آیا حفظ اشرف افتخار فرقه رجوی است

سران فرقه رجوی با به راه انداختن هیاهو بر سر ورود پلیس عراق سعی در فریب افکار عمومی به شیوه فرقه گرایانه خود دارند. سران فرقه چنان در مورد پادگان اشرف جنجال به راه انداخته اند که گویا شرف نداشته شان پادگان اشرف است. ولی با تجربه سالیان بودن در این فرقه مطمئن هستم دیر یا زود اسارتگاه فرقه رجوی از هم خواهد پاشید و فقط سران این فرقه خواهان بوجود امدن یک فاجعه انسانی هستند تا خود را از پاسخگویی به جنایاتشان در ببرند. در مطلب قبلی گفتم که سران فرقه بطور خاص مادر خوانده این فرقه (مریم قجر) به عمد پادگان اشرف را در بوق و کرنا کرده اند تا بتوانند پایگاه و مقر فرماندهی خود در اروپا ان هم در فرانسه رامحکم کنند. حال سران فرقه به اسیران اشرف یاد داده اند که شعار اشرف شهر شرف و … سر بدهند باز در همان مطلب نوشتم که چرا پادگان ویا همان که شما ان را شهر اشرف و شهر شرف می نامید را رها کرده و به اروپا و ان هم به پاریس فرار کردید؟؟؟ البته هم ما و هم اسیران موجود در اسارتگاه فرقه به خوبی میدانیم که حرف های شما تمامآ دروغ و شارلاتان بازی بیش نبوده و نیست و در این نوشته با اوردن فاکتهای مشخص اثبات می شود که این شعار اشرف شهر شرف هم مثل شعارهای دیگر پدر خوانده این فرقه (مسعود رجوی) پوچ و شارلاتان بازی بیش نیست و تمامآ سعی در به وجود اوردن یک فاجعه انسانی هستند. در سال 72 وقتی مریم قجر از طرف پدر خوانده فرقه بعنوان ریس جمهور خود حوانده معرفی شد و بلا فاصله به پاریس اعزام شد در پاریس وقتی مریم قجر با اقای کلودشسون ملاقات کرده بود دست نداده بود و در همان زمان پدر خوانده فرقه (مسعود رجوی) در یک نشست عمومی در پادگانی به نام باقر زاده روی سن با ژست پهلوان پنبه ای که گرفته بود گفت: بله ما که نان را به نرخ روز نمی خوریم …و ادامه داد و گفت به نازم به این رئیس جمهور که دست نداد ودست دادن مریم یعنی بی شرفی و بی ناموسی و بر داشتن روسری خواهران …. ولی بعد دیدیم که پدر خوانده به این بی شرفی تن داد ؛ و در سال 83 بعد از ازاد شدن بانو از زندان فرانسه و در گردهمایی که خودشان ترتیب داده بودند همه ما شاهد بودیم با شهرداراوور و …. چطور دست می داد [ البته از نظر من دست دادن و یا رو بوسی یک زن و مرد هیچ مشکلی نیست ] ولی ما به خوبی میدانیم که سران فرقه برای بقاء خود تن به همه چیز میدهد حتی به ……. در مورد سلاح و مبارزه مسلحانه هم هر کس کوچکترین انتقادی می کرد به شیوه مافیایی سعی می کردند نفر یا حزب منتقد را ترور شخصیت کنند و در درون مناسبات فرقه هم هر کسی خواهان جدا شدن می شد را بعنوان کسی که سلاح را زمین گذاشته بی شرف بی …. خطاب می کردند و در هر نشستی رجوی در وصف سلاح و مبارزه مسلحانه رجز خوانی میکرد و شخص مسعود رجوی سلاح زمین گذاشتن را گناه نابخشودنی تعریف می کرد و خواهان اعدام یا زندان کردن و… فردی بود که اعلام جدایی می کرد به دستور همین مسعود رجوی و مریم قجرفرد خواهان جدا شدن را در میدان مین ایران و عراق رها می شد ویا در پادگان اشرف زندانی و سپس تحویل زندان بد نام ابوغریب صدام ملعون می شد و بعد به ایران استرداد می شد.اما چه شد که رجوی به این بی شرفی هم تن داد؟؟؟ رجوی در هر نشست وجمعی و یا گروهی مدعی بود لباسی که بر تن اعضاء سازمان هست لباس شرف و افتخار و لباس امام زمان هست و هر کس بخواهد ان را از تن بیرون بیارد بی شرف و بی ….. هست و خسرادنیا واخره خواهد شد باز می بینیم رجوی به این بی شرفی و …تن داد و اکنون در اسارتگاه اشرف دیگر حق پوشیدن لباس امام زمان را ندارند. آیا جاسوسی و مزدوری برای صدام سقط شده کار با شرفی بوده؟
آیا گرفتن پول از صدام کار با شرفی بوده؟
آیا فرستادن اعضایی که خواهان جدایی بودن به میدان مین عراق و ایران عمل با شرفی بوده؟
آیا زندانی کردن و شکنجه کردن اعضاء نا راضی کار با شرفی بوده؟
آیا تحویل دادن اعضایی که خواهان جدایی بودن را به زندان بد نام صدام (ابوعریب) کار با شرفی بوده؟
آیا تف انداختن به صورت اعضاء و فش دادن و تحت شکنجه روحی قرار دادن اعضاء کار با شرفی هست؟
آیا کشتتن اعضاء زیر شکنجه های وحشیانه کار با شرفی بوده؟
آیا ترور شخصیت اشخاص سیاسی که منتقد و مخالف شما بودند کار با شرفی بوده؟
ایا کلاهبرداری مالی از ایرانیها و اروپاییها و … کار با شرفی بوده؟
ایا توطئه چینی بر علیه پناهندگان بطور خاص جدا شده هایی که در اروپا هستند کار با شرفی هست؟
ایا به اسارت نگه داشتن اعضاء بی گناه برای حفظ بقاء خائنانه سران فرقه در اروپا و امریکا کار با شرفی هست؟
آیا گذاشتن اعضاء زیر بمباران و فرار سران فرقه به کناز رود سن بزرگترین بی شرفی نیست؟ و صدها فاکت و دلیل بر بی شرفی سران فرقه وجود دارد که اگر بخواهم به تک به تک آن بپردازم در حوصله این مطلب نمی گنجد. ولی برسیم به اصل مطلب: این روزها سران فرقه یک روز از ورود ارتش عراق به اسارتگاه اشرف دادو فعان سر می دهند یک روز از ورود پلیس عراق جیغ رنگی می کشند والان هم از ورود پلیس ضد شورش دادو فعان سر میدهند اما همه ما می دانیم که اشرف " اشرف شهر شرف گفتن یک حیله و فریبکاری بیش نیست و مطمئن هستم سران فرقه به تخلیه اشرف هم تن خواهند داد ولی سران فرقه سعی در بوجود اوردن یک فاجعه انسانی هستند تا بتوانند زیر پوش این فاجعه انسانی به بستن اشرف تن بدهد تا اینکه مقر فرماندهی فرقه در اروپا و بطور خاص در کنار رود اوور امن و امان باشد و به همین خاطر کانون توجهات را اشرف قرار میدهند. لذا از همین جا از ارگانهای بین المللی و حقوق بشری و همچنین از دولت محترم عراق تقاضا می کنم نسبت به فاجعه آفرینی سران فرقه هوشیار با شند و عواقب هر اتفاق ناگوار برای اسیران اشرف متوجه سران فرقه بطور خاص مریم قجر و مسعود رجوی می باشد و از خانواده اسیران اشرف تقاضا می کنم برای جلو گیری از پدید آمدن فاجعه برای عزیزانشان با نوشتن نامه و یا مراجعه به ارگانهای بین المللی از فاجعه آفرینی توسط سران فرقه در اشرف جلو گیری کنند و قرار دادن اسیران اشرف مقابل دولت و پلیس عراق جلو گیری کنند. سران مافیایی فرقه رجوی از احضار توسط قاضی فرانسوی هیچ حرفی نمی زنند و با سکوت و شگرد فرقه گرایانه سعی در پنهان کردن اتفاقات جدی در اروپا هستند در صورتیکه همه ما به خوبی می دانیم پایگاه اوور هزاران بار از اشرف و بقیه پایگاههای فرقه برای سران فرقه با اهمیت و با ارزش است چون هم محل استقرار سران فرقه هست و هم محل تمامی تصمیم گیریهای فرقه در مورد اسارتگاه اشرف و به خاطر اینکه توجه دولتها و ارگانهای اروپایی را جلب نکنند در مورد پرونده های جنایت و پولشویی و… خود در اروپا سکوت می کنند در صورتیکه صنایع اطلاعیه سازی این فرقه و یا سخنگوی این فرقه در گینه بی صا حب و در شاخ و د م افریقا و…. برای هز اقدام قانونی دولت عراق و ارگانهای حقوق بشری عراق و بطور خاص برای ترور شخصیت مسولین عراقی چنان روده درازی می کند که گویا تمامی عالم نشسته اند تا گوش به فرمان سران فرقه باشند و همین سکوتها نشان می دهد که سران فرقه رجوی اصلا تمایل ندارند تا پرده از روی پایگاههای فرماندهی شان در اروپا برداشته شود. لذا باز با تاکید بر ازادی اسیران فرقه رجوی و جلو گیری از بوجود امدن فاجعه انسانی تقاضا می کنم ارگانها و مجامع بین المللی به سران فرقه فشار بیارند تا درب اسارتگاه باز شود تا انها هم بتوانند از نعمت ازادی بهره مند شوند و بتوانند ازادانه مسیر زندگی خود را انتخاب کنند. به امید ازادی همه اسیران فرقه رجوی و به عدالت سپردن سران جنایت کار فرقه رجوی. محمد رزاقی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا