فرقه مجاهدین دنباله رو حوادث ایران

فرقه مجاهدین که تا روزهای قبل از برگزاری انتخابات در ایران با سکوت کامل به این جریان برخورد کرده و عکس العمل آن فراتر از حرفهای کلیشه ای همیشگی نبود و بیشتر خود را مشغول به موضوع مراجعه چند پاسبان عراقی به قرارگاه اشرف نموده بود اما بعد از انجام انتخابات و اعتراض رای دهندگان به نتیجه آرا به یکباره فرقه مجاهدین به روش همیشگی و مرده خوری وارد میدان شدند و ابتدا مریم رجوی با دورغگویی همیشگی فرقه مجاهدین اعلام نمود که فقط پنج میلیون و هفتصد هزار رای به صندوق ریخته شده است و بعد از آن خود را وارد معرکه کرده و گزارش لحظه به لحظه قیام!! را میدهد. از این فرقه ضد مردمی و خائن باید پرسید که اگر فقط پنج میلیون رای به صندوق ریخته شده باشد پس جمعیتی که اعتراض می نمایند نباید رای داده باشند و همچنین باند رجوی این انتخابات را تحریم کرده بوده و آنرا نمایش می دانستند پس حالا چطور از این اعتراضات که توسط شرکت کنندگان در انتخابات صورت میگرد پشتیبانی می نماید؟و اگر طبق گفته خود به تمامیت رژیم " نه " گفته است اکنون از طرفدارن موسوی و یا کروبی پشتیبانی می نماید؟ این کار مشخصا نمایش دهنده ماهیت کثیف و دروغگوی مجاهدین می باشد. منبع اخبار سایت های مجاهدین در روزهای گذشته از منابعی میباشد که همان سایت ها به اعتراض کنندگان بیشتر توهین را می نمایند. فرقه مجاهدین از این ماجرا می خواهد برای خودش آبرویی بخرد و از طرف دیگر خیمه شب بازی این فرقه در روز 20 یونی در پاریس تحت الشعاع این موضوعات قرار گرفته و جهت اعلام این برنامه تا روز بعد از انتخابات صبر کرده ولی ناچار شد که آنرا اعلام نماید. فرقه مجاهدین بخاطر خیانت و اشتباهات فاحش خود در مناسبات داخل ایران هیچ نقشی ندارد و جوانانی که امروز به خاطر نتایج اعلام شده آرا، دست به اعتراض زده اند هیچگونه رابطه ای با این باند وطن فروش ندارند و انعکاس اخبار این اعتراضات توسط نیروی خائنی چون مجاهدین بیشتر برای دستگیر شدگان اسباب زحمت خواهد شد. از نگاه سایت آوا:
خیمه شب بازی فرقه مجاهدین در آخر این هفته با اجیر کردن پناهندگان کشورهای دیگر و خریداری سیاهی لشکر جز اینکه می باید خود را آویزان به مسایل و درگیری های داخل ایران بکند چاره ای دیگر ندارد و چرا که خیلی مسخره خواهد بود که جمع آوری این همه سیاهی لشگر بخاطر حضور چند پاسبان عراقی جهت کنترل قرارگاه اشرف انجام گیرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا