شورش در کمپ اشرف – تقاضای امداد فوری خانواده ها از مجامع بین المللی

بنام خداوند قادروتوانا درخواست امداد فوری ازمجامع بین المللی غروب شب گذشته یک مرتبه صدا های فریاد های اعتراض امیزازدرون قلعه اشرف به سختی بگوش می رسید اما کسی دیده نمی شد به یکباره برق اشرف بطورکامل قطع شد صداهای اعتراض امیزبوضوح شنیده می شد همه ما نگران بودیم خدا یا چه اتفاقی دارد رخ می دهد دراین بین یکی ازمامورین عراقی به سمت ما امد.ازایشان سئوال کردیم چه شده است اظهارنمودند بچه ها سربه شورش گذاشته وخیلی ها می خواهند ازاشرف خارج شوند اما فرمانده هان مانع انها شده اند. دراین بین متوجه شدیم تعدادی ازخودروهای نظامی ارتش عراق وارد پادگان شدند وپس ازیک ساعت مراجعه کردند وفرمودند افراد زیادی درداخل اعتراض کرده بودند، ما وارد منطقه انها نشدیم وازاینکه چه اتفاقی درانجا افتاده است نمی دانیم.اما فعلا سروصدا ها خوابیده است. همه ما شب را با دلهره ونگرانی ازسلامت بستگانمان به صبح رساندیم و اکنون تصمیم گرفته ایم تا از این طریق درخواست امداد خودرا به گوش جهانیان برسانیم. مجامع حقوق بشری، ما خانواده ها ی متحصن درب اشرف نگران سرنوشت فرزندانمان هستیم. بخصوص لیست 53 نفره اسامی اعلام شده توسط سازمان مجاهدین خلق که مدعی هستند فرزندانمان امضاء داده اند و نمی خواهند با ما ملاقات کنند. بدلیل شرایط پیش آمده تقاضا می کنیم هرچه سریعتر برای جلوگیری از سرکوب، شکنجه و مرگ عزیزانمان خود را به پادگان اشرف رسانده و بر اساس لیست نفرات موجود در اشرف بدور از چشم و حضور فرمانده هان با انها ملاقات نموده و صحت سلامت انها را رسما اعلام فرمائید.ما خانواده ها ی متحصن درب اشرف نگران سرنوشت فرزندانمان هستیم. بخصوص لیست 53 نفراسامی اعلام شده توسط سازمان مجاهدین خلق که مدعی هستند فرزندانمان امضاء داده اند ونمی خواهند با ما ملاقات کنند! بدلیل شرایط پیش امده ما فعلا عجله ای برای ملاقات با بستگانمان نداریم لذاعاجزانه تقاضا می کنیم هرچه سریعتربرای جلوگیری ازسرکوب، شکنجه ومرگ عزیزانمان خود را به پادگان اشرف رسانده و بر اساس لیست نفرات موجود دراشرف بدورازچشم وحضورفرمانده هان با انها ملاقات نموده وصحت سلامت انها رسما اعلام فرمائید. با تشکروقدردانی
خانواده های متحصن دردرب اشرف
12/2/1389

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا