یادداشتهای پراکنده از طعمه خارجه دوست – سین آ

بعد از نشست های موسوم به سین آ که معنی آن یعنی اعلام آماده باش برای هر لحظه سرنگونی رژیم ایران از طرف رجوی وفرمانده هانش به ذهن نیروها القاء شده بود.حرکات وگفتار ونحوه بر خورد فرماندهان رجوی با این موضوع سوژه خنده واستهزا محفل های طعمه های ریز و درشت بریده مزدورها شده بود.اجازه بدهید سری به یکی از این محفل ها بزنیم وشاهد برخورد یکی از فرمانده هان با یک طعمه بالفعل باشیم.
رحیم که بدلیل خوردن یک کاسه آش رشته چند شب پیش وضع معده اش بهم ریخته بود مدت 5 دقیقه بود که در سرویس بهداشتی(دستشویی)قرارگاه 11 مشغول رفع حاجت بود.هنوز از درب دستشویی خارج نشده بود که برادر قدرت سر راهش سبز شد.رحیم بگو تا حالا کجا بودی؟رحیم که به آرامی کمربندش را سفت می کرد گفت برادر قدرت می بینی که دستشویی.قدرت با عصبانیت جواب داد زهر مار و دستشویی. مگر نمی دانی در مرحله سین آ هستیم؟ مگه بحث های این مرحله را نگرفتی؟ رهبری برای ثانیه ثانیه وقت شما برنامه ریزی کرده آنوقت تو خیلی راحت زمان را می سوزانی ککت هم نمی گزه؟ میدانی 5 دقیقه ماندن در دستشویی یعنی چه؟ نمی فهمی وگرنه قبح و زشتی این کارت را میگرفتی.توبا این کارت چوب لای چرخ سین آ گذاشتی. برو ضدیت و تقابل خودت را با این بحث بخوان. هر آن ممکن بود بچه ها برای عملیات سرنگونی می رفتند وتو اینجا تو دستشویی می ماندی.آنوقت ما جواب رهبری را چه می دادیم.می گفتیم از سرنگونی زده وانرژی وذهنش پشت مساله دستشویی رفتن بوده.رحیم که تا آن لحظه با کمال تعجب به حرفهای برادر قدرت گوش می داد جواب داد برادر قدرت کدام تقابل؟ من کی از وقت سرنگونی زدم کل دستشویی رفتن وسیفون کشیدن من 5 دقیقه نشد این کار شد چوب لای چرخ سین آ گذاشتن.بابا معده ام بهم ریخته. زمان سوزاندن چیه؟
برادر قدرت: بس کن خیلی پر رو شده ای.از وقت رهبری ومسئله سرنگونی زده ای آنوقت طلبکاری؟مگر نمی دانی تو حتی یک دقیقه وقتت هم متعلق به رهبری است چه برسد به این 5 دقیقه.رحیم گفت یعنی رهبری خودش دستشویی….
برادر قدرت: گفتم خفه شو خیلی وقیح هستی حالا دیگر ذهنت را روی رهبری هم باز می کنی ذهنت را گل بگیر.
رحیم: برادر قدرت چرا مارک می زنی منظورم این بود که برادر مسعود خودش روزانه از وقت سرنگونی نمی زند؟
برادر قدرت: نه حتی یک ثانیه اش.او حتی در همان 5 دقیقه هم به مسئله سرنگونی فکر میکند.
خوب بجنب زود باش برو سالن نشست ها داره شروع میشه.اول از همه باید دست بلند کنی وگزارش بخوانی باید با تمامی وجودت بحث های سین آ را اثبات کنی.از کم کاری هایت بگی از وقت هایی که تلف کردی.
رحیم: برادر قدرت منظورت این 5 دقیقه است باشه سعی میکنم با همه چیزم وارد سین آ بشم. یبر(داریوش) قنواتی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا