بعد از”ریگی” نوبت چه کسی است

خبر دستگیری تروریست معروف "عبدالمالک ریگی" و انتقال آن به ایران، برای کسانی که اعمال و افکار خود را در قیاس با آن وزن می کردند شوک آور بود! همان ها که زمانی عمل تروریستی یازدهم سپتامبر را در "جیب" گذاشته و* "زادگان مریم رهایی" را از مریدان "بن لادن" قدرت مند تر و توفنده تر می نامیدند، بالاخره دست رو کردند! "مجاهدین" با وحشت از این رویداد تاریخی یک بار دیگر ماهیت درونی خود را به نمایش گذاشتند.اما چون در افتادن علنی با چنین خبری می تواند منشاء بدبختی دیگری برای آنان باشد به شاخ و برگ ها آویخته و با زبان "آئین نامه ای" برای دستگیری یک تروریست داد و هوار راه انداختند؛ "مجاهدین" با وحشت از این رویداد تاریخی یک بار دیگر ماهیت درونی خود را به نمایش گذاشتند.اما چون در افتادن علنی با چنین خبری می تواند منشاء بدبختی دیگری برای آنان باشد به شاخ و برگ ها آویخته و با زبان "آئین نامه ای" برای دستگیری یک تروریست داد و هوار راه انداختند؛سایت مجاهدین:
"رژیم آخوندى امروز با تمام رسانهها و سایتها و ارگانهاى تابعه در تبلیغات مسخرهیى که از منتهى ضعف و نیاز ولىفقیه ارتجاع به قدرت نمایى و اعلام پیروزیهاى دروغین در اثناى قیام مردم ایران حکایت مىکند با آب و تاب بسیار از دستگیرى عبدالمالک ریگى رهبر گروه جنبش مقاومت مردمى ایران جندالله در یک عملیات فوقالعاده وزارت اطلاعات آخوندها در خارج از خاک ایران خبر داد. " بغض و کینه مفرط "مجاهدین"،از چنین عملی که تحسین روسای کشور های غربی را در مبارزه با تروریزم بر انگیخت،قابل درک است! و باز قابل درک است که گروه تروریست رجوی، چرا و چگونه " ریگی" را " رهبر گروه جنبش مقاومت مردمی ایران " می نامد؟! جدا از مردم ایران که برای شادی از چنین عملی نقل و نبات پخش کردند، خوشحالی آنانی را که حتی پرچم استعماری براندازی به اهتزاز در آورده بودند نیز قابل تامل است.وجه اشتراک این دو طیف نفی هر گونه عمل تروریستی است. اما مجاهدین که فارغ از هر گونه بازتاب مردمی به سکسکه ترس و وحشت افتاده اند، پنهان نمی کنند که از اعمال برادر ناتنی خود دلخور نبوده و بنام "حقوق بشر" باید از آنان جانبداری کرد. "مقاومت ایران زدوبندها و اقدامات کثیف تروریستى و آدمربایى و استرداد پناهندگان ایرانى در پاکستان را قویاً محکوم مىکند و از مللمتحد و دیگر مراجع ذیربط بینالمللى خواستار مداخله فورى وهشدار به دیکتاتورى آخوندى در مورد هرگونه شکنجه و اعتراف گیریهاى قرون وسطایى و اعمال مجازاتهاى وحشیانه در مورد دستگیرشدگان است. " گروه رجوی به عبارتی با اعلام ترس و وحشت عمیق از دستگیری "ریگی" خود را کاندید "فرصت" بعدی فرض کرده و ضمن ارائه اخبار کذب از زبان "پاکستانی " مجعول آن را "زدوبند"،"آدم ربایی" و استرداد قلمداد میکند تا آخر و عاقبت خود را از همین حالا محکم کاری کند. قافل از آنکه گند ارتباط ایدئولوژیکی- تروریستی جناب ریگی و آقای رجوی پیش از اینها بالا زده و بوی تعفن آن از زبان "ریگی " در تلویزیون آمریکا و تلویزیون وابسته به آقای نوریزاده پخش شده بود.** این موضع گیری بسیار عجولانه رجوی در سایت رسمی مجاهدین، همانا تکرار احمقانه حمایت از تروریزمی است که آن را " جنبش مقاومت مردمی " همطراز و هم شأن ایدئولوژیکی سازمان خود می نامد!بعبارتی رجوی یک بار دیگر نشان داد که برخلاف تمامی ادعاهای کذب حقوق بشری، قاتلین مردم بیگناه ایران را "پناهنده" و خود را در صف و در نوبت بعدی قرار میدهد.چیزی که در آینده باید دید "ریگ"ی های "اورسوراواز" و "اشرف نشین" چگونه از پس آن برخواهند آمد! *جمله رجوی در اولین روز حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر – قرارگاه باقرزاده – نشست جمعی 4000 نفره مجاهدین **عبدالمالک ریگی در مصاحبه با نوریزاده: ما با مجاهدین ارتباط ایمیلی داریم

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا