اعتصاب غذا در اشرف وهدف سران فرقه تروریستی مجاهدین

در پی حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف، سران فرقه تصمیم به راه اندازی یک نمایشنامه به نام اعتصاب غذا در اشرف گرفتند،امااین نمایشنامه به نظر می رسد که آخرین تیر در ترکش این فرقه جهت ماندن درعراق باشد. در این نمایش یک ماهه تا امروز سران این فرقه از کیسه اسیران اشرف پرداخته اند به طوری که خود تنها مبلغ این جریان در سراسر دنیا بوده وازهواداران ساده دل خودهم در این نمایش بی نتیجه سواستفاده کرده اند و از انان در سراسر دنیا خواسته اند تا دست به اعتصاب غذا بزنند. امروز سی ونهمین روزبرپائی این نمایشنامه است وبه قول سایت همبستگی فرقه تعدادی از اعتصاب کنندگان به دلیل وخیم شدن وضع جسمی به بیمارستان منتقل شده اند، البته کدام بیمارستان معلوم نیست چون سایت مزبورنام بیمارستان را اعلام نکرده. ناگفته نماند که در این نمایشنامه هیچکدام از سران فرقه تروریستی شرکت ندارند وآنها ودر راسشان خانم رجوی با خیال راحت درقرارگاه جدید تروریستی خود دراوورسورواز نشسته وهمراه مسولین فراری از بهترین امکانات پناهندگی استفاده میکند وبرای رسیدن به اهداف پلید خود اسیران اشرف را در عراق به خاک سیاه کشانده اند. خانم رجوی به جای اعتصاب غذا و همبستگی با افرادی که خود آنان را به این روز در آورده درهمین ماه رمضان با لباس های گران قیمت فرانسوی درمحافل ظاهرمیشود وبرای حضار دعا میخواند واز خداوند می خواهد تا به اشرفیان یاری برساند، ایشان اگر راست می گوید ابتدا خودش وبه دنبال ایشان هم همان مسئولین فراری فرقه یک متکا ویک پتو بردارند ودر مقابل سازمان صلیب سرخ جهانی در ژنو دست به اعتصاب غذای چهل روزه بزنند نه اینکه برای افطار بر سر سفره هزار رنگ بنشینند وپس از سیر شدن برای اشرفیان دعا بخوانند. اما اعتصاب غذا در کشوری مثل عراق برای مردم ودولت آن کشور امری پذیرفتنی نیست، تجربه اینجانب که مدت 9سال اسیر جنگی در عراق بوده ام نشان می دهد که عراقی ها از واژه اعتصاب غذا حساسیت دارند واین حرکت در فرهنگ آنها جائی ندارد، پایان اعتصاب غذا درعراق به خاک وخون کشیده شدن و سرکوبی شدید است. البته وصد البته که سران راحت طلب فرقه که تا امروز در زندگی خود برای هیچ یک ازاعمال خود هیچ بهائی نپرداخته اند به دنبال همین هستند که نیروهای عراق دوباره دست به یورش بزنند وهمین اعتصاب کنندگان در اردوگاه اشرف را سرکوب کنند تا سران فرقه بتوانند دوباره برای مدتی کوتاهی اشرف را در دنیا علم کنند ودوباره دست به مظلوم نمائی بزنند با این هدف که دولت عراق را در سطح بین المللی مشغول کنند تا دولت عراق برای محاکمه سران فراری فرقه اقدامی نکند. بایستی توجه داشت که در این سی ونه روز علی رقم تبلیغات گسترده ای که توسط فرقه به عمل آمده تا کنون هیچ تنیجه ای برای آنان نداشته ونتوانسته اند ارگان های حقوق بشری را با خود در این امر همراه کنند، به غیر از چند پارلمانتر در اروپا که حمایت آنان هم تاثیری نداشته. اعتصاب غذا به طور معمول بیش از چهل روز اعتصاب کنندگان را به سمت مرگ سوق می دهد، امروز سی ونهمین روز اعتصاب غذا در اشرف است واگرخانم رجوی برای پایان دادن به این اعتصاب غذا که از امروز وارد فاز مرگ می شود اقدامی نکند معلوم می شود که هدف آنها تنها از بین بردن افراد اعتصاب کننده در اشرف برای رسیدن به اهداف شوم خود می باشد ودر ضمن پاسخگوی مرگ هر کدام از اعتصاب کنندگان مستقیمآ با شخص خانم رجوی خواهد بود چون مشوق این امر ایشان بوده اند بایستی پاسخگو باشد. در این میان دولت عراق نبایستی دست به رفتار خشونت آمیز بزند ومقامات عراقی بایستی این موضوع را درک کنند که اولآ افراد مستقر در آنجا مقصر اصلی نیستند و دومآ این افراد به دلیل قطع ارتباط با جهان بیرون به مدت بیش از 20 سا ل وشستشوی مغزی مستمر از سوی سران فرقه وتشکیلات مخوف آنان نمی توانند دارای افکار عادی باشند اتفاقآ دولت عراق بایستی در راستای کمک انسانی به این افراد آنان را تحت مداوای روانی قرار دهد ودر سطح بین المللی در پی محاکمه سران اصلی فرقه آن هم نه در عراق بلکه در یک دادگاه بین المللی باشد. واقعیت این است که مرگ تمامی افراد مستقر در اردوگاه اشرف برای سران خون آشام این فرقه هیچ مسله ای نیست چون در دورانی که ارباب بزرگشان صدام در قدرت بود رهبران همین فرقه برای فریب دادن افراد وفرستادن به عملیات کرارآ می گفتند شما اینجا به مهمانی نیامده ا ید، آمده اید تا جانتان را بدهید. این طرز اندیشه با اینگونه بیان، اندیشه فرقه گرایانه ای است که گویندگان آن تنها به فکر خود هستند وبرای رسیدن به اهداف شوم فرقه ای خود به هر جنایتی دست می زنند حتی به کشتن دادن عزیزترین عزیز خود که این را هم در خود قرارگاه اشرف بارها به چشم دیده ایم. بایستی دید که پس ازاین نمایشنامه که به هر حال پایانی خواهد داشت این فرقه شعبده باز دوباره چه فیلی هوا خواهد کرد که بتواند از برکت آن باز هم چند صباحی به زندگی پر ننگ خود ادمه دهد اگر چه به نظر اینجانب این آخرین تیر در ترکش این فرقه برای باقی ماندن در عراق است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا