نگاهی به اعترافات آخرین عضو گریخته فرقه رجوی – علیرضا فتاحیان

فرار علیرضا فتاحیان و اعترافات این آخرین عضو گریخته از مناسبات سرکوبگرایانه فرقه تروریستی رجوی درعراق وافشای آمادگی گروه تروریستی برای مقابله با تصمیم دولت عراق ضربه ای سنگین وگیج کننده براین پیکر پوشیده ودرحال تلاشی وارد نمود. دستگاه های دروغزن این گروه خائن بقدری از این ضربه کاری دچار شوک و سرگیجگی گردیده که دریک اعلامیه بلند بالا وسراسر دروغ چنین اقدام شجاعانه را طبق معمول دجال گریهای همیشگی اش درمورد ربط دادن گو… به شقیقه درارتباط باسفر متکی به عراق توصیف نموده وبا گریه وزاری وآه وفغان ها وروضه خوانی های فروان سعی می کند به نوعی بر افشاگریهای این فرد صحه بگذارد. البته هدف از افشای این آخرین اطلاعات درمورد قرارگاه ازجانب رسانه های این گروه را باید نوعی تهدید دولت عراق از جانب سران این گروه به شمار آورد _ چنین اطلاعات مهمی ازجانب این فرد گریخته باید مورد توجه دولت عراق قرارگیرد تا در راه چگونگی جمع نمودن این قرارگاه به بهترین وجه ممکن راه هرگونه سو استفاده ازاین افراد اسیر را بگونه ای هشیارانه مسدود نماید. یکی از نکات انحرافی که گروه تروریستی دراین ادعا نامه سعی بر انتشار آن دارد وجود سرکرده گروه تروریستی دراسارتگاه اشرف می باشد واین درحالی است که بنا برشواهد و دلایل مستندی که دراختیار دولت عراق قرارگرفته _ مسعود رجوی جنایتکار ازسال 2003 _ بعد از فرار از عراق با حمایت نیروهای امریکایی درپایگاهی نظامی نزدیکی امان درکشور اردن محفی شده است و تحت نظر نیروهای امنیتی دولت آنکشور قراردارد. اعترافات آقای علیرضا فتاحیان نشان می دهد که افراد هنوز بجامانده دراین قرارگاه علیرغم هشدارهای دولت عراق افرادی هستند که به شدت تحت القائات تصمیمات سرکرده فراری این فرقه قراردارند وسران گروه برآنند که دست کم تعدادی از این افراد را به عنوان قربانی به خودزنی _ خودسوزی به کام مرگ بفرستند. نکات برجسته ازاطلاعات آقای علیرضا فتاحیان را می توان چنین دسته بندی نمود. یکم _ حفاظت شبانه روزی از مراکز حساس مراکز حساس اسارتگاه عبارتند از _ مرکز فرماندهی و استقرار سران این گروه _مرکزمخابرات واطلاعات _ مرکز رایوتلویزیونی _ مرکز اطلاعات و پرسنلی _ انبارها و زاغه ها دوم _ آمادگی وتعلیمات برای رودررویی. گروه رجوی خود را برای درگیری خونین دیگری آماده می نماید _ تعلیمات شبانه روزی (شش روز درهفته) برای درگیری های شخصی با سلاح های سردی چون چاقو _ قمه _ چماق _ تیروکمان _ کوکتل مولوتف ومواد سمی و بیهوش کننده از این جمله می باشند. سوم _ ایجاد تونل ها و زاغه های انفجاری برای به آتش کشاندن کل اسارتگاه جهت ایجاد نقطه کور دربرابر نیروهای عراقی بعنوان آخرین اقدام قبل از تسلیم.. چهارم _ آمادگی برای خودکشی ودیگرکشی های تشکیلاتی جهت ایجاد فاجعه انسانی سران گروه تروریستی رجوی که جابجایی اسارتگاه اشرف ودرنهایت نابودی تشکیلات تروریستی خود را درتیررس می بینند سعی می کنند درایتدا با خودکشی های انتحاری داوطلبانه ودرتداوم با کشتن یکدیگر صحنه را خونین نموده تا شاید بتوانند جلوی این اقدام دولت عراق رامسدود نمایند. بهرصورت چنانچه پیش بینی می شد و اطلاعات آقای علیرضا فتاحیان نشان می دهد سران درمانده وشکست خورده گروه رجوی سعی می کنند تا با استفاده از انواع واقسام اعمال واقدامات خشونت بار دست کم گروهی از این اسیران راجهت جلوگیری از فروپاشی کامل این گروه قربانی نمایند. ولی چه باید کرد تا از این تصمیمات جنون آمیز سران گروه رجوی درآخرین لحظات نابودی جلوگیری نمود؟ از آنجایی که موجودیت این اسارتگاه تروریستی تا این تاریخ بدون کمک و مماشات نیروهای امریکایی میسر نمی گشت لذا نیروهای امریکایی موظف هستند تا دولت عراق را یاری نمایند تا جمع نمودن این پایگاه تروریستی با کم ترین هزینه های انسانی انجام پذیرد _ اشغال اسارتگاه اشرف برای نیروهای امریکایی که موفق شدند کشور عراق را علیرغم وجود ارتش و نیروهای قابل توجه امنیتی به سادگی اشغال نمایند کاربسیار ساده ای خواهد بود. نتیجه _ اسارتگاه تروریستی رجوی درعراق تعین تکلیف گردیده و لذا این گونه اقدامات ابلهانه وجنون آمیز نمی تواند مانع تحقق حاکمیت دولت عراق براین اردوگاه خود محور وخودمختار تروریستی گردد و این اسارتگاه جمع خواهد شد _ بنابراین بار دیگر باید به سران گروه تروریستی یاد آوری کرد وهشدار داد که مسئولیت مستقیم هرگونه آسیب رسانی به جان اسیران اشرف متوجه سران فراری وتحت تعقیب این گروه قراردارد _ لذا بنده بعنوان یک فعال حقوق بشروزنان یک باردیگر از سران خائن وفراری این گروه درخواست می کنم _ بیش از این برپرونده سنگین وننگین خود نیافزائید و اگرذره کوچکی وجدان دارید بیائید این اسیران نگون بخت و ناامید وهستی باخته را آزاد کنید تا بتوانند دریک تصمیم گیری شخصی وآزادانه نسبت به آینده ونوع زندگی خود تصمیم بگیرند گرچه چنین اقدامی کوچکترین خللی درمورد آینده شما که همانا تحت تعقیب قرارگرفتن وپاسخگو بودن برای بیش از دودده جنایت وخیانت شما ایجاد نخواهد کرد ولی این دست کم نتیجه رادارد که خانواده این اسیران که دهه هاست موفق به دیدار عزیزان دربند خود نگردیده اند این فرصت را خواهند یافت تا فرزندان خود را درآغوش بگیرند. سحرنزدیک ونزدیک ترشده است…

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا