طراحی توطئه ای جدید از سوی مجاهدین

بنا به اخبار و گزارشهای مؤثق رسیده، سرکرده گان فرقه خرابکار مجاهدین خلق که عزم دولت عراق را در اخراج اعضای فرقه و تخلیه نمودن اردوگاه کار اجباری اشرف جدی تلقی نموده و از آنجا که به خوبی میدانند هیچ کدام از کشورهای غربی نیز حاضر به پذیرش آنها نیستند، سیاست پراکنده شدن در اطراف ایران را اتخاذ نموده اند.

از آنجا که فرقه مجاهدین خلق در طول سالیان حیات ننگینش هیچگاه استقلال عمل نداشته و همیشه وابسته و مزدور کشورهای دیگر بوده است، این بار نیز این تصمیم رهبر و فرمانده هان ارشد فرقه با هماهنگی و حمایت سرویسهای امنیتی آمریکا، انگلستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین کشور اردن و مصرگرفته شده یا بهتر است بگوییم که به فرقه از سوی این سرویسهای امنیتی دیکته شده است.

در طول سالیان حضور مزدورانه فرقه خرابکار و ضد ایرانی مجاهدین خلق در عراق، یکسری خانه های تیمی به دستور شخص مسعود رجوی سرکرده خائن فرقه، در کشورهای عربستان،اردن،ترکیه،امارات متحده عربی،کویت و پاکستان تأسیس شده بود که وظیفه اصلی اعضای مستقر در این خانه های تیمی جذب نیرو و انتقال آنان به عراق بود.

اما در این روزها که مسئولین فرقه مجاهدین دریافته اند باید خاک عراق را ترک نمایند، آنان تصمیم گرفته اند که کادرهای مورد اعتماد فرقه را به این خانه های تیمی واقع در کشورهای همجوار ایران منتقل نمایند. این کار زیر نظارت سروسهای امنیتی این کشورها وهمچنین با هماهنگی و پشتیبانی سرویسهای امنیتی آمریکا و انگلستان صورت میپذیرد.

بنابراین مسئولین فرقه تصمیم گرفته اند که کادرهای مورد اعتمادشان را به این خانه های تیمی واقع در کشورهای کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه منتقل نمایند. به این کشورهای همسایه باید نام دو کشور غیر همجوار ایران یعنی اردن و مصر را نیز اضافه نمود.(انگیزه اصلی کشورهای عربی در همکاری با فرقه مجاهدین خلق، تضادهای رو به افزایش و تفابل منافع این دولتها با دولت ایران میباشد.)

محورهای اصلی مأمورریتهای محوله به افراد مستقر در این خانه های تیمی و نیز افرادی که قرار است از اردوگاه کار اجباری اشرف به این خانه های تیمی منتقل شوند از این قرار میباشد:

1: نفوذ به خاک ایران و جمع آوری و کسب اطلاعات از مراکزمهم نظامی و غیر نظامی ایران و انتقال آن به سرویسهای امنیتی آمریکائی، انگلیسی و همچنین کشور محل استقرار.

2: تلاش برای انجام عملیاتهای خرابکارنه در ایران.

3: نفوذ در اجتماعات ایرانیان مقیم این کشورها و تحت نظر گرفتن و شناسائی آنان.

4: جمع آوری پول و کمک مالی برای فرقه.

5: تبلیغ عقاید متحجرانه و ضد انسانی فرقه مجاهدین خلق در میان ایرانیان.

6: گسترش و توسعه فعالیتهای مافیایی فرقه که شامل دزدی های کلان از اشخاص حقیقی و حقوقی، ترور شخصیتها و گسترش دامنه و حجم ترانزیت و فروش مواد مخدر و قاچاق اسلحه توسط کادرهای فرقه میباشد.(کادرهای فرقه مجاهدین خلق تبحر و تجربه بالائی در فعالیتهای مافیائی دارند بطوری که اگر جلوی این تحرکات جدید فرقه گرفته نشود در آینده نزدیک مافیای مجاهدین خلق در خاور میانه تیدبل به مافیائی بزرگ و غیر قابل کنترل خواهد شد.)

فرقه مجاهدین خلق در راستای رسیدن به این اهداف شومش علاوه بر سرویسهای امنیتی کشورهای یاد شده با سازمانهای تروریستی وباندهای مافیائی منطقه نیز ارتباطات تنگاتنگی برقرار نموده که در این میان میتوان از سازمانهای تروریستی پژاک، طالبان افغانی و پاکستانی،،جندالله، پ. ک. ک، القا عده و همچنین قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر افغانی و پاکستانی نام برد.

در همین راستا طی روزها و هفته های گذشته دهها تن از کادرهای مورد اعتماد فرقه از پادگان مریم واقع در اور سورواز فرانسه و همچنین از دیگر کشورهای اروپائی به این خانه های تیمی منتقل شده اند. این افراد مأموریت دارند که مقدمات انتقال کادرهای مورد اعتماد فرقه از اردوگاه کار اجباری اشرف به این خانه های تیمی را فراهم نمایند.

به ایرانیان عزیز مستقر در کشورهای یاد شده متذکر میشوم بیشتر مراقب بوده که توسط فرقه مجاهدین خلق مورد سوء استفاده قرار نگرفته و فریب این فرقه جنایتکار را نخورند.

کشورهای عربی منطقه نیز بدانند که همکاری با فرقه خرابکار مجاهدین خلق نتیجه سودمند و منفعتی برای آنان به دنبال ندارد که هیچ، بلکه از شر و نکبت حضور اعضای فرقه در امان نمانده و تاوان سنگینی باید پرداخت نمایند که کمترین آن به خطر انداختن امنیت ملی کشور خودشان توسط اعضای این فرقه بوده و شهروندان این کشورها نیز اولین قربانیان آن خواهند بود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا