خروج ارتش امریکا و جمع شدن اسارتگاه اشرف

بنابر قرارداد امنیتی نیروهای امریکا ودولت عراق قراراست از روز سی ام ژوئن این نیروها از کلیه شهرهای عراق خارج گردند _ بنابراین با ترک بقایای ارتش امریکا ازپادگان تروریستی اشرف کلیه موانعی که تاکنون نیروهایی امریکایی دراین راه برپانموده بودند از میان خواهد رفت. بجاست تا نیروهای امیتی وپلیس عراق هرچه سریع تر بادستگیری سرکردگان موجود این فرقه تروریستی آخرین اقدامات لازم رادراین مورد انجام داده وبا اقداماتی سنجیده یک بار برای همیشه این پایگاه تروریستی را که یکی از راه های تنفس تروریست ها درکشورعراق می باشد برچینند. هراس وسراسیمگی وشدت یافتن دورغگویی های رسانه ای این فرقه خائن نشان می دهد که آنها نیز این سرانجام رابرای خود پیش بینی نموده اند. برای جلگوگیری از هرنوع سو استفاده سرکردگان این فرقه از مانع تراشی دراین راه رعایت این نکات لازم بنظر می رسد. الف _ به مرحله اقدام گذاشتن اقدامات قضایی جهت دستگیری مسئولان ارشد این قرارگاه _ چنین اقدام لازم وضروری باعث برهم خوردن مناسبات تشکیلاتی این فرقه خواهد گردید و راه رابرای آزاد کردن این اسیران از چنگال گشتاپوی فرقه رجوی هموار خواهد کرد. ب _ انتقال زنان به مکانی امن خارج از استان دیالی. فرقه رجوی اززنان اسیر بعنوان یک سپرانسانی استفاده می نماید _ لذا جداکردن وتعین تکلیف این زنان ازدیگر اسیران باعث خواهد شد دست سرکردگان این فرقه از سو استفاده ابزاری از این اسیران قطع گردد. پ _ ایجاد زمینه ملاقات این اسیران با اعضای خانواده ها. درنظرگرفتن مکانی برای ملاقات خانواده این اسیران با افراد اسیرخارج از استان دیالی شرایط رابرای جدایی این اسیران ازمناسبات تشکیلاتی ورهایی وآزادی آنها میسر خواهد ساخت. ت _ تلاش قضایی بین المللی برای تحت پیگرد قراردادن سران فراری این فرقه درفرانسه واردن.. هم زمان بایستی باتوجه به شکوائیه های قربانیان خشونت وترور این فرقه تلاش بین المللی برای دستگیری سرکردگان این فرقه درکشورفرانسه واردن دردستور کارقرارگیرد ج _ رعایت حقوق انسانی این اسیران بنا برقوانین بشردوستانه واسکان ومراقبت وحفظ امنیت ودرمان آزاد شدگان. دولت عراق باید امنیت اسیران آزاد شده را تامین نموده و تا فراهم شدن زمینه اخراج آنها ازآن کشور وفرستادن آنها به کشوری امن _ این افراد را تحت نظرصلیب سرخ وکمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان قراردهد _ از آنجائیکه این اسیران عموما بیمار ودچار افسردگی هستند معالجه ودرمان آنها و تلاش برای آشنایی این اسیران با دنیای آزاد عملی است که می تواند دربازگشت این اسیران به دنیای آزاد خارج از تشکیلات فرقه موثر باشد. دولت عراق باید بداند دستور بخشی ازعملیات تروریستی درآن کشور وایران توسط همین گروه به مورد اجرا گذاشته می شود بنابراین بجاست درراستای مبارزه باترور وتروریسم این پایگاه قدیمی تروریسم وخشونت هرچه زود تر جمع آوری شود درپایان آرزو می کنم این اسیران هرچه زودتر آزاد شده وبه جمع خانواده های خود بپیوندند وسرکردگان خائن ومزدور این فرقه نیز تحت تعقیب قانون قرارگرفته تا پاسخگوی بیش از بیست سال جنگ وخشونت وترور خود درایران وعراق باشند. سحرنزدیک است …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا