تهدید به خودزنی وخودکشی تشکیلاتی ازجانب فرقه رجوی

بنابراخبارمنتشره از لابلای تبلیغات گروه تروریستی رجوی دولت عراق مصصم است تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس درژانویه 2010 افراد مستقردراردوگاه اشرف را به دوپادگان نظامی دراستان نیسان و شهرسامرامنتقل نماید سران گروه تروریستی رجوی اما همچنان دربرابر این تصمیم دولت عراق ایستادگی نموده و ضمن تلاش برای ذخیره سازی بیش از اندازه سوخت وموادغذایی ودارو خود رابرای یک رویارویی خونین دیگر آماده می نمایند. آخویدال عضو اسپانیائی این گروه تروریستی درنامه ای که برای آقای نوری المالکی فرستاده است ضمن مخالفت بااین تصمیم دولت عراق بگونه ای سریح وروشن تهدید نموده است که درصورت اجرای چنین تصمیمی از جانب دولت عراق افراد مستقردراین پایگاه تروریستی دست به عملیلت خودکشی وخود زنی بیشتری خواهند زد. " ما همچنین نسبت به جابجایی ساکنان اشرف که بدون شک ده هابرابر 28 و29 ژوئیه کشته وزخمی وخسارت برجای خواهد گذاشت به شما هشدار می دهیم " چنین تهدید و اعلام نبردی از جانب سران گروه تروریستی که درنوشته این عضو اسپانیایی فرقه خود رانشان داده است گویای این واقعیت می باشد که مسئولین این گروه تروریستی ده ها نفراز اسیران را برای خود زنی وخود کشی تشکیلاتی همانند رخدادهای 28 و29 ژوئیه جهت تحت جلوگیری از این اقدام قانونی دولت عراق آماد کرده اند. گرچه چنین تهدیدی می تواند بیشترجنبه تبلیغاتی داشته باشد ولیکن نباید از یاد برد که باتوجه به بافت فرقه ای تشکیلاتی این گروه تروریستی امکان دارد ده ها نفراز این درماندگان اسیر وبی آینده واقعا موظف به خودزنی وخودکشی شده باشند که درچنین صورتی بایستی دولت عراق نهایت سعی وکوشش خود رابنماید که این جابجایی با کمترین هزینه ممکن انسانی انجام گیرد _ البته گرچه اکنون با توجه به اشاره دبیرکل سازمان ملل دربخشی از گزارش سالیانه خود درمورد عراق مبنی برشروع ایجاد زمینه های درگیری وخشونت از جانب سران این گروه دروقایع 28 و29 ژوئیه نقش مخرب این تشکیلات دراین رخداد برجسته گردیده است ولی ازآنجا که این گروه ظرفیت پای بندی به قوانین ومقررات جامعه متمدن را ندارد لذا تکرار عملیات خود زنی وخود کشی تشکیلاتی چندان هم دور از انتظار نخواهد بود. برای آزادی این اسیران به گروگان گرفته شده توسط گشتاپوی فرقه رجوی چه باید کرد؟ به نظر می رسد اولین و مهم ترین راه حل برای این موضوع دستگیری سرکرده فراری این گروه تروریستی باشد _ مسعود رجوی بنابرشواهد وقراین بسیار هم اکنون درمحیطی حفاظت شده درشهر امان پایتخت اردن تحت نظر دولت آنکشور قراردارد _ دولت امریکا نیز بدون تردید از محل اختفای او اطلاعات کافی دارد زیرا فرار واسکان این سرکرده تروریستی بدون کمک نیروهای ائتلاف غیرممکن بوده است زیرا تا زمان تسلیم وتحویل سلاح های این گروه این سرکرده تروریست درعراق بسر می برده وپس از آن مخفی گردیده است. بنابراین دولت عراق جهت حل مسالمت آمیز این مشکل دردرجه نخست بایستی امریکا را تحت فشارقراردهد تا این تروریست خطرناک فراری طبق قوانین تبادل تروریست ها وخلافکاران ازجانب دولت اردن به دولت عراق تحویل گردد. دستگیری و تحت پیگرد قراردادن مسعود رجوی می تواند بهترین و کوتاه ترین وجامع ترین راه برای حل معضل جمع نمودن پایگاه تروریستی این گروه درعراق محسوب گردد. راه حل دوم _ دستگیری سران گروه رجوی مستقر درپایگاه اشرف می باشد _ تحت محاکمه قراردادن تروریست هایی همچون عباس داوری _ مژگان پارسایی _ مهدی عقبایی و… راه را به مخفی گاه سرکرده این گروه خواهد گشود دولت عراق بایستی سعی نماید بگونه ای ریشه ای وخردمندانه بااین مسئله برخورد نماید و استفاده ازنیروی نظامی جهت تسخیرکامل این اسارتگاه تروریستی وفروپاشی این اسارتگاه می باید بعنوان آخرین وتنها راه حل بجا مانده محسوب گردد _ زیرا جان وامنیت این اسیران برای سران فراری کوچکترین ارزشی ندارد واین جنایتکاران حاظرهستند پیش برد افکار پریشان واندیشه های مالیخولیایی خود حتی همه این درماندگان رابه قربانگاه بفرستند بهرروی بنابرآنچه از محتوای نامه نگاری های ملتسمانه وگریه وزاری هاوروضه خوانی های رذیلانه مریم قاجار می توان استنباط نمود اینست که متاسفانه گفتگوهای دوماهه اخیر دولت ومقام های عراقی تحت نظر مسئولین سازمانهای مدافعان حقوق بشر ودیگر ناظران بین المللی با سران این گروه تروریستی جهت حل مسالمت آمیز این مشکل تروریستی دراثر مقاومت های غیرحقوقی وغیرقانونی سران ترور به نتیجه نرسیده است ودرچنین صورتی بی تردید باید دریک ماه پیش رو منتظر اقدامات نظامی دولت عراق دراین راستا باشیم آنچه باید بگونه ای مدام تکرار وبازگو نمائیم اینست که مسئولیت جان اسیران مستقر درقرارگاه اشرف چه آنها که درعملیات خودزنی وخودکشی 28 و29 ژوئیه کشته شده اند وچه آنها درنوبت مرگ قرار گرفته اند وچه آنهایی که تحت القائات فرقه ای همچنان اسیر وگرفتار هستند بگونه ای مستقیم بعهده سران این گروه تروریستی از جمله مسعود رجوی مخفی شده دراردن ومریم قاجار می باشد _ خانواده اسیران بهتراست درهر شکوائیه ای به سازمان های بین المللی از نقش این دوتروریست در فریب و قربانی کردن فرزندانشان مشخصا نام ببرند _ تا زمینه های دستگیری وتحت تعقیب بین المللی قراردادن این دو تروریست خطرناک برجسته ترگردد.. به امید هرچه زودترآزاد شدن اسیران از چنگال خون آلود گشتاپوی فرقه رجوی..

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا