اعتراف به شکست فرقه رجوی

وقتی خبر حمله به آقای سبحانی را شنیدم وانعکاس آنرا در رسانه ها وسایت ها به سالها قبل برگشتم که آقای رجوی این فرمان را بطور رسمی در یک نشست عمومی اعلام کردند که در صورت شکست تمامی جداشدگان را از دم تیغ خواهیم گذراند

وتأکید کردن که در صورت شکست باید تمامی جداشدگان را در اروپا یا امریکا و یا هر جای دیگر پیدا کنید و بقتل برسانید ونگران نباشید وقتی فرد جدا شده را کشتید بالای سر او باشید وبا افتخار بگوید مجاهد خلق هستم.زندان های اروپا هم مثل هتل است.

ولی آنچه که از این ماجرا میشود نتیجه گرفت این است که فرقه رجوی –قجر بیشتر از هر کسی وزودتر از هر کسی شکست خود را فهمید و لمس کرد. چون دستوری که رجوی برعلیه جداشدگان صادر کرده بود برای روز شکست بود.پس فرقه با زبان اشهد خود شکست را اعتراف کرد. البته این طور کارهای تروریستی علیه جداشدگان بار اول نیست وحمله به آقای سبحانی هم بار اول نیست. ولی آنچه حائز اهمیت است که در این زمان وبه این شدت وعلنی جدید بود.چون دقیقأ فرقه از یک طرف شکست کامل خودش را دیده واز طرفی هم خانم قجر فکر می کند که با این کارها می تواند اعضاء جداشده را بترساند واز میدان بدر کند. باید به خانم قجر گفت که کور خواندی درست است که به یک ی از دوستان جداشده حمله کرد ید این را مطمئن باشید تا زمانی که پای یک مناظره تلویزیونی یا مطبوعا تی با حضور احزاب سیاسی ایرانی ومردم ایران و….. نیآید. ما اعضای جداشده دست از افشاگری بر نخواهیم داشت وشدت افشاگری ها را بیشتر شدت می دهیم وعزممان را جزم تر کردیم ومنسجم تر از هرروز برای افشای ماهیت پلید شما. ما را ز سر بریده نترسانید.

حال آقایان پارلمانتر های که مدافع حقوق بشر هستید آیا این عمل را شما حقوق بشری میدانید یا یک عمل تروریستی؟؟؟؟؟ حال وقت آن رسیده که با چشم بازتری نگاه کنید وبا افتخار زیر آرم یک فرقه مذهبی که سمبل آن سلاح کلا شینکف است با افتخار عکس و فیلم نگیرید. چون فردا باید جوابگوی عمل های تروریستی انها باشید.

از دولت های اروپای می خواهیم که تحت عنوان خارج شدن این فرقه از لیست تروریستی تان اجازه ندهید که اروپا میدان تاخت تاز فرقه رجوی و خانم قجر شود و مطمئن باشید که آتش مخرب این فرقه دامان جامعه شما را هم در بر خواهد گرفت مثل 17 ژوئن وجریان آدم سوزی ها. این طبیعت فرقه های مذهبی مثل فرقه رجوی است.فرقه های مذهبی به هیچ کس وهیچ چیزی ترحم نمی کنند حیات رهبران فرقه در بی رحمی وشقاوت وکشتار است.

در آخر ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به آقای مهندس سبحانی و آرزوی سلامت برای ایشان. تاکید میکنیم ما اعضای جداشده از فرقه رجوی تا زمانی که این فرقه پای یک مناظره نیآید با تمام توان دست به افشا گری خواهیم زد.

نادر نادری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا