مادر احمد رحیم اربابی در غم دوری فرزندش جان سپرد

مرحومه مادر احمد رحیم اربابی به همراه برادر وی بنام ناصر رحیم اربابیمطلع شدیم مادر احمد رحیم اربابی – که سالهاست در بین عناصر تروریست مجاهدین در پادگان اشرف بسر می برند – که از داغ فرزندش سالهای سال در رنج وعذاب بوده که این درد و رنج منجر به مرگش گردیده است .
پس از این قضیه یکی از برادران او بنام ناصر رحیم اربابی به دفتر انجمن نجات استان گلستان مراجعه و خواستار اطلاع رسانی از مرگ مادرش به برادر خود گردیده است .
این خانواده به هر شکل ممکن خواهان اطلاع رسانی به برادر خود می باشند که در این رابطه به دفتر انجمن نجات استان مراجعه و با تکمیل فرم نهاد صلیب سرخ خواهان کمک از نهادهای بین المللی برای نجات برادرشان گردیدند .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.