فرقه رجوی در سودای خون مردم ایران

چندیست که حوادث ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری عده ای را به وسوسه انداخته از ان جمله فرقه رجوی است که با شگردهای خاص خودش سعی می کند که از این موقعیت سواستفاده کند. مردم ایران سالهاست که همه را به ازمایش کشیده اند وهمه را به چشم خود دیده اند مردم خود بهتر از هر سایه نشینی می دانند که باید چه کنند نیاز به قیم ندارند مخصوصا کسانی که خود سالها بهترین فرزندان ایران زمین را در اسارتگاه اشرف زندانی کردند ویا تحت شکنجه قرار دادند ودر این وانفسا فرقه رجوی به دلیل ماهیت فرقه ای خودش سعی دارد ازاین نمد برای خودش کلاهی درست کند. البته گذشت ان دورانی که با حیله ونیرنگ مردم را فریب می دادند کسانی مثل من که بهترین سالهای زندگانی اش را فرقه رجوی بر باد داد امثال من کم نیستند وحالا هم در شرایط کنونی این فرقه در تلاش است که از این فرصت پیش امده سواستفاده کند وبطور خاص در همین چند روزه از طرف این فرقه ویا از طرف مریم عضدانلوو یا مسعود رجوی اطلاعیه هائی داده می شود مبنی بر راه حل سوم وراه حل دمکراتیک این شعار بسیار زیبا ست اما مسئله اینجاست که چه کسی دارد چنین شعاری را میدهد. این شعار نمی تواند برای کسی باشد که نزدیک به 30 سال یک مناسبات فرقه ای بر پا کرده است این شعار زمانی درست است زمانی قابل قبول است که کسی که این شعار را میدهد به ان هم اعتقاد داشته باشد واقعیت این است که سران این فرقه به طور خاص مسعود رجوی ومریم عضدانلو ودیگر سران این فرقه هیچ اعتقادی به شعار ازادی ودمکراسی ندارند حتی به مینیمم ان اگر غیر از این است بگوئید تا باورمان شود من برای اینکه روشن شود منظور از راه حل دمکراتیک فرقه رجوی وبه طور خاص مسعود رجوی ومریم عضدانلو چیست کمی از ازمایش 30 ساله این فرقه می گویم در مناسبات درونی این فرقه چیزی به نام ازادی عقیده وجود خارجی ندارد هیچ کس در این فرقه مجاز نیست به بیشتر از انچه رهبری فرقه می گوید فکر کند ونظری خارج از ان بدهد اگر یک نمونه کسی بیاورد من قبول می کنم حتی یک نمونه نمی توان یافت این تازه شق خوب است در مقابل اگر کسی خارج از فکر رهبر فرقه فکری ونظری داشته باشد برابر است با تنبیه از مدل های مختلف از شکنجه روحی گرفته تا شکنجه فیزیکی ودهها مورد دیگر از ازار واذیت وتوهین های بسیار زشت که لایق ان توهین ها خودشان هستند اما بیائید سری هم به مناسبات دیگر این فرقه که دم از دمکراسی ودمکراتیک بودن میزند بزنیم در این فرقه حتی باید در نشست های روزانه ویا هفتگی تحت عنوان غسل هفتگی با ید فرد بگوید که حتی در خواب چه دیده است حتی فراتر از این اگر لحظه ای به خانواده اش فکر کرده انرا بیان کند ودر مقابل ان با دهها فحش وناسزا مواجه می شود وبعد در مناسبات این فرقه ارتباط با دنیای بیرون مثل جن وبسم الله است اگر ازادی به معنای واقعی ان در این فرقه وجود دارد پس چرا این فرقه مانع ارتباط افراد با دنیای بیرون می شود مگر غیر از این است که اگر بخواهیم کسی را یا سازمانی را محک بزنیم باید ببینیم که این فرد ویا سازمان در گذشته چه کرده چگونه ازمایش پس داده این یک قانون است پس می توان به جرات ویقین گفت که این فرقه ازمایش خود را پس داده است این فرقه در امتحان ازادی خواهی ودمکراسی خواهی مردود شده است این را نه من بلکه 30 سال تجربه نشان داده است بی جهت نیست که این فرقه هر روز که می گذرد از نظر مردم وایرانیان خارج کشور مترود تر ومنزوی تر می شود والبته من خیلی مختصر از این فرقه ومناسبات غیر دمکراتیک ان گفتم می توان به جرات گفت که نمونه غیر دمکراتیک بودن این فرقه را می توان فقط با گروهای تروریستی طالبان مقایسه کرد وحتی در مواردی بدتر از انها مناسبات درون فرقه رجوی به اندازه ای غیر دمکراتیک است که هر شنونده ای که گوشه ای از ان را می شنود هزار بار سران فرقه را لعن ونفرین می کند. نکته دیگر که باید متذکر شد این است سران فرقه رجوی نمی توانند از خون مردم ایران برای خودشان کیسه بدوزند مردمی که در تلاش هستند از طریق راه حل های دمکراتیک ومسالمت امیز به حقوق خودشان دست پیدا کنند ونه راه حل های شکست خورده وغلط سران فرقه اگر شما راست می گوئید بیائید بگوئید که روش هایتان اشتباه بوده بیائید بگوئید که نباید با صدام حسین هم کاسه می شدید شما حتی نمی توانید از خودتان انتقاد کنید بیائید از انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیک بگوئید که چگون خانواده ها را از هم پاشیدید وهزاران سوال بی پاسخ که شما اگر می گوئید دمکراتیک هستید ابتدا به انها پاسخ دهید وضرب المثل معروف که می گوید اول پدری تان راثابت کنید بعد ادعای ارث کنید. اگر شما راست می گوئید که دمکراتیک هستید به سوالات ما جداشدگان پاسخ دهید ویا نه درب اشرف را باز کنید تا نفرات وارد دنیای ازاد شوند تا معلوم شود که در این 30 سال چه بر سر بهترین فرزندان ایران زمین اورده اید. منصور نظری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا