پروژه حرمسرا سازی برای سرکرده فرقه رجوی

درمورد جنایات وخیانت های سرکرده فراری فرقه رجوی بسیار گفته شده است آنچه تاکنون نیمه پنهان ومخفی مانده زن بارگی وزن ستیزی این شیاد مذهبی تحت نام انقلاب ایدئولوژیک! می باشد _ حقایق اظهارشده توسط خانم بتول سلطانی درگفتگو با بنیاد سحر نشان می دهد که چگونه مسعود رجوی با کمک ملیجک خود مریم زنان عضو شورای رهبری را تحت ضدانسانی ترین سو استفاده ها وبهره کشی های جنسی _ فیزیکی _ احساسی قرارداده است. خانم بتول سلطانی می گوید*: انقلاب ایدئو لوژیک (جدایی خانوده ها) درمورد زنان ومردان تفاوت داشت درمورد بند ب این انقلاب رجوی به مردانی که همسرخودرا به دستور او طلاق گفته بودند می گفت: شمامردها گوهر بی بدیلی هستید که حاظرید برای پیوند با رهبری وآرمانهای او همه چیز حتی همسرخودرا تقدیم کنید! مریم عضدانلو قاجار ـ این زن فریب خورده درپیاده کردن طرح طلاق زنان و به عقد سرکرده فرقه درآوردن زنان عضوشورای رهبری نقش به سزایی داشته است.مریم عضدانلو قاجار ـ سوگلی و میرزابنویس حرمسرای سرکرده فرقه رجوی ـ این زن فریب خورده درپیاده کردن طرح طلاق زنان و به عقد سرکرده فرقه درآوردن زنان عضوشورای رهبری نقش به سزایی داشته است. ایشان درمورد اجرای بند ب برای زنان چنین می گفت: مریم عضدانلو قاجار درجلسه توجیهی زنان عضو شورای رهبری جدایی زنان و عقد آنان توسط مسعود را چنین توجیه می نمود: تصور نکنید شما زنان رها شده ومطلقه هستید بلکه از این پس (پس از طلاق ازهمسر) درعقد مسعود وجملگی زن مسعود ومحرم اوبشمارمی روید! مریم عضدانلو قاجارخودشخصا مجری و صحنه گردان این نمایش مسخره وزن ستیزانه بود او بامنت گذاشتن برسراین زنان مطلقه جهت کسب افتخارهمسری مسعود چنین می گفت: می خواهیم کلیه مسائل وتظاد های شماراحل کنیم! چون ذهن شما هنوز درگیر مسائل عاطفی ومحذوریت ها ی شرعی _ سنتی است وتداوم چنین وضعی باعث بروز مشکل خواهد گردید _ او همچنین تاکید می کرد: چون شما به عقد مسعود درآئید ذهن شما برروی هر مرد دیگری بسته خواهد شد واین بنفع شماست چون شما بایستی همه گونه دررهبری ذوب شوید! خانم سلطانی مراسم عقد زنان شورای رهبری با مسعود را چنین شرح داده است: مراسم عقد رسمی درمورد زنان عضو شورای رهبری سری به سری انجام می گردید ودرهردوره تعدادی از زنانی که به عضویت شورای رهبری درمی آمده بودند طی مراسمی به عقد مسعود درمی آمدند. خانم سلطانی همچنین درمورد چگونگی اجرای این مراسم می گوید:مجری مراسم مریم بود ومسعود رجوی باکلی اداوناز وارد صحنه می شد و پس از مقداری صحبت آنتراکت می داد وبعد همه زنان می رفتند ووضو می گرفتند ومسعود برای یکی یکی زنان خطبه عقد می خواند وآنها هم بله می گفتند! از آن پس درجلسات هیچ گونه پرده ای بین مسعود وزنانش وجود نداشت وآنها موظف به رعایت حجاب نیز نبودند >>> پایان نقل قول. بنا برآنچه از لابلای گفته های خانم سلطانی می توان استخراج نمود این حقیقت است که مسعود رجوی ازبین زنان جداشده ازهمسر وزنان مجرد افرادی را ازنظرشکل ورفتار ومیزان علاقمندی وسرسپردگی بخود انتخاب می نمود و درراستای اجرای پروژه حرمسرا سازی این افراد را ابتدا به عضویت شورای رهبری درمی آورد وسپس طی با حضور مریم آنها را بعقد خود درآورده وبه حرمسرای شخصی خود می برد _ درواقع مریم نقش دلال محبت و تعین کننده نوبت خوابی این زنان هستی باخته را اجرا می کرد مسعود بسیارخوش اشتها بود وزنان را که بهره بیشتری از زیبایی داشتند زودتر از دیگران به عضویت شورای (مسیر حرمسرا) انتخاب می کرد که اززیبایی بهره مند بود فهیمه اروانی جزو اولین کسانی بود که به شورای رهبری راه یافت! بعدها دربین زنان اعتراض هایی دراین مورد بوجود آمد و مسعود هم برای رفع این کنش ها یکی اززنان اسیر را که بهره چندانی از زیبایی نداشت نیز به شورای رهبری وارد نمود (بتول رجایی). بهرروی این اعترافات تلخ و تکاندهنده نشان می دهد که مسعود شیاد درطول این سالها دراردوگاه ناشناس وبسته ومحدود اشرف چگونه ده ها زن ساده دل و فریب خورده ونا آگاه را باکمک مریم تحت نام انقلاب ایدئولوژیک به همسری اجباری خود درآورده ودرحرمسرای شخصی خود مورد بهره برداری جنسی _ احساسی قرارداده است. نتیجه: هرچه بیشترازرخدادهای سالها اسارت این زنان دراردوگاه اشرف آگاه می شویم بیشتر به دجالیت وجنایت این سرکرده گروه تروریستی پی می بریم واین طبعا مارا بدانجا رهنمون می کند که چرا تعداد قابل توجهی از زنان اسیر از جداشدن از این مناسبات دوران بردگی هراس دارند؟ براستی تعداد این زنان مورد تجاوز قرارگرفته چند نفرهستند؟ سرکرده فرقه رجوی وملیجک او مریم برای اینهمه اتهام سنگین چه گونه می توانند از خود دفاع نمایند؟ پاسخ این سئول ها وده ها سئوال دیگر برای همیشه ناگفته نخواهد ماند ودر آینده نزدیک که این زنان از چنگ تشکیلات فرقه رها شده وپای به جهان آزاد گذاشتند بی شک همانند خانم بتول سلطانی حکایت های درد آور وتلخی برای گفتن خواهند داشت * خاطرات خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری فرقه رجوی گمان مبر که به پایان رسید دور مغان هزار باده ناخورده دررگ تاک است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا