رفتار دوگانه غرب در برخورد با تروريسم مجاهدین

حمايت‌هاي اروپا از مجاهدین فلسفه ليبرال دموكراسي را مخدوش مي‌كند

يك كارشناس مسائل سياسي حمايت‌هاي اروپا از گروه تروريستي مجاهدین را مخدوش كننده فلسفه و مباني ليبرال دموكراسي عنوان كرد.

«سيامك باقري» در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس درباره درخواست پارلمان اروپا از آمريكا براي خارج كردن نام گروه تروريستي مجاهدین از فهرست گروه‌هاي تروريستي، با بيان اينكه رفتار دوگانه كشورهاي غربي در مبارزه با تروريسم كاملاً مشهود است، گفت: اصل ثابت رفتاري كشورهاي اروپايي و حتي آمريكا بر اين اساس است كه هدف، هر نوع وسيله‌اي را توجيه مي‌كند.

يك كارشناس مسائل سياسي حمايت‌هاي اروپا از گروه تروريستي مجاهدین را مخدوش كننده فلسفه و مباني ليبرال دموكراسي عنوان كرد. وي افزود: آنها براساس همين سياست ماكياولي، در قبال موضوعات بين‌المللي همواره آنجايي كه با منافعشان در تضاد است هر نوع تعهد و اخلاق را زير پا مي‌گذارند و به هر وسيله‌اي متوسل مي‌شوند تا منافع خود را به دست آورند و در صورت همسويي با منافعشان، به نحو ديگري عمل مي‌كنند.

اين كارشناس مسائل سياسي با اشاره به حمايت‌هاي بي‌دريغ اروپايي‌ها از گروه تروريستي مجاهدین از ابتداي انقلاب، خاطرنشان كرد: اين كشورها از ابتداي انقلاب همدست گروه‌هاي تروريستي بودند و پس از مقاومت جمهوري اسلامي و تثبيت موقعيت آن، از در ديگري وارد شدند و با قرار دادن اين گروه در ليست گروه‌هاي تروريستي تلاش كردند نظر ايران را براي همكاري‌ها و منافع دراز مدتشان جلب كنند.

باقري ادامه داد: در حال حاضر كه اروپايي‌ها منافع درازمدت خود را در ارتباط با ايران نمي‌بينند باز به ابزار گذشته متوسل شد‌ه‌اند و اين موضوع در يك فرآيند تدريجي و در واقع با يك سناريو آغاز شد. در ابتدا انگليسي‌ها، پس از آن چند كشور اروپايي و در نهايت اتحاديه اروپا وارد اين قضيه شد و اين گروه را از فهرست گروه‌هاي تروريستي خارج كردند و اكنون نيز اين پيام را به آمريكايي‌ها داده‌اند كه نام اين گروه را از اين فهرست خارج سازد.

وي هدف اساسي اروپايي‌ها را اعمال فشار بيشتر به جمهوري اسلامي عنوان كرد و افزود: آنها احساس مي‌كنند در بحث هسته‌اي نتوانستند ايران را مجاب كنند و به اين نتيجه رسيدند كه ايران به يك قدرت برتر منطقه‌اي تبديل شده و اين قدرت منطقه‌اي همسو با منافع آنها نيست و به همين دليل به همه ابزارها از جمله منطقه‌اي، اپوزيسيون و … متوسل مي‌شوند تا قدرت ايران را مهار و يا به صورت تدريجي كاهش و تنزل دهند.

اين كارشناس با بيان اينكه اروپايي‌ها همواره دچار يك اشتباه استراتژيك شده‌اند، خاطرنشان كرد: اطلاعات و آگاهي آنها نسبت به تحولات و رويدادهاي منطقه‌اي بسيار نادرست است و حمايت‌هايي كه انجام مي‌دهند فلسفه و مباني فكري ليبرالي را مخدوش مي‌كند.

وي در ادامه با اشاره به حمله آمريكا به عراق و افغانستان به بهانه مبارزه با تروريسم، يادآور شد: حاصل اين اقدامات تنها منجر به بي اعتباري كشورهاي متمدن غربي شد و نشان داد كه كشورهاي اروپايي نه تنها متمدن نيستند بلكه همچنان در حال باز توليد روحيه خشونت و وحشيگري اروپاي قرون وسطي به صورت مدرن هستند.

باقري به معرفي مباني ليبرال دموكراسي از سوي غرب به عنوان آرمان بشري اشاره كرد و افزود: چنين رفتارهاي دوگانه‌اي نشان مي‌دهد كه اين نوع آرمان‌ها اساساً هيچ نوع مبنايي ندارد و تنها در چارچوب سود و منافع آنهاست.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.