناصر اين گروه را اخراج كند، اما همچنان برخي از اعضاي اين گروه از خروج از اين اردوگاه امتناع مي كنند.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.