با تشکیل دادگاه ویژه دراستان دیالی رسیدگی به جنایات فرقه رجوی وارد مرحله تازه ای گردید

به گزارش رسانه های عراقی قوه قضائیه عراق با تشکیل دادگاهی ویژه دراستان دیالی کلیه شکایت ها از این فرقه تروریستی وارد مرحله تازه ای گردید _ قبلا افراد خانواده قربانیان این فرقه تروریستی و مردم عراق شکوائیه های بسیاری را علیه این گروه تروریستی درشهرهای مختلف عراق از جمله بغداد به دادگاه ها ارائه کرده بودند. شکوائیه هایی که علیه این گروه تروریستی در دادگستری عراق دردست بررسی واجراست درچندین مورد مختلف ارائه شده اند از جمله شکوائیه گروهی از ساکنین استان دیالی است که زمین های کشاورزی آنها درزمان صدام مصادره گردیده ودراختیار این گروه تروریستی قرارداده شده است.شکوائیه هایی که علیه این گروه تروریستی در دادگستری عراق دردست بررسی واجراست درچندین مورد مختلف ارائه شده اند از جمله شکوائیه گروهی از ساکنین استان دیالی است که زمین های کشاورزی آنها درزمان صدام مصادره گردیده ودراختیار این گروه تروریستی قرارداده شده است. از جمله دیگر دادخواست ها می توان به شکوائیه های خانواده قربانیان واسیران این گروه منفور تروریستی می باشند _ با تشکیل این دادگاه ویژه بنظر می رسد تحت پیگرد قرارگرفتن سران این گروه مزدور صدام وارد مرحله اجرایی شده باشد و لذا درآینده نه چندان دور باید منتظر صدور حکم بازداشت دست کم سران موجود درصحنه توسط قوه قضائیه عراق باشیم. آیا سران فرقه تروریستی رجوی با احکام صادرشده از جانب این دادگاه ویژه همکاری خواهند نمود؟ در بند 54 گزارش یونامی درعراق به دبیرکل سازمان ملل درمورد گروه تروریستی رجوی درعراق آمده است " یونامی برحق دولت عراق مبنی براعمال حاکمیت آن دولت تاکید نموده واز اعضای مستقر دراین قرارگاه تروریستی می خواهد تا بگونه ای کامل به قوانین آن کشور تمکین نمایند " این درخواست نماینده سازمان ملل درعراق چند نکته بسیار مهم را دردرون خود جای داده است. اول نکته _ بنا بر تصریح وتاکید روشن سازمان ملل این سازمان دولت عراق تنها مسئول رسیدگی به چگونگی تعین تکلیف نهایی این اسارتگاه تروریستی وافراد مستقردرآن می باشد و اصرار سازمان ملل بر " به رسمیت شناختن حق حاکمیت دولت عراق " بر این قسمت از خاک خود معنای دیگری نمی تواند داشته باشد _ چنین تاکیدی ازسوی دیگر نشان آنست که دروغ گویی ها وداعاهای واهی سران این گروه تروریستی درمورد تلاش بی سرانجام جهت شرکت دادن امریکایی ها و سازمان ملل! دراین مورد جملگی بی پایه واساس و غیرواقعی _ تبلیغی و تخیلی وبی نتیجه بوده است. دومین نکته _ ایکه نماینده سازمان ملل درعراق برآن تاکید دارد اینست که تمامی اعضای مستقر دراین پایگاه تروریستی موظف هستند تابه گونه ای کامل قوانین آن کشور را مورد احترام قرار داده وبه آن تکمین نمایند _ چنین درخواست سریح وروشنی بدین معناست که سران این گروه درعراق می باید درچهارچوب قوانین دولت عراق به تصمیمات آن دولت از جمله همکاری با قوه قضائیه آن کشور درمورد تحویل متهمین واعضای تحت پیگرد قرارگرفته همکاری نمایند. ولی آیا سران این گروه تروریستی یا تصمیمات دستگاه قوه قضائیه عراق همکاری خواهند کرد؟ اگر سران این گروه تروریستی از کمی شعور وعقلانیت برخوردار باشند طبعا بایستی دست از این سماجت بی نتیجه دربرابر تصمیمات دولت و قوه قضائیه عراق برداشته _ شکست کامل را پذبرفته وسرانجام خودرا به رسیدگی دستگاه قضایی عراق واگذار نمایند _ که امید است چنین شود. ولی اگر سران این گروه تروریستی همچنان برخودسری ها وقانون گریزی های خود تاکید واصرار نمایند بنظر می رسد که راه دیگری جز اعمال قانون توسط پلیس امنیتی _ قضایی عراق جهت اجرای قانون بجا نمی ماند. هم اکنون گفتگوهای فشرده از جانب نمایندگان سازمان ملل و گروه های مدافع حقوق بشر _ صلیب سرخ و وزارت حقوق بشر عراق وبرخی از مسئولین این قرارگاه تروریستی و وکلایشان درجریان است _ امید است این گفتگوها به نتایج ودست آوردهای سازنده ای برای آزادی اسیران این فرقه ودستگیری سران آن دربرداشته باشد. بهرروی بنابرآنچه طی یک ونیم سال گذشته پیرامون تعین تکلیف این اسارتگاه گذشته است بنظر می رسد طی سال اخیر مسائل این اسارتگاه از طریقی مسالمت آمیز و قانونی حل وفصل گردد. نگاهی دیگر به تحصن سازنده خانواده های اسیران فرقه رجوی درجلوی قرارگاه تروریستی اشرف. از اسفند ماه سال گذشته نزدیک به شصت نفر اراعضای خانواده اسیران فرقه رجوی درجلوی درب این اسارتگاه بست نشسته وخواهان دیدار اعضای خانواده خود به دور از فشارهای تشکیلاتی می باشند _ تداوم وگستردگی این تحصن ها باعث بهم ریختگی تشکیلاتی این فرقه گردیده که کوچکترین نتیجه آن فرار چند نفر از اسیران زندانی در این پایگاه تروریستی بوده است. بنابراین از آنجاکه این خانواده ها اعلام نموده اند تا رسیدن به خواست های انسانی خود دست از تحصن نخواهند کشید بنظر می رسد هم اکنون سران فرقه رجوی کاملا دربن بست قرارگرفته اند و چاره ای جز تمکین دربرابر خواست دولت عراق ندارند. درچنین حالتی وظیفه انسانی تمامی تلاشگران حقوق بشر وزنان حکم می کند تا از خواست قانونی و انسانی این خانواده ها پشتیبانی نموده وصدای این خانواده های آرزومند را گوش جهانیان برسانند تا هرچه بیشترماهیت ضد انسانی این فرقه برای همگان مشخص گردد. امید وار باشیم و بکوشیم هرچه سریح تر اعضای اسیر درچنگال گشتاپوی این فرقه تروریستی آزاد شده وبه آغوش خانواده های خود وجامعه آزاد گردند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا