خانواده ها

در خواست کمک خانواده های گیلانی از مجامع حقوق بشری

متعاقب اخبار واصله از ورود نیروهای عراقی و به کنترل گرفتن کامل پادگان اشرف و بروزحوادثی که ازسوی خبرگزاریها ازروز سه شنبه مورخه 6/5/88 منتشر و مخابره شد، خانواده های چشم انتظارگیلانی با مراجعه حضوری و یا برقراری ارتباط تلفنی با دفتر انجمن نجات، ضمن اعلام نگرانی ازحوادث به وقوع پیوسته در راستای صحت وسلامت عزیزان دربندشان، ازاقدام نیروهای عراقی خشنود و رضایت خویش را اعلام کردند.
خانواده ها با وقوف واشراف براقدامات انساندوستانه نیروهای عراقی به قصد رهایی عزیزانشان ازقید و بند تشکیلات فریبنده و مافیایی فرقه رجوی و به رسمیت شناختن تمامییت ارضی شهروندان عراقی ازجمله اراضی پادگان اشرف، بمنظور یاری رساندن به اعضای ناراضی سازمان و رهایی آنان ازشرسازمان درشرایط حساس کنونی ازصلیب سرخ و کمیساریای عالی پناهندگان و تمامی مجامع حقوق بشری خصوصا دولت مردمی عراق استمداد طلبیدند.
خانواده ها که هرکدام عضوی را دراسارت پادگان اشرف دارند نگران بودند که نکند سران سازمان دراین وانفسا جهت جان بدربردن خود به اردن وعربستان واحیانا کشورهای اروپایی متواری شوند ونفرات رده پایین که خود ازقربانیان تشکیلات ومطامع قدرت پرستانه مریم ومسعود رجوی هستند، آسیب دیده وقربانی شوند. لذا مصرانه خواستارآن بودند که نیروهای عراقی بتوانند سران سازمان را دستگیر و به خاطرجرایم شان درخیانت به زیردستان خود درپادگان اشرف وجنایت وکشتارشهروندان عراقی خصوصا دردهه 70 {مقطع موسوم به جنگ خلیج } به محاکمه بکشند ودرعوض با ایجاد شرایط وتسهیلاتی اعضای ناراضی وتمام قربانیان بیگناه را به خانواده هایشان تحویل بدهند تا باردیگرطعم آزادی وزندگی درکانون گرم خانواده ومحیط بدورازمناسبات فرقه ای را بچشند وتجربه کنند.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا