جنگ بلندگوها و ترس رجوی از ریزش نیرو

گروه تروریستی مجاهدین با صدور اطلاعیه ای از درگیری اعضای این گروه با نیروهای عراقی مسئول حفاظت از اردوگاه این گروه خبر داد. * بنا به اطلاعیه مجاهدین افسر عراقی اعلام می دارد « بنا به دستور دولت عراق در صورتیکه ساکنان اشرف ضمن ۱۰دقیقه بلندگوهای خود را قطع نکنند، نیروهای عراقی وارد می شوند و با قهر و اجبار بنگال ورودی داخل اشرف را تصرف خواهند نمود. اما مجاهدان اشرف، این کار را مشروط به خاموش کردن بلندگوهای مزدوران که مانع خواب و آسایش ساکنان اشرف است کردند… آنگاه نیروهای عراقی, ساکنان اشرف را که حاضر به اجرای دستورات رذیلانه و ابلهانه… و نوری مالکی نبودند… » با استناد به مفاد همین بیانیه ی تبلیغاتی و سرتاسر شانتاژ بقایای رجوی، چند نکته روشن می‌شود: اولاً اظهار شکایت از بلندگو داشتن خانواده ها در این چندماه، نه به خاطر برهم خوردن خواب و آسایش ساکنان اردوگاه بوده است، بلکه اگر اینگونه بود گردانندگان اردوگاه خود مبادرت به نصب بلندگو و پخش آهنگ و سرود از آن نمی کردند که سروصدا و بالطبع سلب آسایش را بیشتر کند و فکر دیگری می کردند تا آسایششان سلب نشود! دوماً بنگال ورودی داخل اشرف همان محلی است که مدتها است بقایای رجوی آن را به عنوان بهداری جدید و محل بستری شدن بیماران سرطانی و لاعلاج معرفی می نمایند و از مدتها قبل سلب آسایش از این افراد را نوعی شکنجه روانی قلمداد کرده اند، چگونه است که خود مبادرت به مضاعف نمودن این شکنجه کرده اند؟ سوماً فحوای اطلاعیه مشخص می سازد که اعضای مجاهدین در برابر درخواست افسران عراقی از خود مقاومت نشان داده و سر قانون ستیزی و رویارویی با دولت عراق را دارند. اما عامل اصلی این قانون شکنی و مفتضح نمودن ادعاهای تبلیغاتی گذشته در مورد سلب آسایش ساکنان اردوگاه، چیزی نیست جز ترس از ریزش نیروها که به واسطه ی حضور خانواده ها روی داده است.گشتاپوی اشرف اگرچه توانسته است از دیدار اعضاء با خانواده هایشان جلوگیر نماید، اما از آنجا که صدای آنها به وسیله بلندگو به گوش فرزندانشان می‌رسیده است تصمیم به راه اندختن جنگ بلندگوها و مقابله با آنان برای فرونشاندن صدای مطالبه ی انسانی آنها گرفته است. یاغی گری و مقابله با افسران عراقی، صدور اطلاعیه ها و نامه نگاری های پی در پی به آمریکاییها و دبیرکل ملل متحد و… نشان می دهد که هدف رهبری مجاهدین از براه انداختن جنگ بلندگوها خاموش کردن صدای خانواده ها بوده است، هدفی که البته جز از سر استیصال نیست. طرفه این که رهبری مجاهدین به طرز ابلهانه ای مزدور اطلاعاتی خواندن خانواده ی اعضای این گروه را به دبیرکل ملل متحد نیز کشاند و به ابراز چنین دروغی، رسوایی و فضاحت جدیدی را برای خود رقم زد،‌دروغی که با یک تحقیق ساده از جانب دفتر سازمان ملل متحد در عراق قابل کشف است و البته آشکار کننده ی بیشتر ابعاد روشهای فاشیستی به کارگرفته شده از جانب رهبری مجاهدین علیه اعضای این گروه می شود.
_______________________
*دبیرخانه شورای ملی مقاومت- 27 فروردین 1389

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا