درخواست خانواده های گلستانی مبنی بر اعتصاب غذای دروغین رجویها

در پی حوادث اخیر که سران جنایتکار مجاهدین آن را طرح ریزی نموده بودند، تعدادی از جوانان و افراد بی گناه را به کشتن و زخمی شدن دادند، نقشه از قبل برنامه ریزی شده خود را که مبنی بر اعتصاب غذای عده ایی افراد شستشوی مغزی داده شده توسط فرقه بود را عملی کردند و این عمل را در طی چندین روز تکرار کردند و خواستند از این طریق افکار عمومی را نسبت به کارهای خود متوجه کنند و حتی مریم عضدانلو (رجوی) خبیث نیز در فرانسه با جمع کردن عده ایی افراد مزدور و کارگر این حرکت خود را به اصطلاح نشان دادند.
مطلبی که در حرکت غیر انسانی مجاهدین جالب توجه بود، توجه نکردن دول اروپایی و نیز کشور امریکا به مسئله اعتصاب غذای فرقه مجاهدین بود که آنها کوچکترین ترتیب اثری به این قضیه ندادند و هیچ گونه عکس العملی که در آن از دولت عراق بخواهند عقب نشینی بکند دیده نشده و فقط عده ایی که مزدور بودند آن را بزرگ کردند و چیزی که بسیار چشمگیر بود این است که فرقه مجاهدین به مسئولین کشور های امریکایی که شدیدا به آن دل بسته بودند و انتظار داشتند که دست شکسته آنها را بگیرند در چند روز گذشته فحاشی کرده و آنها را به دست داشتن در انهدام پادگان نظامی اشرف متهم کردند.
البته دور از ذهن نیست که سران فرقه وقتی دیدند که طرح اعتصاب غذای آنها با شکست مواجه شد، اقدام به چنین کارهایی از پیش تعیین شده ایی بکنند تا بتوانند خود را از گردابی که برای خود تشکیل داده اند نجات دهند و از این طریق بتوانند شکست خود را توجیه کنند. در این بین فرقه مجاهدین حتی از خانواده ها نیز خواستند استفاده کنند و با به میان آوردن نام آنها شکست مفتضحانه خود را درخواست خانواده ها قلمداد نمایند ولی خانواده های کشور عزیزمان ایران و علی الخصوص استان گلستان آگاه بوده و با ارسال درخواستهای خود مبنی بر اینکه اعتصاب غذا یک عمل غیر انسانی بوده که بر روی فرزندان خانواده ها از سوی سران جنایتکار مسعود و مریم رجوی خائن تحمیل شده آنرا به شدت محکوم کردند.
خانواده های استان گلستان از مجامع بین المللی و نهادهای صلیب سرخ جهانی خواستند تا عوامل این طرح کثیف و ضد بشری را که همانا مسعود رجوی و مریم رجوی خونخوار بودند دستگیر نموده و به دادگاههای صالحه سپرده و آنها را به عنوان جنایتکاران جنگی معرفی نموده و مجازات نمایند.
خانواده هایی که مطالب فوق را به دفتر انجمن نجات ارسال نمودند عبارتند از: خانواده قوانلو – صادقلو – ریگی – رزرخ – قزلسفلو – آتابای – مسعودی – ورشی – حاجیلی دوجی – واحدی – رئوفیان – علی میرزائی – زیارتی – اسماعیل پور – ترابی – گلعلیپور – سراج – زاهد – مردانی – عرب – محمدی – کربلائی – رحیم اربابی – دولتی – راموز- قزل قارش – خرمالی – عاقلی – سرایی – سعیدفر – سقائی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا