انتخابات در ایران و وارونه نمایی مجاهدین

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران بعداز سی سال بی نظیر بود. شور و نشاط ایجاد شده در مردم وراه اندازی ستادهای انتخاباتی و حضور مردم در ستادها ی کاندیداها با دیدگاه های متفاوت درآن ستادها و راه اندازی شور و نشاط خیابانی با همان سلیقه های موجود در جامعه اینبار بی نظر بود.اما بعضی ها می خواستند دراین شور وشوق مردم کارهایی انجام بدهند افسوس که نمی دانستند که مردم ایران به بلوغ سیاسی رسیده اند. به خاطر همین بلوغ سیاسی بود که هر 4 نامزد در مناظره تلویزیونی راحت تر موضع گیری می کردند وحرف های خودشان را بیان می کردند.شاید نظر فرقه رجوی این بود که رژیم ازبالا شقه شده وجنگ جناح ها به اوج خود رسیده است.چون رهبر فرقه همیشه در نشست های خود اینطوری وانمود می کرد که در درون فرقه که این نشان گر شکاف در رژیم است وچون کسی هم به رسانه ای خارج از فرقه دسترسی نداشت فکر می کردند رهبر فرقه از جامعه درست تحلیل کرده است. هنوزهم من خودم که مغز شوئی شده آن فرقه هستم وتا به چشم حضور وبیان مردم راندیده بودم باورم نمی شد چون رجوی 17 سال طوری بیان کرده بود که آدم تا بین مردم شاهد حضور نباشد فکر می کند رجوی درست تحلیل کرده است. ومردم با پیام او انتخابات را تحریم کرده ویا درنظام آنقدر شکاف بالا گرفته که در مناظره نامزد ها جنگ به اوج می رسد.ولی حدود 5 سال است که من در ایران از زبان مردم حمایت از نظام دیده وشنیدم ودر صحنه ها یی مثل انتخابات هم نشان داده ومی دهند. قبل از انتخابات فرقه رجوی با ارسال SMS از مردم خواسته بودانتخابات را تحریم کنند ویا درآخر انتخابات رهبران فرقه پیام دادند که انتخابات توسط مردم تحریم شد و تمام حوزه ها خالی بود.اگر فرقه رجوی در ایران جاسوس دارد و برای آنها گزارش تهیه و ارسال می کنند حداقل چهره رهبرش یعنی مسعود گم شده دردیارعراق را اینطوری خراب نمی کرد اگر جاسوس تو از شهر قهرمان پرور تبریز گزارش داده کاملا اشتباه بوده وبگذارید من برای شما از تمام حوزه ها بگویم.واقعیت ها را که مردم در22خرداد دیده اند آنهایی که در صف2 ساعته ایستادند ویا زیرباران بودند بگویند رهبر گم شده وسخنگوی رهبر فرقه که به نام رهبر شورای ملی پیام دادند.اولین پیام از شورای رهبری زندان اورفرانسه بود نه از زندان عراق چون پیام رهبر فرقه را ازبیان ونوشتارش می فهمیم وجالب اینجاست که در یک جای پیام به آزادی ملت ایران که نزدیک است گفته شده است رهبر فرقه خواسته نیروهای زندان اشرف را زنده کند اما ملت ایران به خاطر کینه از شما در 22خرداد نشان دادند که نظام، بهتراز شماهای خارج از کشورکه خودتان را رهبران سیاسی معرفی می کنید. جدا از این مسایل خانواده هایی که به ملاقات بچه های زندانی در اشرف آمدندو بعداز برگشت دشمن شما شده اند وشما در پیام برای سرپوش به نیروها بگویید خانواده ها تظاهرات کردند واز سازمان حمایت کرده اند نه اینطور نیست آنها برای آزادی جگر گوشه هایشان از زندان شما این در آن در می زند تا عزیزانشان از فرقه جدا شوند ودر یک جامعه سالم زندگی کنند.خانم رجوی، از انقلاب 64 تا به امروز که شما جلودار آن تئوری انقلاب بودید وبرای مسعود حرمسرا درست کردید وسر آن را با حرمسرا مشغول کردید ودر آن موقع جامعه ایران به بلوغ سیاسی رسیده است طوری که رهبر فرقه ورهبر ورئیس حرمسرا امروز نمی تواند با مردم عادی جامعه مناظره کند اگر باور ندارید می توانم در یک جمع بی طرف در مقابل شما واین مردم عادی مناظره را انجام دهیم.
رئیس جمهوری حرمسراها و مسعود دیگر مبارزه شما بدرد این جامعه نمی خورد ومردم هم، ازشما یکی حمایت نمیکند اگردر این باورید مردم انتخابات را تحریم کرده سخت در اشتباه هستید من روز جمعه در تمام حوزه ها تا ساعت 30/22شاهد بودم ومی توانم به شما رهبران فرقه گزارش بدهم که در حوزه ها ی تبریز مثل ولیعصر، ائل گلی،سهند، زعفرانیه،رشدیه، باغمیشه، گلشهر، آبرسان،که مردم آنجاها برای رای به صف نمی ایستادند اما اینبار همین مردم بالا شهر در حوزه های خودشان ساعت ها در صف ایستاده ورای دادند شاید برای بعضی ها رای دادن تازه بود چون دردوره های قبل رای نداده بودند.واین مردم نشان دادند که می توانیم خودمان جامعه را تغییر دهیم،نه یک مزدورصدام ویا از طریق حمایت اسرائیل، شرکت جوانان تبریز در تظاهرات آن سال مسعود آنهارا بچه ننه نامید همان ها درتغییر جامعه نقش دارند واینبار هم در انتخابات شرکت آنها چشم گیر بود شاید از طریق تلویزیون نگاه کنید وجوان های 18 الی 30 سال خیلی بیشتر از بقیه مردم اند حوزه های دیگر هم مثل بقیه جاها صف بود اما برای ناهار ازساعت 13 الی15 مردم رفته بود وساعات خلوت همان ناهار بود که شما از آن تحریم انتخابات نام می برید از کنجکاوی من است که تمام ساعات در حوزه ها بودم والان نمی توانم مثل شمااز واقعیت چشم پوشی کنم خانم مریم رجوی واقعیت شما این نیست که همین جوانان را از ترکیه فریب دادید ودر عراق زندانی کردید وقرار است آنهارا به خارجه ببرید تا کار کنند،این واقعیت دستگاه ایدئولوژی شما است وبا همان عینک به پیام خودتان نگاه کنید،واقعیت شما تحریم بود که اما باحضور مردم مواجه شد، واقعیت شما فریب بود اما دیگرکسی فریب شما نمی خورد. از خود سوال کردید چرا؟ چون درب زندان شما یک بار باز شد وخیلی ها دیدند که شما چه آدمهای انقلابی هستید ونفرات جدا شده هنوز کامل شما را افشا نکرده اند، اما من به شما توصیه می کنم به فکر آزادی نفرات در عراق باشید،نه درایران،فکر آزادی زندانیان آگاه پادگان اشرف باشید،نه درایران، فکر فساد تئوری انقلاب 64 باشید، نه فساد جامعه، فکر معتادان ایران نباشید، فکر نفرات اشرف باشید که مثل معتادها چرت می زند، فکر آزادی ایران نباشید خود مردم هستند، اگر فکر درست کردن زندان وحرمسرا درایران هستید همان اشرف را حفظ کنید.برای ملت ایران کافی است و پیام به آنهایی بدهید که به هیچ رسانه دسترسی ندارند ودریوق مغز شوئی شما هستند. امروز در عرض نیم ساعت می توان تمام اخبار دنیا رادر منزل خود از طریق انیترنت نگاه کرد. نه اینکه خانم های شورای رهبری از سیاست تحلیل کنند وموقع سوال بگویند سوال کردن نداریم. یعنی یک کاغذ دیکته شده را بخوانند وبه سمت انقلاب سوق بدهند. خانم رجوی پول را برای ارسال SMS ویا برای پیام که در تلویزیون یا روزنامه درج شود خرج نکنید به زندانیان اشرف خرج کنید تا آنها به یک کشور ثالث اقامت کنند وآنها هم آزادی را درک کنند که چه است وشما هم که سالها واقعیت را پوشاندید، واقعیت ها عوض شده وبا یک کلیک می توانی قبل از 64 باشی و63 را تکرار کنی وبه 59 برگرددی، خانم مریم واقعیت خیلی سخت است اما چاره ای جزاین ندارید دیدید که مردم در روز انتخابات 85% شرکت کردند وآن 15% که ذهن شمارا بگیرد آنها کسانی هستند که مثل مادر من ومادر بزرگ من که از پیری نتوانستند به پای صندوق رای بروندوبه همین خاطر 15% شرکت نکردند وکسی هم به سراغ آنها نیامد واین ازادی کامل بودکه در ایران انتخابات به کوری چشم شما میلیونی انجام گرفت.
سیروس غضنفری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا