دیدار انجمن نجات خوزستان با برخی از خانواده های ماه شهر وسربندر

روز چهار شنبه وپنج شنبه 25و26 شهریور ماه هیئتی از اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان متشکل از (آقایان حمید دهدار حسنی-علی اکرامی- یبر قنواتی وسید)در یک دیدار صمیمی با خانواده های ربیعی،رضایی نژاد،عتیقی، نوروزی وفلاحی در شهرهای ماه شهر وسربندر شرکت کردند.

روز چهار شنبه وپنج شنبه 25و26 شهریور ماه هیئتی از اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان متشکل از (آقایان حمید دهدار حسنی-علی اکرامی- یبر قنواتی وسید)در یک دیدار صمیمی با خانواده های ربیعی،رضایی نژاد،عتیقی، نوروزی وفلاحی در شهرهای ماه شهر وسربندر شرکت کردند.

در این دیدار که با خانواده قدیمی ترین اعضای سازمان که فرزندان آنها در حال حاضر تحت اسارت فرقه رجوی بسر می برند صورت گرفت، ابتدا خبر بازگشایی دفتر انجمن نجات خوزستان شاخه ماه شهر به خانواده ها داده شد و بدنبال آن گزارش مختصری از فعالیت های انجمن و اقدامات انجام شده در راستای آزادی اسیران در بند فرقه رجوی به استحضار خانواده ها رسید.
در ادامه ماهیت دوگانه سازمان وسیاست های سرکوب گرایانه رهبری سازمان و در بند کشیدن اعضای سازمان تشریح گردید که در پاسخ آقای عتیقی ضمن تشکر از روشنفکری اعضای انجمن تاکید کردند که دیگر عصر و دوران فرقه رجوی بسر آمده وافکار وشیوه های آنها بخصوص در میان نسل جدید جایی ندارد ودر قیاس، عملکردهای فرقه رجوی را با گروه حسن صباح تشبیه کرد.
خانواده ربیعی نیز ضمن محکوم کردن اصرار فرقه به ماندن در عراق که به اسارت بیشترفرزندان آنها می انجامد رهبری سازمان را مورد خطاب قرار داد که چرا خودشان از عراق گریخته وآنها را مورد لعن ونفرین قرار داد.
در جریان همین دیدار با توجه به سوال خانواده ها در خصوص در گیریهای اخیر اشرف توضیحات کامل حول اقدامات تحریک آمیز رهبری سازمان که نقش اصلی و اساسی را در دامن زدن به درگیری داشت، داده شد.
در خاتمه خانواده روی نقش انجمن به عنوان تنها امید برای آزادی فرزندانشان تاکید کردند.این دیدارها که تا پاسی از شب ادامه داشت در میان استقبال و بدرقه گرم خانواده ها وبه امید بازگشت هرچه زودتر فرزندان در بندشان خاتمه یافت.
در جریان این دیدارها خانواده ها پیام های تصویری برای فرزندانشان ارسال کردند وبا اعضای انجمن نجات عکس دست جمعی گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا