خانم مریم قجر عضدانلو کدام رنگت رو باور کنیم

در مجلسی حرف فرقه رجوی به میان امد و من تا جای که توانستم در باره جنایتهای مریم قجر عضدانلو و مسعود رجوی افشاگری کردم تا خیلی ها را با مدرک قانع کردم بعد از مجلس خانم یکی از پناهنده ها آمد پیشم و خاطراتی که در دام فرقه رجوی در اروپا افتاده بودن را داشت تعریف میکرد و هر فحشی از دهانش در می آمد نثار مریم و مسعود رجوی میکرد میگفت فرقه رجوی ما را در اروپا بدبخت کردن و جواب رد گرفتیم خانم پناهنده میگفت وقتی به اروپا آمدیم به دام فرقه رجوی افتادیم و به ما گفتن بیاید کیس سیاسی بدهید…گفتیم ما سیاسی نیستیم..مسئول فرقه رجوی رضا نامی بود گفت بیاید در تظاهرات علیه رژیم ایران جلوی سفارت ایران که مردم جمع میشوند ارم فرقه رجوی را در دست بگیرید من از شما چند تا عکس میگیرم و به شما میدهم و کیسی را به شما میگویم که هوادارفرقه رجوی در ایران بودید و شناسائی شدید و از ایران فرار کردید خودتان را به اروپا رساندید و در ایران امنیت جانی ندارید؟؟؟ من و شوهرم تازه ازدواج کرده بودیم و درباره سیاست هم چیزی نمیدانستیم حرف مسئول فرقه رجوی را قبول کردیم و تا جا داشت مثل عروسک ما را در اروپا بازی داد و پولهایمان را هم تیغ زد و با کیسی که داد جواب رد گرفتیم و آواره شدیم و فرقه رجوی طلبکار ممن و شوهرم هم شده بود پناه بردیم به کلیسا و پدر کلیسا کمکمان کرد و به ما پناه داد وکمکهای دیگر…………. مسئول فرقه رجوی آمد دنبالمان و گفت بیاید تظاهرات در کشور دیگری است ما شما را قاچاقی میبریم به آن کشور شوهرم گفت به مسئول فرقه رجوی رضا که ما مسیحی شدیم مسئول فرقه رجوی رضا که این حرف را شنید شدیدن به هم ریخت و با عصبانیت به شوهرم گفت یا مسحیت را انتخاب بکن یا فرقه رجوی را اگر مسیحی شدی جای در فرقه رجوی نداری حتی جارو کردن دفاتر فرقه رجوی در اروپا را به شما نمیدهندخانم مریم رجوی و برادر مسعود رجوی شما را نمیبخشند که دینتان را عوض کردید من و شوهرم مسیحیت را انتخاب کردیم و برای همیشه از دست نیرنگهای و فریبهای فرقه رجوی راحت شدیم و در این مدت ضربه سنگینی از فرقه رجوی خوردیم ودر این مدت فرقه رجوی به بچه های کوچکمان هم رحم نکردن و از بچه یمان هم در تبلیغاتها سو استفاده کردن این یک رنگ خانم مریم قجر عضدانلو است که از پناهنده ها سو استفاده میکند میکند و به خاک سیاه مینشاند از طرف دیگر مسئول بالای فرقه رجوی خانمی که اسمش و عکسش را بعد در وبلاگم میزن این خانم مسئول بالای فرقه رجوی در اروپای در کیلیسا غسل میدهندش و مسیحی میشود و تغیر دین میدهد این خانم هم با رضا مسئول فرقه رجوی کار میکند که پناهنده ها را بدبخت میکنند و سو استفاده میکنند از شرایط سخت پناهنده ها وقتی داشتم تعریف خانم پناهنده را گوش میکردم یاد حرف مهدی براعی و اسدالله مثنی افتادم. وقتی از مهدی برای و اسدالله مثنی پرسیدم مریم قجر عضدانلو قرار بود دوشا دوش یارانش در صحنه جنگ باشد چرا فرار کرد به فرانسه جواب دادن این دستور بود برای مریم و مسئولین بالای فرقه که مسعود صادر کرده بود گفتم چرا این دستورها را به ردهای پایین مسعود رجوی صادر نمیکند بعد جوابی نداشتن یدهند مهدی و اسدالله… حال مسیحی شدن برای مسئولین بالای فرقه رجوی در اروپا هم دستوری که مریم قجر عضدانلو صادر کرده در همین راستا خانم مریم قجر عضدانلو در طول چند سال گذشته به ویژه بعد از سرنگونی صدام در گیجی استراتژی خود تاکنون موضع های ضد و نقیض زیادی اتخاذ نموده است در پایان از همه روشنفکران و دلسوزان در جامعه و جداشدگان ازفرقه رجوی مصرانه خواهشمندم که برای نجات بشریت و انسانیت صدای این عمل فجیع و ضد انسانی رابه گوش جهانیان و جوامع بین المللی دفاع از حقوق بشر برسانند و با هم فکری وهمیاری از وقوع جنایتهای فرقه رجوی و سو استفاده از پناهندگان بی گناه را جلوگیری کنید بر خلاف مسعود رجوی خائن و مریم قجر عضدانلو خائن که نه تنها از وقوع آنها دردمند نمی شود بلکه ناجوانمردانه زمینه را برای بوجود آمدن صحنه های بعدی آن فراهم میکند و زیرکانه پناهنده های بی گناه و ساده را به سمت آن سوق میدهد وبرای بهره برداری حقیر و ناچیز سیاسی از آن اینچنین بیرحمانه فرزندان ایران زمین را به کام مرگ و بدبختی میفرستند در اروپا

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا