عاقبت حمایت از تروریستهای مجاهدین

عاقبت کازاکا هشداری است به آلخو ویدال کوادراس پائلو کازاکا از اعضای حزب سوسیالیست پرتقال اذعان کرد: "با توجه به افشای رابطه وی با تروریست های فرقه رجوی، حزب سوسیالیست پرتقال پشتیبانی خود از وی را متوقف نمود که این باعث گردید تا وی نتواند در انتخابات امسال مجددا انتخاب گردد و در نتیجه شغل خود بعنوان نماینده مجلس اروپا را از دست داده است." وی به همین دلیل از هفته نامه" اکسپرسو" به اتهام تخریب شخصیت وی در افشاء رابطه اش با سازمام مجاهدین خلق به "دادگاه پونتا دلگا" شکایت کرد که در نهایت دادگاه ادعای او مبنی بر تخریب شخصیت از سوی هفته نامه اکسپرسو را رد کرد. هفته نامه اکسپرسو در گزارشی تحت نام "آقای پرتقالی، دوست تروریست ها" از روابط کازاکا و مجاهدین خلق پرده برداشته بود. همین امر سبب شد تا حزب سوسیالیست پرتقال از کازاکا در انتخابات پارلمان اروپا حمایت نکند. کازاکا عدم حمایت حزب سوسیالیست در حمایت از خود به دلیل افشاگری هفته نامه اکسپرسو را دلیل ناکامیش در انتخابات می داند. وی اکنون از این موضوع به شدت عصبی است.آنچه کازاکا را بیشتر عصبانی کرده حکم دادگاه است که ادعای وی را رد کرده است. نکته جالب توجه اینکه دادگاه نیز تایید می کند که افشاگری هفته نامه اکسپرسو باعث شرمندگی شدید و سقوط کامل کازاکا شده است اما این بدین معنی نیست که این نشریه مسئول عدم انتخاب مجدد کازاکا در پارلمان اروپاست. این اتفاق از چند جهت حائز اهمیت است: 1- افکار عمومی اروپا نسبت به تروریسم و ماهیت تروریستی گروه هایی چون سازمان مجاهدین خلق حساسیت زیادی دارد.هرچند دولت ها تحت شرایط سیاسی ممکن است با این گروه ها مدارا و یا حتی حمایت کنند، اما افکار عمومی قضاوت خود را خواهد کرد. 2- مجاهدین خلق برای همگان حتی در پرتقال که حضور کمرنگ تری در عرصه سیاسی اروپا دارد به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اگر این سازمان با نام های دیگری و در قالب سازمان های خیریه و غیر دولتی گروه های حقوق بشری را فریب ندهد همگان با نام مجاهدین خلق، آن را سازمانی تروریستی می شناسند. 3- نمایندگان پارلمان اروپا بیش از پیش دقت کنند که از هیچ سازمان و گروهی صرفا به دلیل اینکه خود را طرفدار حقوق بشر معرفی می کنند و از نام های پوششی بهره می گیرند، اکتفا نکنند و با توجه به سابقه و عملکرد هر گروه و سازمان بر اساس اصول حقوق بشری نسبت به آن موضع گیری کنند. این اتفاق هشداری است به آقای آلخو ویدال کوادراس از نمایندگان پارلمان اروپا که اخیرا به پادگان اشرف سفر کرده و در تدارک تصویب طرحی است مبنی بر متهم کردن دولت عراق در تضییع حقوق زندانیان اشرف. سازمان مجاهدین خلق علیرغم تصمیم اتحادیه اروپا همچنان به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود و کسانی که تحت تاثیر تبلیغات این سازمان فریب خورده و درصدد حمایت از آنها بر می آیند نیز متحمل هزینه های زیادی می شوند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا