گرد و خاک رجوی در 22 بهمن

واقعا بايستی به آقای رجوی گفت زکی! گرد و خاک تبلیغات رجوی و شیپورچی هایش برای 22 بهمن هر شنونده و بیننده ای را به توهم پیروزی ایدئولوژی قرون وسطایی رجوی می انداخت. آخر یکی نیست به این ابله بگوید تا کی می خواهد غرق رويابافی هايش باشد؟ اگر فرض محال مردم ايران، جمهوری اسلامی را نخواهند مطمئن باش شما را هم نمی خواهند.در روز 22 بهمن همه ما به عینه دیدیم که چطور مردم به خیابان ها ریختند و به رجوی و اربابانش یک نه بزرگ گفتند.این داستان برای همه از کوچک و بزرگ،خبرنگار و رسانه و… چشم گير بود ولی چه کنیم که رجوی ها چشمی ندارند که ببینید و فقط با پيامهای آب دوغ خياری و وعده های دروغین به اشرفی ها ديکته میکنند که آری استارت سرنگونی زده شده است! آن بندگان خدا و از دنيا و همه جا بی خبرنمی دانند که مردم ايران برای رجوی و آن مهر بی تابانش با آن سابقه مبارزاتی نادرخشانی که دارد!! تره هم خورد نمی کنند. مهرتابانی که تنها سعی دارد با چاپلوسی هایش برای سران غرب، معشوقه اش را از باتلاق رسوایی و بی آبرویی و بی کسی در بی آورد.
آقای رجوی اين هم از 22 بهمن که اين همه گرد و خاک کردی چه اتفاقی افتاد؟
چند روز پيش سايت منفور شما را باز کردم . پيام شما بر روی سايت دانشگاه ملک سعود پادشاه عربستان درج شده بود .همین روزهاست که در سایت رضا پهلوی هم درج شود راستی رضا پهلوی را که خوب می شناسی نه؟ بعد از سرنگونی پدر خوانده ات صدام برای خودت هیچ مرزی نگه نداشتی!
قسمتی از پیامت به بچه های اشرف نشان در ایران بود! آقای رجوی انگار با طولانی شدن زمان مبارزه یک تخته ات هم کم شده؟ آخر مرد ناحسابی بچه اشرف نشان در ایران کجا بود؟اصلا فکر میکنی چند درصد از جوانان ایرانی تا بحال اسم این اشرف پرآوازه شما به گوششان خورده است؟ البته ما به این قمپز درکردن های شما عادت داریم!
در قسمت دیگری از پیام گفته بود:" به شرط اينکه اصالت را به جمع بدهيد جمع توان کوه را دارد و فرد را حفظ می کند" . کلی سر این حرفت خندیدم! ای شير خفته بی دُم! فکر کردی ايرن اشرف است که در سالن اجتماعات روی سن چوب سيگار و عصای اشاره بدست قدم بزنی و بر سر ما عربده بکشی؟
رجوی! چرا از پيامها و شعارهای پوشالی دست بر نمی داری؟ آن نسل جوانی که بخواهد اراجيف شما را گوش دهد واقعا عقب مانده است . فقط ما می فهميم که در پيامهای پوشالی شما و مريم چه چيزی خوابيده است . در هر پيامی رجوی مهر تابان را مثل دُم خروس علم می کند . و از طرفی مهر تابان ضامن پيروزی هم هست . ( باش تا صبح دولتت بدمد ) آقای رجوی منتظر پيامهای آب دوغ خياری شما در سال 89 هستيم .

فواد بصری

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.