سران گروه تروریستی رجوی درمحاصره قانون

بنا براخبار مندرج درسایت ایران اینترلینک سیستم قضایی دولت عراق دریک تصمیم هشیارانه تحت تعقیب وپیگردقانونی قراردادن سران این گروه مزدورصدام را دردستور کاری خود قرار داده است. چنین تصمیم به موقع وبجایی البته همزمان با تحت پیگرد بین المللی قراردادن سران فراری این گروه درفرانسه واردن نیز کامل تر گردیده است و لذا باید درآینده نزدیک شاهد دستگیری سران این گروه درعراق و همچنین توسط پلیس بین المللی نیز باشیم و این دقیقا همان روند صحیحی است که درنهایت منجر به آزادی اسیران گروگان این فرقه درعراق و فرانسه واردن خواهد گردید وچنین اقدامات سازنده ای منجر به فروپاشی ونابودی یکی از خطرناک ترین گروه های تروریستی _ مذهبی درجهان می گردد _ این خبرخوش بر خانواده قربانیان ترور افراد گریخته واسیران این گروه تروریستی تهنیت باد. راقم این سطور حدود یک سال پیش نوشتم که دستگاه های قضایی عراق بهترین مکان جهت رسیدگی به پرونده سنگین این گروه تروریستی می باشد _ زیرا ضمن اینکه فرمان نیمی از عملیات تروریستی و نظامی این گروه از عراق صادر شده همچنین دستور کشتار اکراد و شیعیان معترض عراقی توسط این گروه از همین پایگاه های تروریستی درعراق به انجام رسیده است _ بنابراین دادگاه های عراقی بهترین ومناسب ترین جایگاه های قانونی جهت رسیدگی به بیش از دودهه قتل وجنایت وسرکوب و حملات نظامی _ تروریستی این مزدوران صدام می باشد پرونده اتهامات سران این گروه مذهبی _ تروریستی درعراق بسیار سنگین است و درشش سال اخیر دستگاه قضایی عراق نسبت به جمع آوری مدارک ومستندات لازم وکافی برای به دادگاه کشاندن سران این گروه درعراق کوشش بسیار نموده است چنین مدارک مستندی از شکایات افراد جداشده _ خانواده قربانیان ترور درایران و دادخواهی قربانیان عراقی حملات نظامی این گروه درمقام بخشی از ارتش صدام _ تا مدارک ومستندات همکاری این گروه با عوامل حزب منحله بعث و سازمان القائده وهمچنین مدارک ومستنداتی که نشان می دهد این گروه علیرغم خلع سلاح همچنان به پنهان کردن اسلحه و وابزارهای نظامی ادامه می داده است ودرکنار این همه شکایات روستائیان دیاله مبنی برغصب زمین های کشاورزی آنها جهت ساخت وساز وتوسعه اردوگاه تروریستی عراق جدید (اشرف) راغدربر می گیرد گرچه این مدارک ومستندات برای تحت تعقیب قراردادن سران این گروه درعراق و خارج از آن کافی بنظر می رسد ولیکن برای هرچه سنگین تر نمودن پرونده خلاف کاری های این گروه بهتراست تمامی افراد سابق وهم چنین خانواده اسیران این گروه دراولین فرصت ممکن نسبت به ارائه شکایات خود درمحاکم قضایی عراق اقدام نمایند تصمیم اخیر دولت عراق مبنی بر تحت پیگرد قراردادن سران این گروه از آنجهت حائز اهمیت است که دست سرکردگان این گروه برای دستور خودزنی ها وخودکشی های تشکیلاتی را می بندد و نقشه های ضدانسانی سران این گروه برای قربانی نمودن اسیران مستقر دراین قرارگاه را نقش برآب می کند. اجرای قوانین از مجاری حقوقی توسط دستگاه قضایی عراق هم چنین این نتیجه را دارد که دولت عراق موفق خواهد شد نسبت به قولی که داده است تا درچهارچوب قوانین خود وهمچنین عهدنامه های انسان دوستانه بین المللی عمل نماید _ وطبعا چنین رونددرستی راه تبلیغات دروغین ومظلوم نمایی های شیادانه سران این گروه را نیز خواهد بست _ سران این گروه البته چنین سرانجامی را نیز برای خود پیش بینی می کرده اند _ استخدام وبکارگیری ده ها وکیل عراقی و غیر عراقی طی دوسال اخیر طبعا برای چنین روز هایی حسابرسی قانونی بوده است. دستگیری وتحت پیگردقرارگرفتن ودادگاهی شدن فرماندهان ترور درعراق کافی است تاراه رابرای دستگیری دیگرسران فراری درفرانسه واردن فراهم آورد _ ودرنتیجه حاصل چنین تصمیم بجایی آزادی هزاران اسیری است که بیش از دودهه دریک قلعه متروک وخودمختاراشرف اسیر تشکیلات فرقه ای این گروه تروریستی بوده اند هیچ جنایتکاری تاهمیشه نمی تواند درمخفی گاه خود مخفی گردیده واز چنگ قانون وحسابرسی بگریزد وچنین حقیقتی را سرکرده فراری این گروه که بسیار خرفت وکودن و ناقص العقل است البته نمی فهمد_ ولی چنین اتقاقی درآینده نه چندان دور جنبه عملی بخود می گیرد و تردیدی نیست که آن پنجاه واندی تروریست فراری ودردسترس به محاق قانون خواهند افتاد _ وطبعا چنین رخداد بایسته ای بهانه خرسندی همه اعضا خانواده قربانیان ترور طی 22 سال اخیر وهمچنین خوشحالی خانواده های اسیران هستی باخته این گروه مذهبی _ تروریستی خواهد گردید نتیجه
سرانجام زمان باز شدن درب قلعه اشرف ورهایی اسیران نزدیک ونزدیک ترشده است _ آنجه سران این گروه تروریستی مزدور را به سراسیمگی ودرماندگی ووحشت کشانده است _ جمع شدن این پایگاه بی ارزش و خارج ازرده نیست _ بلکه این آنها از افشای رازهای همچنان ناگفته مانده از مناسبات سرکوبگرایانه و همچنین ازبه بیرون پرده افتادن خاطرات چند هزار اسیر ذهنی _ فیزیکی _ احساسی می ترسند _ وچنین خواهد شد. هم اکنون بنابرشواهد مستند سران گروه خائن وتروریستی رجوی درمحاصره قانون قرار گرقته اند _ بنابراین وظیفه همه کسانی که بنوعی قربانی این گروه مزدور بوده اند وهم چنین خانواده قربانیان ترور درایران حکم می کند به عراق سفر کرده و با ارائه دادخواست درمحاکم قضایی آن کشور هرچه بیشتر برقطر پرونده سنگین این گروه تروریستی مزدور بجا مانده از دوران صدام بکوشند. سحر آزادی اسیران و فروپاشی این گروه خائن ومنعفن ومزدورتروریستی نزدیک است_ برتلاش های خود بیافزائیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا