پادگان مخوف فرقه رجوی در مراحل پایانی خود

مقاله خودم را با این سوال شروع می کنم، مگر جنایت و همدستی با دیکتاتور خونریز عراق صدام حسین و کشتار مردم بی دفاع کرد عراق جرم محسوب نمی شود؟ شاید خانم مریم رجوی فکر می کنند و انتظار دارند که دولت عراق و دولتمردان عراقی باید یک دسته گل زیبا هم به پاس کردکشی و تمام کش کردن زخمیان کرد توسط فرقه رجوی در دوران حکومت صدام حسین به کاخ ایشان در اوورسوراواز تقدیم کنند؟ این پادگان مخوف که اساسا مکانی برای شستشوی مغزی و تلقین افکار فرقه ای و شکنجه روحی و جسمی و قتل برای دهه ها توسط رهبران این فرقه مسعود رجوی و مریم عضدانلو و شورای رهبری بکار گرفته شد حالا در مراحل پایانی خود می باشد. من خودم یک قربانی از این فرقه ضد ازادی و ضد انسانی هستم و تمام زندگیم در این فرقه به هدر رفت، از اینکه بالاخره این پادگان در شرف تعیین تکلیف قرار دارد بسیار خوشحالم و امیدوارم سران جنایتکار این فرقه که هم در کشتار مردم بیدفاع کرد و هم در سرکوب،شکنجه، قتل اعضا و ناراضیان فرقه شرکت مستقیم داشته اند و دستشان به خون الوده است توسط دولت مردمی عراق دستگیر و به پای میز محاکمه کشیده شوند افراد جنایتکاری مانند مژگان پارسایی،صدیقه حسینی،عباس داوری،مهدی برائی و………… البته بخشی از این جنایتکاران به کشورهای اروپایی گریخته اند که انها هم باید توسط پلیس بین الملل مورد تعقیب قرار گیرند و به دادگاه احظار شوند افرادی مانند مهدی ابریشمچی،مهوش سپهری و……… البته در راس همه این جنایتکاران رهبران این فرقه مسعود رجوی و مریم عضدانلو که تمامی این جنایتها و ایدئولوژی فرقه ای را تئوریزه و فرموله و فرماندهی کرده اند باید پاسخ اینهمه خون و زندگانی وعمر از دست رفته را در دادگاه بین المللی بدهند. دولتمردان اروپایی و امریکایی باید بدانند که همه جنایتهایی که درعراق توسط این فرقه در دوران صدام حسین صورت گرفت توسط مسعود و مریم رجوی فرموله و فرماندهی شد و کاخ اوورسوراوازدر پاریس نقش تعیین کننده ای در این جنایتها در خاک عراق داشته است و از همین مکان اقدامات تروریستی و دستورات سرکوب به پادگانهای این فرقه در عراق بخصوص اشرف صادر میشد. من همانطور که بارها اعلام کرده ام حاضرم به عنوان یک شاهد در هر دادگاه بین المللی حاضر شده و شهادت بدهم. من قربانی فرقه رجوی مجددا خوشحالی خودم را از ورود پلیس عراق به درون این پادگان مخوف فرقه ای اعلام میکنم و این اقدام دولت عراق را اقدامی جهت تخته کردن دکان فرقه گرایی رجوی و بانو مریم و کمک به ازاد شدن اسیران و قربانیان محبوس و در بند این فرقه میدانم. حسن پیرانسر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا