ماجرای به قتل رساندن تعدادی از اعضای مجاهدین

سابقه ی رجوی مشحون از فرار، سازشکاری و تن دادن به هر شرایطی برای نجات خودش از خطرات و سختی ها است و بر سر این موضوع با هر کس معامله کرده است و نزدیکترین یارانش را نیز به کشتن داده است تا خود جان بدر ببرد. وقتی امریکا حمله کرد به عراق، من در قرارگاه جلولا بودم و دکتر اکبر فرقانی و ایرج کریم و بیژن رحیمیان در قرارگاه با من بودن یگانها همه رفتن در پراکندگی بیرون قرارگاه دکتر اکبر پایش کمی مشکل داشت. ایرج کریم پیر مردی بود و بیژن پاش مصنوعی بود سازمان دید بهترین فرصت گیرش امده که نفرات ناراضی را به طریقی به قتل برساند و بهترین سرپوش و استفاده سیاسی ان بریزد به جیبش همین حمله امریکا بود که خیلی ها را به قتل رساند. دکتر اکبر ایرج کریم و بیژن در قرارگاه جا مانده بودن عباس داوری و راضیه که زن عباس داوری میشد فکر میکنم. نفرات اعتراض کردن که چرا این سه نفر را نمیاورید راضیه گفت میرویم میاوریم بعد رفتن دنبال سه نفر که بیاورند این سه نفر را جوری طراحی کرده بودن که درست فرستادن به قتلگاه کردها که درگیر بشوند و به قتل برسند که سازمان از دستشان راحت شود. وقتی این سه نفر را فرستادن به قتلگاه و کشته شدن، راضیه و بقیه از راه دیگری برگشتن..وقتی رسیدن به مقر در پراکندگی همه میپرسیدن سه نفر چه شدن گفتن به شهادت رسیدن برای همه شک برانگیز بود که این سه نفر شهید شدن ولی برای راضیه اینها اتفاقی نیفتاده بعد هم در نشریه فوق العاده 623 چاپ کردن که این سه نفر در اثر بمباران امریکایها کشته شدن.
ولی من شاهد زنده صحنه هستم و به عنوان قربانی فرقه رجوی حاضر هستم در هر دادگاهی هم به عنوان شاکی و هم شاهد در هر کجا شرکت کنم گرچه دستگاه قرون وسطی رجوی داستان های مختلفی از کشتار بی رحمانه خود در مورد نفرات اعلام داشته اند ولی خون بناحق ریخته شده اکبرها ایرجها بیژنها عامل رسوایی این جنایتکاران است مسعود رجوی بنام رهبر و مغز متفکر تشکیلات غصب شده مجاهدین و دیگر مسئولین، عروسک و مجری طرحهای مسعود رجوی باید پاسخگوی جنایاتی باشند که بیش از 30 سال بر ملت ایران و اعضائ تشکیلات روا داشته اند این افراد، عامل بازدارنده تصمیم گیری های فردی و آزادی انسان هایی می باشند که به آن ها پیوسته اند و نیز عامل به خاک و خون کشاندن جوانان برومندی از ایران زمین از جمله 3 برادر عزیزمان. جنایاتی که رجوی در حق هواداران تشکیلات روا داشته در جهان همتا ندارد و متاسفانه بخشی از تاریخ سرزمین مان را مانند لکه ای ننگین، سیاه کرده است. در مورد قتل دکتر اکبر ایرج کریم بیژن رحیمیان که سازمان به قتل رسانده است مسئول آن شخص رجوی می باشد. باید او پاسخ دهد چگونه در داخل تشکیلات تحت فرمان مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند و هیچ کس نیست جوابگوی مرگ آنها باشد. مجید روحی قربانی فرقه رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا