خانم مریم عضدانلو در اعتصاب غذا از خودتان مایه نمیگذارید

خانم مریم قجر عضدانلو از خودت کمی مایه بگذار تا از جان نفرات اسیر در زندان اشرف. پس از درگیریهای که با پلیس عراق که با دستور تشکیلاتی شما و شوهرتان صادر شده بود و صورت گرفت و نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است شما و شوهر خائنتان که سالهاست از عده ای فریب خورده در اسارتگاه اشرف که حقیقتا ربات هایی هستند که ذهنشان مملو ازهمان ساخته و پرداخته شما وشوهرتان است وآماده برای فدا شدن به قیمت هیچ و در راه شما و شوهرتان و ذهنشان شدیدا فیلترشده قدرت درک معنی واقعی واژه ها را هیچگاه ندارند آنها با محیط بیرونی انسانی فاصله ای به غایت طولانی دارند این عده فریب خورده نسل سوخته رویاهای دیروز شوهرتان و تمایلات پوچ امروزشما است شما و شوهرتان از این عده فریب خورده سوء استفاده می کنید و تلاش دارید که در آخرین روزهای اقامت آنها در این مکان نیز از وجود آنها بهره برداری کنید شما و شوهرتان چون بهتر از هر کس میدانید عمر آنها در عراق به پایان رسیده است و زمان آن رسیده است که در برابر جنایات خود در طول سالهای گذاشته علیه مردم ایران و عراق پاسخگو باشید شما و شوهرتان در برابر تحویل اسارتگاه اشرف و آزادی فریب خوردگان آن به شدت در هراس و واهمه بودید چرا که این اسارتگاه و افراد حاضر در آن را به سان حایلی در برابر خود و افتادن در چنگال عدالت می بینید خانم مریم قجر پروسه انحلال اشرف به نقطه غیر قابل برگشت وارد شده است از همین زاویه باید به ترفندهای شما در به خطر انداختن جان اعضا در اشرف هوشیار بود و جلوگیری کرد از فاجعه ای چون درگیری با پلیس عراقی و اعتصاب غذا راه اندخته اید که انسانهای ناراضی و فریب خورده دیگر در اشرف قربانی سناریوی خبیثانه شما و شوهرتان شوند خانم مریم قجر عضدانلو چرا رنجیده می شوید اگر ما جداشده ها مبلغ زندگی و نشاط و رهایی از اسارت ذهنی و بازسازی هویت انسانی هستیم و به عنوان یک ایرانی مایل نیستیم که شما از احساسات انساندوستانه نفرات فریب خورده و اسیر در اشرف سوء استفاده کنید و نفرات اشرف تاوان این خفت و خواری شما را پس بدهند برای یک بار هم شده خانم مریم قجر عضدانلو از جان خودتان مایه بگذارید و یک روز اعتصاب غذا کنید برای دل خوشی نفرات اشرف هم که شده بهتر از این است که ریئس جمهور با سر تراشیده داشته باشیم به قول پرویز خزائی که سر خائنان را باید تراشید خانم مریم قجر عضدانلو برای یک بار هم که شده از جان خودت مایه بگذار تا سر پوشی باشد برای خیانتهای قبلیت. مریم قجر عضدانلو برای یک بار هم شده از جان خودت مایه بگذار. مریم قجر عضدانلوشما و شوهرتان این نکته را مد نظر دارید که برای ادامه بقاء در عراق میتوان به محصولات انقلاب ایدئولوژیک امیدوارباشید نفرات اسیر در اشرف اما این بارگرفتار بازی شده اند که شما و شوهرتان شروع کرده اید به مراتب خطرناکتر از حیله شما در حوادث پس از ژوئن 2003 است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا