سران مجاهدین مانع از بازگشت افراد به ایران می‌شوند

معاون ارشد وزارت کشور عراق گفت: بسیاری از افراد دربند در اردوگاه اشرف خواهان بازگشت به ایران هستند و به تازگی نیز 70 نفر از آنها تمایل خود برای برگشتن به ایران را اعلام کردند اما سران این گروه مانع از بازگشت آنها به ایران می شوند. معاون ارشد وزارت کشور عراق گفت: بسیاری از افراد دربند در اردوگاه اشرف خواهان بازگشت به ایران هستند و به تازگی نیز 70 نفر از آنها تمایل خود برای برگشتن به ایران را اعلام کردند اما سران این گروه مانع از بازگشت آنها به ایران می شوند.هادی عدنان الاسدی در گفتگو با روزنامه دولتی الصباح ابراز داشت: حضور مجاهدین در عراق غیرقانونی است زیرا آنها سازمانی با ماهیت تروریستی و دارای پیشینه مسلح تروریستی هستند.
وی با اعلام اینکه ماهیت مجاهدین و گروه‌هایی نظیر حزب کارگران کردستان ترکیه یکسان می‌باشد، افزود: مسئولیت پادگان اشرف بنابر پیمان نامه امنیتی با واشنگتن در اختیار دولت عراق قرار گرفته و به پادگان «عراق نو» تغییر نام یافته است.
وی گفت: تا زمانی که این سازمان دارای ماهیت تروریستی باشد حق پناهندگی در عراق را ندارد ضمن اینکه سرکردگان این سازمان با درخواست پناهندگی در عراق و دیگر کشورها و نیز خلع سلاح مخالفت کرده اند.
معاون ارشد وزارت کشور عراق در پایان گفت: حضور این سازمان در عراق غیرقانونی و ناقض قوانین بین المللی است.

خروج از نسخه موبایل