مجاهدین خلق ؛ ایدئولوژی علیه ایدئولوژی – قسمت اول

ایدئولوژی به معنای مجموعه عقاید و اهدافی است که به مقاصد، انتظارات و فعالیت های فرد یا گروهی جهت می دهد. بسیاری از احزاب سیاسی، حرکات سیاسی و تصمیمات خود را بر مبنای یک ایدئولوژی بنا می نهند. در مطالعات جامعه شناسی، یک ایدئولوژی سیاسی آرمان ها، اصول، مکاتب، اسطوره ها و نمادهای یک جنبش، طبقه یا گروه خاصی را شامل می شود که چگونگی و باید و نباید عملکرد جامعه را معین می کند و یک سری قوانین فرهنگی و سیاسی خاص را ارائه می دهد.
دو نوع ایدئولوژی وجود دارند: باز و بسته. هنگامی که یک حزب سیاسی در ساز و کار خود تغییر را می پذیرد، تفسیر می کند و در صورت امکان تطبیق می دهد، ایدئولوژی آن باز خوانده می شود. ایدئولوژی بسته، نماد گروهی است که هیچ تغییری را نمی پذیرد. اکثریت ایدئولوژی ها در طول تاریخ از نوع دوم بوده اند که در نتیجه خطرناک و مضر هستند. برای نمونه دوران استالین نماینده جنایاتی است که تحت عنوان ایدئولوژی بسته به وقوع پیوستند. سازمان مجاهدین خلق، نیز که مفتخر به ایدئولوژی خود هستند و همواره وفادار به انقلاب های ایدئولوژیک خود، جدیدترین نسخه یک ایدئولوژی بسته و جنایتکار است که مخالفان خود را قربانیانی می بیند که لاجرم باید از صحنه روزگار محو شوند. آن ها هرگز به مخالفان خود به عنوان کسانی که می شود آن ها را تحمل کرد و با بردباری با آن ها به مدارا پرداخت، نگاه نکرده اند. چنین ساز و کار ایدئولوژیکی تنها فهرستی سیاه از فعالیت های خشونت آمیز در سابقه خود بایگانی می کند.
اعتقاد متعصبانه و فورمالیستی به ایدئولوژی سازمان، اعضا و رهبران را به یک سیستم پیچیده طبقه بندی شده رسانده است که در آن هیچ انسانی مجاز به ساختن دنیای خود با استفاده از ذهن پویا و تحلیل گر خود نیست.
سازمان مجاهدین خلق باید در عوض مقدس نمایاندن مسعود و مریم رجوی و ماندن در فرم های ثابت خود، به ارزش های مشترک میان انسان ها مانند آزادی، عدالت، شرافت، صداقت، دوستی و عشق… احترام بگذارد و این ها همان چیزهایی هستند که یک ایدئولوژی را جهانــی می کنند.
مادامی که مجاهدین دنیا را از پس عینک خود با شکل بندی ها و فرمول بندی های خاص خود می بینند، هرگز قادر نخواهند بود که واقعیت امور را در زوایای مختلف ببینند و بررسی کنند. این نقطه ضعف آن ها را به سمت دگماتیسم می برد. در حال حاضر قدرت مطلق رجوی حاصل همین نگاه در سازمان است.
حق قدرت مطلق قائل شدن برای خود، رجوی ها را برآن داشته است تا به خود حقانیتی غیر دمکراتیک بدهند. آن ها خود را برتر از دیگران می بینند. پس این حق را برای خود قائل هستند که برای تعیین سرنوشت دیگران تصمیم بگیرند. استبدادی که بر پیروان خود تحمیــل می کنند، ایدئولوژی سازمان را به سوی توتالیتاریسم می برد. نتیجه آن که ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق مستعد انواع آفات و آسیب هاست.
مزدا پارسی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا